• Aktuality

      • Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníku - školní rok 2019/2020

      • 17. 4. 2019
      • Zdeněk Vlk

       Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

       Registrační číslo     Výsledek o rozhodnutí

       ZSKAS-023/2019      přijat/a

       ZSKAS-024/2019      přijat/a

       ZSKAS-025/2019      přijat/a

       ZSKAS-026/2019      přijat/a

       ZSKAS-027/2019      přijat/a

       ZSKAS-028/2019      přijat/a

       ZSKAS-029/2019      přijat/a

       ZSKAS-030/2019      přijat/a

       ZSKAS-031/2019      přijat/a

       ZSKAS-032/2019      přijat/a

       ZSKAS-033/2019      přijat/a

       ZSKAS-039/2019      přijat/a s odkladem

       ZSKAS-040/2019      přijat/a

       ZSKAS-041/2019      přijat/a

       ZSKAS-042/2019      přijat/a

       ZSKAS-043/2019      přijat/a

       Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
       a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

        

     • Páťákoviny
      • Páťákoviny

      • 17. 4. 2019
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       10. 4. 2019 uspořádala ZŠ Lukov hravé dopoledne pro žáky pátých tříd z blízkého okolí Kašavy a Fryštáku. Dopoledne plné her a soutěží mělo žáky za úkol žáky vzájemně seznámit a navázat bližší kontakt, protože mnozí z nich, zasednou po prázdninách do společných lavic. Děti se výborně bavily, hodně si zasportovaly a samozřejmě se i poznaly. Ohlas na tuto akci byl velký. Vzpomínky máme krásné a těšíme se na nové spolužáky v příštím roce.

     • Šesťáci vyrábí dekorace
      • Šesťáci vyrábí dekorace

      • 16. 4. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Šesťáci si procvičovali v pracovním vyučování jemnou motoriku. Vyráběli dekorace. Každý dostal polystyrenový kužel a ostatní už záleželo na jejich fantazii. Někdo si vyrobil zajíčka, jiní zkoušeli postavičky Mexičanů. Hotové výrobky už zdobí učebnu.

     • Zápis do 1. třídy
      • Zápis do 1. třídy

      • 15. 4. 2019
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Ve středu 10. dubna se uskutečnil zápis do 1. třídy. Přišlo 16 šikovných dětí, budoucích prvňáčků. Každý z nich se ocitl v pohádkové říši. Pohádkové postavy je hezky vtáhly do svých příběhů. Děti procházely kolem rybníka vodníka Česílka do království královny Elišky a krále Adama.  Nezapomněly navštívit hloupého Honzu s babičkou Luckou. Vousatý loupežník sice působil přísným dojmem, ale s dětmi rozluštil záhadu ztracených školních pomůcek. Po cestě jsme potkali Karkulku s červeným čepečkem, která spěchala k babičce na návštěvu. Nikdo se nemusel bát návštěvy u hodné ježibaby Kristýnky, kde si každý pohladil kouzelného králíčka.  Všichni předškoláci cestu pohádkovou říší hezky zvládli. Těšíme se na ně ve škole.Ve středu 10. dubna se uskutečnil zápis do 1. třídy. Přišlo 16 šikovných dětí, budoucích prvňáčků. Každý z nich se ocitl v pohádkové říši. Pohádkové postavy je hezky vtáhly do svých příběhů. Děti procházely kolem rybníka vodníka Česílka do království královny Elišky a krále Adama.  Nezapomněly navštívit hloupého Honzu s babičkou Luckou. Vousatý loupežník sice působil přísným dojmem, ale s dětmi rozluštil záhadu ztracených školních pomůcek. Po cestě jsme potkali Karkulku s červeným čepečkem, která spěchala k babičce na návštěvu. Nikdo se nemusel bát návštěvy u hodné ježibaby Kristýnky, kde si každý pohladil kouzelného králíčka.  Všichni předškoláci cestu pohádkovou říší hezky zvládli. Těšíme se na ně ve škole.

     • Exkurze do Osvětimi
      • Exkurze do Osvětimi

      • 10. 4. 2019
      • Tomáš Juříček

       FOTOGALERIE

       Dne 8. dubna 2019 se žáci naší školy zúčastnili exkurze do Osvětimi. Konkrétně se jednalo o žáky z 8. a 9. ročníku, kteří se tak seznámili s historií tohoto neblaze proslulého místa. Děkuji všem zúčastněným, včetně dospělého doprovodu, za hladký průběh akce.

     • Recitační soutěž pro 1. stupeň
      • Recitační soutěž pro 1. stupeň

      • 10. 4. 2019
      • Věra Mitrengová

       FOTOGALERIE

       Dne 4. dubna 2019 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.

       V první kategorii se utkalo 6 prvňáčků. Pouze tři se však mohli umístit na vítězných pozicích. Jednoznačně nejlepší výkon a právem první místo získal Václav Vesecký. Na druhém místě skončil Alex Vičík a třetí místo vybojovala Sabina Daňková.

       Ve druhé kategorii výrazně zazářili malí recitátoři z druhé třídy. První místo patří Michaele Křížkové, na druhém místě skončil Antonín Holík a třetí místo si vysoutěžil Vojtěch Minařík.

       V poslední kategorii se mezi sebou utkali žáci 4. a 5. třídy. První místo si krásným výkonem získala Pavla Holíková. Na druhém místě se umístila Lucie Třísková a třetí místo obsadila Pavlína Daňková.

       Všem malým recitátorům děkujeme za skvělé výkony a ostatním děkujeme za účast. Velké poděkování patří také spravedlivé hodnotící komisi a všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci celé akce.

     • Ředitelské volno
      • Ředitelské volno

      • 9. 4. 2019
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ředitel Základní školy a Mateřské školy Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, vyhlašuje z provozních důvodů (rekonstrukce elektroinstalace v budově školy) na dny 9. 5. a 10. 5. 2019 ředitelské volno pro žáky základní školy.

       V tento bude přerušen také provoz školní družiny, školního klubu, školní jídelny a dětského klubu.

     • Přerušení provozu mateřské školy
      • Přerušení provozu mateřské školy

      • 9. 4. 2019
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       v souladu s ustanovení, § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2019 z důvodu rekonstrukce elktroinstalace v budově školy.

     • Skupinovka ve 3. třídě
      • Skupinovka ve 3. třídě

      • 9. 4. 2019
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       Dnešní vyučování ve třetí třídě proběhlo formou skupinové práce. Žáci byli rozděleni do tří skupin a pracovali tak „JEDEN ZA VŠECHNY – VŠICHNI ZA JEDNOHO.„

       Vzájemně si vysvětlovali zadání, pomáhali při řešení, opravovali každou chybičku a upevňovali si tak probrané učivo.

       Všichni byli se svými výkony spokojeni a tři hodiny nám uběhly jak voda.

      • Než užiješ alkohol, užij svůj mozek

      • 9. 4. 2019
      • Vladimír Drápal

       Takto se jmenovala přednáška, kterou absolvovali žáci sedmé třídy. Na toto téma velmi poutavě vyprávěl člověk, který se touto problematikou již velmi dlouho zabývá. Dělá kurátora pro mládež ve Zlíně a jmenuje se Martin Plášek. V průběhu celé hodiny byli žáci velmi pozorní a měli mnoho dotazů ohledně problematiky alkoholu. Pan Plášek na všechny dotazy odpověděl. Žákům se přenáška velmi líbila a na závěr ocenili pana Pláška potleskem.

     • Co je možné vidět pod mikroskopem?
      • Co je možné vidět pod mikroskopem?

      • 9. 4. 2019
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       Co se všechno zkoumá v laboratoři?  Jak vypadá kapka krve pod mikroskopem?  Co je to krvinka a krevní destička? ……..  Tyto otázky a spoustu dalších nám zodpověděla paní Janatová, která si pro třeťáky připravila velmi zajímavou prezentaci. Děti se dozvěděly funkci krvinek, krevních destiček a rozdíl mezi červenými a bílými krvinkami.

       Poté jsme si prohlédli motýlí křídlo a vlas s vlasovou cibulkou pod nově zprovozněným mikroskopem.

       Tímto ještě jednou děkuji paní Janě Janatové za ochotu a dokonalou přípravu prezentace. Zároveň děkujeme za poskytnutí věcného daru (tří mikroskopů) od manželů Janatových. Přístroje nám tak obohatí výuku ve všech ročnících.

     • Sedmáci seznamují spolužáky s přečtenou knihou
      • Sedmáci seznamují spolužáky s přečtenou knihou

      • 5. 4. 2019
      • Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       V sedmé třídě celoročně žáci seznamují ostatní s obsahem knihy, kterou přečetli. Každý si připraví text sloužící jako podklad pro ústní prezentaci knihy, kde nechybí obsah knihy, charakteristika hlavní postavy nebo postav ani základní údaje o autorovi. Prezentující také zhodnotí, jak se mu kniha líbila, zda byla čtivá a komu by ji především doporučil. Posluchači si nachystají otázky, týkající se knihy, a ptají se především na zajímavé nebo napínavé momenty a podrobnosti v ději knihy. Žáci se takto učí pracovat s uměním zpracovat stručný obsah příběhu a výběrem důležitých informací o dané knize a autorovi.

     • Vítáme jaro ve školce
      • Vítáme jaro ve školce

      • 5. 4. 2019
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Když odejde zima spát,

       začne slunko znovu hřát.

       Tak odložte čepice,

       jsou tu jarní měsíce.

       …Tento jarní měsíc jsme si začali náramně užívat. Sluníčko nás hezky vítá každé ráno do oken školky, nabíjí nás energií, kterou poté využíváme na učení se nových věcí, básniček, písniček, ke cvičení a taky k tvoření.

       Při procházkách pozorujeme měnící se přírodu a pojmenováváme kytičky a brouky – na toto téma „Jaro v trávě“ jsme si zvýtvarnili svůj kousek louky, kde jsme se snažili zachytit vše, co nás zaujalo.

       Myslíme i na blížící se Velikonoce, a proto raději trošku s předstihem jsme si nasadili/vyrobili „travnaté mužíčky“. Moc nás to bavilo, teď už  jen každý den pozorujeme, jak nám začínají klíčit první klíčky obilí.

     • Hudba v mém životě
      • Hudba v mém životě

      • 4. 4. 2019
      • Daniela Zezulková

       FOTOGALERIE

            Osmáci se ve slohu učí debatovat a vést diskusi na předem připravené téma.

       Minulý týden si poprvé zkoušeli, jak se taková debata má vlastně vést, dnes už bylo poznat, že podobnou hodinu jazyka českého už prožili. Doma si měli promyslet otázky a odpovědi související s moderní nebo vážnou hudbou.

            Hodinu zahájila paní učitelka stručným výkladem o tom, jak vlastně slovo hudba definovat a na jaké žánry můžeme hudbu rozdělit. Dále už adresovaly konkrétní otázky tři dívky všem svým spolužákům ve třídě a rozproudila se živá diskuse zejména o populární hudbě, kterou většina osmáků preferuje. Na konci hodiny se všichni shodli na tom, že je výborné, když si může každý vybrat z

       Mnoha žánrů, které nám současný svět nabízí.

     • Komunikujeme v digitálním světě
      • Komunikujeme v digitálním světě

      • 3. 4. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Dnes čtvrťáci ve skupinkách diskutovali o tom, jaké jsou možnosti mezilidské komunikace – možnosti osobní komunikace a dorozumívání se pomocí komunikačních technologií.

       Cílem hodiny bylo, aby si žáci uvědomili možnosti, jakými lze v digitálním světě komunikovat. V příštích týdnech se budeme také zabývat riziky, jaká tato komunikace přináší, a jak případnému nebezpečí předcházet.

     • Příprava vodíku v 8. třídě
      • Příprava vodíku v 8. třídě

      • 2. 4. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Využili jsme nejjednodušší aparaturu – na devítivoltovou baterii jsme v kádince naplněné vodou s rozpuštěným síranem hořečnatým postavili dvě malé zkumavky dnem vzhůru. Voda se rozkládala elektrolýzou a ve zkumavkách se hromadil vodík a kyslík. Rozeznali jsme je podle objemu – vodíku vzniklo dvakrát více než kyslíku. Vodík jsme si připravili také reakcí alobalu s kyselinou chlorovodíkovou. Při zapálení hořící špejlí jsme slyšeli, jak hoří na vodu za vzniku charakteristického „štěknutí“ – tedy malého výbuchu.

     • Přírodovědná soutěž Poznej a chraň!
      • Přírodovědná soutěž Poznej a chraň!

      • 2. 4. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V pátek 29. 3. 2019 se soutěže Poznej a chraň! zúčastnili také žáci 2. stupně. Téma Byliny žáky přitahovalo a proto se na soutěž připravovali velmi pečlivě. Poznávání rostlin i testy opravdu dokonale prověřily znalosti soutěžících. Měli poznat léčivky, trávy, jedovaté rostliny i chráněné rostliny. Soutěžní družstvo ve složení Jirka Pařenica, Matěj Drábek a Adam Holub se v těžké konkurenci 22 družstev umístili na osmém místě. Druhé soutěžní družstvo ve složení Kristýnka Mahďáková, Jitka Fialová a Jirka Polášek vybojovalo bramborovou medaili. A nakonec byla oceněna i Sofinka Köglerová. Jela na soutěž jako náhradnice, ale nakonec všechny úkoly plnila stejně jako ostatní soutěžící. A byla za svoji statečnost oceněna, protože bodově předstihla pět soutěžních týmů. Krásné umístění nás mile překvapilo a velmi potěšilo. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za vzornou reprezentaci naší školy.

     • Exkurze učitelů na Opavsko
      • Exkurze učitelů na Opavsko

      • 2. 4. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Díky Místní akční skupině Vizovicko a Slušovicko jsme měli možnost v rámci projektu Naše škola – naše radost II. vycestovat na Opavsko.

       Pět učitelů z naší školy ve dnech 25. 3. a 26. 3. 2019 navštívilo výuku v základní a mateřské škole v Háji ve Slezsku, v malotřídní základní škole v Žimrovicích a v alternativní základní škole Labyrint ve Lhotě u Opavy. Součástí dvoudenní exkurze byly také vzdělávací semináře zaměřené na komunikaci, řízení a rozvoj školy.

       Cílem exkurzí a seminářů, které pravidelně naši zaměstnanci absolvují, je poznávání jiných školských zařízení, sebevzdělávání, sdílení zkušeností a neustálé zkvalitňování vzdělávacího procesu v naší škole.

     • Vyrábíme model dýchací soustavy
      • Vyrábíme model dýchací soustavy

      • 29. 3. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       V 5. třídě jsme se učili, z čeho se skládá dýchací soustava. A protože bylo nesnadné si představit, jak funguje bránice, vyrobily si děti model plic. Místo plicních laloků jsou balónky, místo průdušek brčka a bránici tvoří část balónku natažená na uřezanou PET lahev. Model vyráběla jen skupinka dětí, zato výsledek ukázala a dala vyzkoušet všem ostatním.