• Aktuality

     • Hudba v mém životě
      • Hudba v mém životě

      • 4. 4. 2019
      • Daniela Zezulková

       FOTOGALERIE

            Osmáci se ve slohu učí debatovat a vést diskusi na předem připravené téma.

       Minulý týden si poprvé zkoušeli, jak se taková debata má vlastně vést, dnes už bylo poznat, že podobnou hodinu jazyka českého už prožili. Doma si měli promyslet otázky a odpovědi související s moderní nebo vážnou hudbou.

            Hodinu zahájila paní učitelka stručným výkladem o tom, jak vlastně slovo hudba definovat a na jaké žánry můžeme hudbu rozdělit. Dále už adresovaly konkrétní otázky tři dívky všem svým spolužákům ve třídě a rozproudila se živá diskuse zejména o populární hudbě, kterou většina osmáků preferuje. Na konci hodiny se všichni shodli na tom, že je výborné, když si může každý vybrat z

       Mnoha žánrů, které nám současný svět nabízí.

     • Komunikujeme v digitálním světě
      • Komunikujeme v digitálním světě

      • 3. 4. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Dnes čtvrťáci ve skupinkách diskutovali o tom, jaké jsou možnosti mezilidské komunikace – možnosti osobní komunikace a dorozumívání se pomocí komunikačních technologií.

       Cílem hodiny bylo, aby si žáci uvědomili možnosti, jakými lze v digitálním světě komunikovat. V příštích týdnech se budeme také zabývat riziky, jaká tato komunikace přináší, a jak případnému nebezpečí předcházet.

     • Příprava vodíku v 8. třídě
      • Příprava vodíku v 8. třídě

      • 2. 4. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Využili jsme nejjednodušší aparaturu – na devítivoltovou baterii jsme v kádince naplněné vodou s rozpuštěným síranem hořečnatým postavili dvě malé zkumavky dnem vzhůru. Voda se rozkládala elektrolýzou a ve zkumavkách se hromadil vodík a kyslík. Rozeznali jsme je podle objemu – vodíku vzniklo dvakrát více než kyslíku. Vodík jsme si připravili také reakcí alobalu s kyselinou chlorovodíkovou. Při zapálení hořící špejlí jsme slyšeli, jak hoří na vodu za vzniku charakteristického „štěknutí“ – tedy malého výbuchu.

     • Přírodovědná soutěž Poznej a chraň!
      • Přírodovědná soutěž Poznej a chraň!

      • 2. 4. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V pátek 29. 3. 2019 se soutěže Poznej a chraň! zúčastnili také žáci 2. stupně. Téma Byliny žáky přitahovalo a proto se na soutěž připravovali velmi pečlivě. Poznávání rostlin i testy opravdu dokonale prověřily znalosti soutěžících. Měli poznat léčivky, trávy, jedovaté rostliny i chráněné rostliny. Soutěžní družstvo ve složení Jirka Pařenica, Matěj Drábek a Adam Holub se v těžké konkurenci 22 družstev umístili na osmém místě. Druhé soutěžní družstvo ve složení Kristýnka Mahďáková, Jitka Fialová a Jirka Polášek vybojovalo bramborovou medaili. A nakonec byla oceněna i Sofinka Köglerová. Jela na soutěž jako náhradnice, ale nakonec všechny úkoly plnila stejně jako ostatní soutěžící. A byla za svoji statečnost oceněna, protože bodově předstihla pět soutěžních týmů. Krásné umístění nás mile překvapilo a velmi potěšilo. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za vzornou reprezentaci naší školy.

     • Exkurze učitelů na Opavsko
      • Exkurze učitelů na Opavsko

      • 2. 4. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Díky Místní akční skupině Vizovicko a Slušovicko jsme měli možnost v rámci projektu Naše škola – naše radost II. vycestovat na Opavsko.

       Pět učitelů z naší školy ve dnech 25. 3. a 26. 3. 2019 navštívilo výuku v základní a mateřské škole v Háji ve Slezsku, v malotřídní základní škole v Žimrovicích a v alternativní základní škole Labyrint ve Lhotě u Opavy. Součástí dvoudenní exkurze byly také vzdělávací semináře zaměřené na komunikaci, řízení a rozvoj školy.

       Cílem exkurzí a seminářů, které pravidelně naši zaměstnanci absolvují, je poznávání jiných školských zařízení, sebevzdělávání, sdílení zkušeností a neustálé zkvalitňování vzdělávacího procesu v naší škole.

     • Vyrábíme model dýchací soustavy
      • Vyrábíme model dýchací soustavy

      • 29. 3. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       V 5. třídě jsme se učili, z čeho se skládá dýchací soustava. A protože bylo nesnadné si představit, jak funguje bránice, vyrobily si děti model plic. Místo plicních laloků jsou balónky, místo průdušek brčka a bránici tvoří část balónku natažená na uřezanou PET lahev. Model vyráběla jen skupinka dětí, zato výsledek ukázala a dala vyzkoušet všem ostatním.

     • Quizlet
      • Quizlet

      • 29. 3. 2019
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       Držíme se hesla „Škola hrou“ a při procvičování (nejen) angličtiny využíváme různé zdroje. Tento týden jsme si zkusili hru Quizlet live, v níž náhodně sestavené týmy co nejrychleji určují slovíčka nebo fráze na tabletu či mobilu. Týmy poměřily také znalosti vlajek, hlavních měst, slovní zásobu z německého jazyka.

     • Přání ke Dni učitelů
      • Přání ke Dni učitelů

      • 29. 3. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Každoročně si 28. března připomínáme Den učitelů, který se v České republice a na Slovensku slaví u příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského.

       V tento den nám přišli do školy popřát zástupci vedení Obce Kašava pan starosta Josef Jarcovják a místostarosta Petr Černoch.

       Děkuji, že svou přítomností a milým slovem ocenili práci pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří v kašavské škole působí.

     • Ekologická soutěž Poznej a chraň!
      • Ekologická soutěž Poznej a chraň!

      • 29. 3. 2019
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se vybraní žáci 4. a 5. třídy zúčastnili ekologické soutěže Poznej a chraň! Letošní téma bylo všem velmi blízké – Byliny-zvláště bylinky. Soutěž má 2 části – teoretickou a praktickou, kde soutěžící poznávali nejen rostliny, ale také ochutnávali a poznávali bylinkové čaje a čichali sušené bylinky. Žáci soutěžili ve 3-členných týmech. Naši školu reprezentovali tito žáci: Pavla Holíková, Jakub Černoch, Daniel Fiala, Karolína Průchová, Martin Topič a Ondřej Vyvlečka. Žákům se soutěž velmi líbila, nabyli nových zkušeností a vědomostí. Děti se na soutěž pilně připravovaly a velmi dobře zvládly splnit i dobrovolný úkol – vytvořit velký plakát na dané letošní téma. Oba týmy vytvořily krásné hry, které si ve škole určitě brzy zahrajeme. Páťákům se práce natolik vyvedla, že ji porota ocenila jako nejlepší ze všech.

       Všem soutěžícím děkuji za účast a za vzornou reprezentaci školy.

     • Den otevřených dvěří
      • Den otevřených dvěří

      • 29. 3. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       V úterý 19. března v naší škole probíhal Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do výuky základní i mateřské školy, prohlédnout si školní prostory a posedět se zaměstnanci při výtečném občerstvení, které připravily naše šikovné kuchařky.

       Odpoledne proběhla schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, kterým byly předány všechny potřebné informace k připravovanému zápisu dětí, který je v naší škole naplánován na 10. 4. 2019.

       Všem, kdo jste v tento den přišli, děkujeme za návštěvu.

      • Broňa Sobotka zdraví naše žáky

      • 29. 3. 2019
      • Pavla Holíková

       Učitelé se stejně jako žáci systematicky vzdělávají, aby drželi krok s moderními směry výuky.

       22. 3. 2019 proběhl seminář "Inspiromat pro učitele anglického jazyka" s legendárním školitelem a nadšeným učitelem Bronislavem Sobotkou z Brna. Jeho videa často používáme pro zpestření a zkvalitnění hodin angličtiny. Broňa natočil video, zdravici, kde chválí naše žáky a jejich úsilí a přeje jim, aby nepolevovali a věnovali se cizímu jazyku, jehož zvládnutí je dnes stejná samozřejmost, jako jezdit na kole:)

     • Učíme se spolupráci a komunikaci
      • Učíme se spolupráci a komunikaci

      • 28. 3. 2019
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       Ve 4. třídě se často snažíme zdokonalovat spolupráci a komunikaci ve skupinách či ve dvojicích. V současné době ve vlastivědě pracujeme na dlouhodobějším projektu, každá dvojice si vylosovala danou oblast ČR, kterou zpracuje na velký plakát. Učíme se nejen vybírat důležité informace z textu, ale také graficky a přehledně vytvořit referát. Jako zdroj informací využíváme učebnice, tablety, knihy, mapy, atlasy a odbornou literaturu. Velmi důležitou částí naší práce bude závěrečná prezentace získaných poznatků a informací.

     • První jarní vycházka
      • První jarní vycházka

      • 28. 3. 2019
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       První jarní den, jsme v hodině prvouky,  vyrazili se třeťáky pozorovat probouzející se jarní přírodu. Žáci poslouchali, hledali a zapisovali, co všechno viděli, našli, cítili a slyšeli. A že toho nebylo málo. Prošli jsme si Kašavu a jaro na nás dýchalo z každého koutu. Po návratu do školy, jsme vše výtvarně zapracovali do obrázků s jarní tématikou.

     • Chlebíčky
      • Chlebíčky

      • 27. 3. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Na různé oslavy se často připravují obložené chlebíčky. V šesté třídě přišli žáci s nápadem, že si připraví chlebíčky a oslaví tak příchod jara. Všichni se moc snažili, aby výsledek byl co nejlepší. A i když při přípravě mnozí neodolali a občas něco uzobli,  tak výsledek byl fantastický. Nejen vzhledově, ale i chuťově. A šesťáci byli dokonce tak hodní, že nabídli i kamarádům ve škole. Za svoji práci si zaslouží velkou pochvalu.

     • Hoří cukr?
      • Hoří cukr?

      • 21. 3. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Jak se praví v jednom dnes už klasickém českém filmu: NEHOŘÍ. Zkoušeli jsme to v hodině chemie v 9. třídě a zjistili jsme, že se kostka cukru jen rozteče a maximálně karamelizuje.

       Pak jsme ale posypali cukr popelem a zjistili jsme, že HOŘÍ. Popel totiž zafungoval jako KATALYZÁTOR reakce a umožnil ji. Stalo se to proto, že popel snížil teplotu nutnou k zapálení cukru.

     • Okrskové kolo recitační soutěže
      • Okrskové kolo recitační soutěže

      • 21. 3. 2019
      • Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       V úterý 19. 3. 2019 jsme přivítali hosty ze ZŠ Fryšták. Přijeli soutěžící ze 6. – 9. třídy, aby si poměřili síly v přednesu básní a prózy s našimi žáky v okrskovém kole recitační soutěže. Velmi kvalitní výkony předvedlo 12 soutěžících ve dvou kategoriích, porota, složená z vyučujících ze ZŠ Fryšták a naší školy, neměla lehký úkol rozhodnout, kdo stane na místech vítězů. V mladší kategorii si nakonec odnesli ocenění dva žáci ze ZŠ Fryšták a žákyně naší školy Lucie Vyvlečková. Ve starší kategorii se se shodným počtem bodů umístily na prvním místě dvě soutěžící. Jedna ze ZŠ Fryšták, druhá – Sabina Pavelková, žákyně 8. třídy naší školy. Obě zabodovaly s přednesem prózy a postupují do okresního kola této soutěže, které proběhne 25.3.2019 v Napajedlích.  Sabče přejeme v dalším kole hodně štěstí!

     • Recyklohraní
      • Recyklohraní

      • 20. 3. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V pátek 15. března proběhl na naší škole výukový program Recyklace hrou. Program je zaměřen na pochopení základního principu recyklace prostřednictvím hry a zábavy. Žáci společně s lektory hledali odpovědi na praktické otázky. Například, co uvnitř ukrývá počítač či pračka, kam s nimi, když doslouží, nebo co získáme recyklací jedné baterie a jak díky tomu předejdeme dalšímu znečišťování životního prostředí. Organizátorem je společnost Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Lektorky dětem vysvětlily, že bez recyklace se dnes neobejdeme a že díky ní dokážeme vysloužilému elektro zařízení, použitým bateriím či jinému odpadu dát další šanci na využití. Zajímavý byl i jednoduchý kvíz, kdy žáci odpovídali na otázky napsané na kartičkách. Víte například, že recyklací jedné tiskárny se ušetří 36 kg nebezpečného odpadu, a že uvedené množství nebezpečného odpadu vyprodukuje 9 domácností za rok?

     • Výtvarná výchova v 7. třídě
      • Výtvarná výchova v 7. třídě

      • 19. 3. 2019
      • Tomáš Juříček

       FOTOGALERIE

       V rámci výtvarné výchovy se sedmáci pustili do práce na papírových diorámatech, která mapují důležité okamžiky ze života Karla IV. Zároveň si tak prohloubili své znalosti o tomto významném středověkém státníkovi, které zrovna probíráme v hodinách dějepisu.

     • Tvůrčí psaní
      • Tvůrčí psaní

      • 19. 3. 2019
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       V hodinách slohu jsme si zkusili napsat příběhy na téma rodina. Základem a zároveň předlohou nám byla naše ruka. Žáci pojmenovali a vytvořili fiktivní rodinu za pomocí prstů a dlaně. Příběhy byly vtipné a výstižné zároveň.