• Aktuality

     • Organizace prvního týdne školního roku
      • Organizace prvního týdne školního roku

      • 27. 8. 2019
      • Zdeněk Vlk

       Pondělí 2. 9. 2019

       8:00 - Slavnostní zahájení školního roku

       8:30 - Třídnické hodiny

       9:30 - Konec vyučování

       Žákům budou stačit přezůvky, prvňáčci si přinesou i aktovky na učebnice, které tento den dostanou. V tento den není v provozu školní družina, školní klub a školní jídelna.

        

       Úterý 3. 9. 2019

       V tento den mají žáci na prvním stupni 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci na druhém stupni 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Od tohoto dne je v provozu školní družina (ranní í odpolední hlídání dětí) a školní jídelna, provoz školního klubu je po celý týden přerušen. Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny, žákům budou předány učebnice a pracovní sešity.

        

       Středa 4. 9. 2019

       V tento den mají žáci na prvním stupni 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci na druhém stupni 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

        

       Čtvrtek 5. 9. 2019 a pátek 6. 9. 2019

       Výuka ve všech třídách probíhá dle rozvrhu. Na 2. stupni je odpolední výuka zrušena, vyučování zkráceno do 12:10 hodin.

        

     • Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019
      • Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019

      • 3. 7. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Konec školního roku jsme již tradičně ukončili slavnostně, a to na fotbalovém hřišti před školou. Kromě žáků a zaměstnanců bylo na akci přítomno mnoho rodičů a rodinných příslušníků dětí, pozvaní zástupci obcí a další vzácní hosté.

       Než třídní učitelé předali dětem zasloužené vysvědčení, byli veřejně oceněni žáci třídními a ředitelskými pochvalami. V závěru společného setkání se s absolventy symbolicky rozloučili naši prvňáčci.

       Děkujeme za spolupráci ve školním roce 2018/2019 a všem přejeme krásné léto.

     • Olympijské dny
      • Olympijské dny

      • 2. 7. 2019
      • Vladimír Drápal

       FOTOGALERIE

       26. 6. a 27. 6. se v naší škole uskutečnil nultý ročník tzv. Olympijských her. Děvčata a chlapci z celé školy byli rozlosováni do šesti světadílů. Každé družstvo mělo svého vedoucího, který nasazoval závodníky do jednotlivých disciplín.

       Závodilo se v těchto disciplínách: běh na 60 m, dálka, štafetový závod na 4x 250 m, ringo, vybíjená, malá kopaná, badminton a přetahování lanem. Boje byly velmi urputné a závodníci ze sebe vydali naprosto vše.

       Největší soupeřem se ukázalo počasí. Teplota se blížila ke 40 stupňům, ale závodníci vše zvládli. Také učitelé, kteří působili ve funkci rozhodčích, svůj úkol zvládli na výbornou. Zvlášť je třeba poděkovat Petře Slováčkové, která organizovala a řídila sporty v tělocvičně a Tomáši Juříčkovi, který rozhodoval malou kopanou a další sporty, které se konaly venku.

       Poděkování patří také některým žákům deváté třídy, kteří nám při organizaci soutěží pomáhali. Byli to: Lucka Milarová, Tom Křižka, Tom Rexa, Vojta Březík a Ondra Synovec.

       V celkovém hodnocení se na prvním místě umístili žáci reprezentující Asii pod vedením paní učitelky Hany Pospíšilové.

     • Výsledky sběru papíru a baterií
      • Výsledky sběru papíru a baterií

      • 2. 7. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       V květnu proběhl na naší škole sběr starého papíru a kartonu. Žáci naší školy nasbírali celkem 8157 kg této cenné suroviny. Děti z mateřské školy přinesly 15 kg. Celkem bylo do sběrny odvezeno 8172 kg papíru.

       Nejlepší sběrači papíru:

       Štěpán Průcha: 715 kg

       Denisa Geletová: 583 kg

       Matúš Džatko: 576 kg

       Jakub Esterka: 437 kg

       Michal Chudárek: 350 kg

        

       Pořadí tříd ve sběru papíru:

       Třída                      Množství celkem                Průměr na žáka

       2.                            1 750 kg                                 87,5 kg

       1.                            1 561 kg                                 86,7 kg

       4.                               811 kg                                 62,4 kg

       6.                            1 045 kg                                 58,1 kg

       8.                            1 080 kg                                 43,2 kg

       5.                               603 kg                                 40,2 kg

       9.                               691 kg                                 27,6 kg

       3.                               281 kg                                 20,1 kg

       7.                               335 kg                                 16,8 kg

        

       Celoročně probíhá na naší škole také sběr starých baterií. V únoru proběhla na škole velká kampaň, proto se nám podařilo nashromáždit značné množství i této suroviny.

       Nejlépe si opět vedli žáci 2. třídy. Celkem přinesli 3 125 kusů. Jsou jednoznačně nejlepší. Druzí se umístili žáci 6. ročníku. Přinesli 1 894 baterií. Na třetím místě jsou žáci 1. ročníku. Přinesli 387 baterií.

       Všem žákům, kteří se aktivně zapojili do sběru, patří dík. Z baterií i papíru získáme opět cenné druhotnou surovinu.

        

        

        

        

     • Návštěva stolárny
      • Návštěva stolárny

      • 28. 6. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek se naši šesťáci seznámili s dalším řemeslem. Byla to práce se dřevem. U pana Křižky v Kašavě -Teplici měli možnost vidět stroje, na kterých se opracovává dřevo. Viděli vyrobené násady na motyky, sekerky, lopaty, hrábě a další nářadí. Podrobně se seznámili i s výrobou dřevěných hrábí. Některé žáky tato práce zaujala natolik, že to snad bude i motivace při výběru budoucího povolání. Všem se exkurze líbila a děkujeme panu Křižkovi za ochotu a jeho volný čas, který nám věnoval.

       Při návštěvě jsme zjistili, že jsou zde k dostání dřevěné hrábě či různé násady. Tak neváhejte a navštivte pana Křižku! Určitě všem rád vyhoví.

      • Podřevnická liga - konečné zúčtování

      • 28. 6. 2019
      • Vladimír Drápal

       Minulý týden se uskutečnilo poslední kolo Podřevnické ligy. Tentokrát se hrálo Ringo a výsledky se do konečné výsledkové listiny nepočítaly. V Ringu jsme obsadili třetí místo a na třetím místě jsme také umístili v celkovém pořadí. Stejně jako v loňském roce vyhrála ZŠ Slušovice před ZŠ ze Štípy. My jsme byli o kousek třetí a až za námi skončila ZŠ ze Želechovic. Na posledním pátém místě se umístila ZŠ Trnava. Všem závodníkům, kteří se o tento pěkný výsledek zasloužili, blahopřejeme a doufáme, že v příštím školním roce budeme bojovat o umístění nejvyšší.

     • Hurá prázdniny!
      • Hurá prázdniny!

      • 28. 6. 2019
      • Kolektiv učitelek MŠ

       FOTOGALERIE

       Všem dětem chceme popřát krásné prázdniny plné pohody, legrace, zážitků, žádné úrazy a neustálý úsměv na líčku.

       Rozloučili jsme se i s našimi předškoláky, kteří dostali spoustu upomínkových předmětů na mateřskou školu.

       Jejich tablo můžete vidět v Květinářství u paní Jitky Řezníčkové.

       Školnímu roku – zdar! A prázdninám - hurá!

     • Poznáváme vesmír a zeměkouli
      • Poznáváme vesmír a zeměkouli

      • 28. 6. 2019
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Tento týden jsme nahlédli do netradičního tématu o vesmíru a naší planetě Zemi.

       Vysvětlili jsme si, jak vesmír vypadá, že je plný planet, měsíců, komet a prachu. Povídali jsme si, proč je život jen na naší Zemi, vyjmenovali jsme si všechny planety, odpovídali jsme si i na otázky, proč se střídá noc a den, proč je roční období.

       Dále jsme se seznámili s rozdíly mezi mapou a glóbusem, popsali jsme si jednotlivé barvy co znamenají (oceány, pohoří, nížiny, pouště), aby toho nebylo málo, naučili jsme se poznávat a pojmenovávat jednotlivé světadíly a popisovat si, jaký je život na těchto kontinentech.

       Protože máme rádi teplo, proto jsme se nejvíce věnovali životu v Africe. Podívali jsme se na dokument, který nám zcela přiblížil tento kontinent.

       Líbilo se nám vyprávění paní učitelky o domorodcích, životu v poušti a buši. I my jsme se netradičně přiblížili životu domorodců, vyráběli jsme si barevné korále, které se nosí v těchto zemích, poslouchali jsme typickou africkou hudbu a moc jsme si to všichni užívali.

       Jsme zvědaví, kam zamíříme příští rok.

     • Páťáci na Revice
      • Páťáci na Revice

      • 27. 6. 2019
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       V pondělí 24. 6. 2019 jsme se vydali na výlet do Vizovic. Protože jsme třída zvídavá, vedla naše cesta první do krajského města – Zlín. Tam jsme navštívili nejzajímavější stavby zlínské architektury – mrakodrap, továrnu, zámek,  obchodní dům, Památník T. Bati, vilu T. Bati. Poté jsme se přesunuli do Vizovic na Reviku, a protože nám počasí přálo, hned po příjezdu jsme se všichni šli koupat do bazénu, zahráli jsme si minigolf, míčové hry, fotbálek, a to už nastal čas příjezdu rodičů, které jsme pozvali na společné hry a opékání. Hry to byly veselé a hodně zábavné, nikdo se nenudil.  Pak už nastala chvíle, kdy vzplál oheň a zavoněly špekáčky. Spát se rozhodně nikomu nechtělo. Ale čekal nás ještě druhý den výletu, kdy jsme měli v plánu navštívit Muzeum 14/15. Výstava s názvem Princip Baťa, která mapuje život, rozvoj Zlína a práci za éry T. Bati, se nám velice líbila. Čas návratu se nezadržitelně přiblížil, a my spokojeni, plni zážitků se vrátili domů. Myslím, že to byla krásná rozlučka s 5. třídou.

     • Školka v plavání
      • Školka v plavání

      • 27. 6. 2019
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       V letošním roce jsme šest krát navštívili Městské lázně Zlín. Každou výuku jsme se zdokonalovali a překonávali svůj strach.

       Na závěr plaveckého výcviku děti měly překvapení v podobě skluzavky.

     • Žůžo dobrodrůžo
      • Žůžo dobrodrůžo

      • 27. 6. 2019
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       Ve středu odpoledne měli třeťáci sraz ve škole, protože nás čekalo nocování. Ale nebylo to ledajaké přespání ve škole, nýbrž spaní „ pod širákem“

       Po krátkém posezení s rodiči jsme se vydali podle mapy do terénu. Cestou jsme nacházeli petku s vodou, kotlík a nakonec ingredience na vaření guláše, který se nám mimochodem velice povedl.

       Po návratu do školy jsme si ještě zasportovali, prošli stezku odvahy, dojedli poslední zásoby a pak už „hybaj na kutě“. Rozložili jsme si karimatky a spacáky venku pod hvězdami a místo televize sledovali hvězdnou oblohu.

       Ranní probuzení bylo velmi příjemné, protože nás ze spacáků tahaly první sluneční paprsky.

       Děkuji také Davčovi, Jirkovi a Maťovi, kteří ochotně pomohli při přípravě a organizaci-byli skvělí :-)

     • Návštěva kovárny
      • Návštěva kovárny

      • 27. 6. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V rámci nového projektu Řemesla navštívili žáci 6. ročníku v pondělí kovárnu. Pan Marcoň jim zajímavým a poutavým způsobem vysvětlil počátky kovářského řemesla. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí – proč podkova přináší štěstí, jak se dá vyrobit hřebík, kramle, věšák nebo třeba svícen. Zájemci si mohli také vyzkoušet práci kovářského pomocníka. Návštěva byla hodně zajímavá a ještě zajímavější je nabídka pana Marconě. V příštím školním roce nabízí, že se žáci mohou naučit základům kovářského řemesla.  Tak neváhejte a zkuste něco nového a netradičního!

       Děkujeme panu Marcoňovi za umožnění této exkurze.

     • Píšeme kamarádům pohledy
      • Píšeme kamarádům pohledy

      • 25. 6. 2019
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek si každý druhák vylosoval jméno s adresou některého ze svých spolužáků či spolužaček. Zkoušeli jsme nakreslit pohlednici a na druhou stranu napsat adresu a vzkaz kamarádům. Snad všechny dopisy dorazily tam, kam měly :-)

     • Pomazánkový den ve druhé třídě
      • Pomazánkový den ve druhé třídě

      • 25. 6. 2019
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Na středu 19. června nemuseli rodiče druháků připravovat svačinu. Ráno jsme po skupinách vyrazili do obchodu na nákup správných ingrediencí pro přípravu pomazánek. Pak probíhala příprava pomazánek ve třídě podle postupu. Následovala ochutnávka a bodování všech pomazánek. Všechny byly výborné. Dětem se práce opravdu vydařila. 

     • Spaní ve škole s hledáním pokladu
      • Spaní ve škole s hledáním pokladu

      • 25. 6. 2019
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek kolem šesté hodiny večer se sešli druháci ve své třídě. Museli ukázat povolenku na spaní ve škole. Pak následovalo opékání špekáčků s některými rodiči. Následně v týmech děti luštily šifru, která jim poradila, kde najdou mapu k pokladu. Naštěstí se vše podařilo a spěchali jsme podle mapy hledat poklad. Poklad byl nalezen, jenže měl na sobě několik zámků a řetěz. Díky morseovce a klíčům jsme poklad otevřeli. Večer na nás čekala stezka odvahy. Dobrou noc.

     • Výlet 1. a 2. třída
      • Výlet 1. a 2. třída

      • 25. 6. 2019
      • Martina Vajďáková

       FOTOGALERIE

       Na pátek 31. 5. netrpělivě čekali naši prvňáci a druháci. Byl to den jejich výletu. Ráno se vyrazilo směrem k Olomouci. Některým dětem připadala cesta nekonečná. Naštěstí už vysedáme a míříme si to směrem k místní ZOO a lanovému parku Veverák. Děti se rozdělily na dvě části, jedna šla do ZOO a druhá do lanového parku. Pak jsme se vystřídali. Výlet byl akční a líbil se nám. Přálo nám i počasí.

     • Získali jsme průkaz cyklisty
      • Získali jsme průkaz cyklisty

      • 24. 6. 2019
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       Ve středu 19. 6. se žáci 4. ročníku vydali na Dětské dopravní hřiště v Malenovicích, aby nejen v testu, ale především v silničním provozu, dokázali uplatnit své znalosti v dopravní výchově. Jak nám to krásně šlo, můžete vidět na fotografiích :-)

     • Vzhůru za dobrodružstvím
      • Vzhůru za dobrodružstvím

      • 24. 6. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek se šesťáci sešli před školou s velkými zavazadly. Čekaly je dva dny pobytu na hradě plné dobrodružství. Nejprve to byl pěší přesun na hrad. Na Písečném je dohnala lehká přeháňka. Věřili však, že víc už nezmoknou. Po příchodu na hrad se zápasilo s Morseovkou. Měli postavit model hradu. A tak za hradbami vznikaly krásné stavbičky. Následovalo odlévání stop, získávání základů horolezectví, střílelo se ze vzduchovky, stavěla se různá ohniště, poznávaly se stromy, byliny i mechy, hrály se hry Ztracené meče i Šátkovaná. A než se všichni nadáli, byl večer. Nezbytný táborák, pár písní a vyráželo se na Stezku odvahy. Den se chýlil ke konci. Všichni byli unaveni a tak se po nezbytné hygieně přesunuli na hradní nádvoří a uložili ke spánku. Nádherná hvězdná obloha slibovala klidnou noc. Ta byla rušena jen občasným letem netopýra či křikem dravce. Ve čtyři hodiny ráno spáče budili zpěvem ptáci a vycházející sluníčko. Po snídani následovala další poznávačka okolí hradu, nějaké hry a nastal čas k ukončení pobytu. Díky krásnému počasí, kouzelnému prostředí a vstřícnosti rodičů měli šesťáci možnost společně zažít dny plné zábavy a nových zážitků.

       Milí rodiče, moc vám všem děkuji za spolupráci.