• Aktuality

     • Úspěchy v přespolním běhu v Trnavě
      • Úspěchy v přespolním běhu v Trnavě

      • 27. 9. 2019
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se vybraní žáci prvního stupně zúčastnili běžeckých závodů v Trnavě. Po stopách starších spolužáků, kteří měli závody předešlý den, se vydali na neméně náročnou trasu vzhledem ke svému věku.

       Všechny děti se do závodu pustily s velkou vervou a velkým nasazením. Všichni reprezentanti naší školy podali velmi obdivuhodné výkony. Nejvíce se běžecký závod vydařil Barunce Šarmanové, Lucce Třískové, Pavlínce Daňkové a Radimku Mahďákovi. Velmi gratuluji všem vítězům a děkuji i ostatním dětem, které vzorně reprezentovaly naši školu.

       Závody se velmi vydařily, počasí bylo skvělé a velký dík patří organizátorům a všem zúčastněným školám za skvělou atmosféru!

     • Podzimní odpoledne
      • Podzimní odpoledne

      • 27. 9. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Již 9. ročník Podzimního odpoledne s drakiádou se uskutečnil za krásného podzimního počasí 24. 9. 2019 v areálu školy.

       Nechybělo soutěžní pouštění draků, soutěže pro děti, posezení u táboráku a příjemná atmosféra při setkání rodičů, žáků a zaměstnanců školy.

       Děkuji rodičům a SRPŠ za přípravu občerstvení a cen pro děti, zaměstnancům školy za přípravu stanovišť pro děti a starším žákům za pomoc při organizaci tohoto vydařeného odpoledne.

     • Zdravotnická olympiáda
      • Zdravotnická olympiáda

      • 27. 9. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V letošním školním roce proběhl 1. ročník Zdravotnické olympiády. Každá škola mohla vybrat do školního kola tři soutěžící. Celkem bylo přihlášeno 70 soutěžících.

       Barbora Adámková, Veronika Nedomová a Sabina Pavelková se s odvahou přihlásily do této soutěže. Statečně bojovaly všechny tři. Nejlépe si vedla Barbora a postupuje do finále. Všem děvčatům patří pochvala za snahu a odvahu. Báře blahopřejeme k postupu a přejeme hodně štěstí.

     • Vykopávky
      • Vykopávky

      • 23. 9. 2019
      • Tomáš Juříček

       FOTOGALERIE

       V poslední hodině dějepisu se naši šesťáci změnili na archeology. Z vykopávek se jim podařilo získat různé části těl, které následně složili v kompletní kostry rozmanitých druhů dinosaurů.

     • Deváťáci na ÚP ve Zlíně
      • Deváťáci na ÚP ve Zlíně

      • 23. 9. 2019
      • Vladimír Drápal

       FOTOGALERIE

       V úterý 17. září navštívili žáci deváté třídy Úřad práce ve Zlíně. Čekala je beseda o volbě povolání.

       Besedu vedl pan  Mgr. Šrámek, který nás podrobně seznámil s možností studia na středních školách a učilištích. S každým individuálně probral jeho zájmy, pracovní výsledky a pokusil se nasměrovat a vybrat ten nejvhodnější obor. Po ukončení besedy jsme se odebrali na Střední průmyslovou školu ve Zlíně, kde už nás čekal tatínek našeho pana zástupce, pan Juříček. Byli jsme rozděleni do dvou skupin a každou skupinu měli na starosti žáci třetího ročníku, kteří nás provedli celou školou a ukázali nám ta nejzajímavější místa ve škole.  Věřím,  že tato návštěva školy a úřadu práce pomůže v rozhodování na kterou střední školu se budou žáci hlásit.

     • Ozobotí programování
      • Ozobotí programování

      • 18. 9. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       V hodinách ICT se žáci učí také programovat. Způsobů, jak rozvíjet kreativní a logické myšlení, je mnoho. Jedním z nich je programování Ozobotů pomocí Ozo kódů, které si v prvních hodinách vyzkoušeli žáci 4., 5. a 6. třídy.

     • Atletický pětiboj
      • Atletický pětiboj

      • 18. 9. 2019
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       V pondělí 16. 9. 2019 se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili atletického pětiboje, který pro nás uspořádala ZŠ Slušovice. 

       Mladí atleti porovnávali své síly v pěti disciplínách – běh na 60m, skok do dálky, 500 m a hod kriketovým míčkem. V poslední disciplíně každá škola vytvořila štafetu mladších a starších žáků. Štafety se vzájemně utkaly ve velmi vyrovnaných bězích.

       Tyto závody jsou součástí Podřevnické ligy, která probíhá během celého školního roku. Letos se mezi sebou utkají školy z těchto obcí: Kašava, Štípa, Slušovice, Trnava a Želechovice.

       Mnohokrát děkuji dětem za vzornou reprezentaci školy a za velmi vydařené výkony.

        

     • Září ve školce
      • Září ve školce

      • 18. 9. 2019
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Nový rok nám začal a opět si užíváme společné chvíle ve školce. V letošním roce jsme přivítali nejen nejmladší děti do třídy „Rybiček“, ale také nové kamarádky do třídy „Kočiček“.

       Už od prvního dne poznáváme okolí školky a školy. Byli jsme také na návštěvě u dětí v 1. třídě.

       Dokud nám počasí přeje, nechodíme jen na školní zahradu, ale také do blízkého okolí.

       Je nám ve školce fajn a doufáme, že to tak bude i nadále.

     • První zážitky z 1. třídy
      • První zážitky z 1. třídy

      • 17. 9. 2019
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       Prvňáčci jsou školáci už 3. týden a daří se jim velmi dobře. Ve skupinkách tvořili pravidla třídy, v českém jazyce skládali ze sirek písmena a různé ornamenty a v angličtině už se seznámili s postavičkami z učebnice Happy House.

     • Rodičovská kavárnička
      • Rodičovská kavárnička

      • 13. 9. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 12. 9. 2019 po třídních schůzkách se rodiče a učitelé potkali na neformálním posezení Rodičovská kavárnička.

       Při dobrotách, které připravily a naservírovaly naše paní kuchařky spolu se staršími žákyněmi, si rodiče a učitelé měli možnost potkat, posedat – prostě společně strávit čas.

       Děkujeme všem rodičům, kteří přišli. Věřím, že jste si Rodičovskou kavárničku spolu s námi dobře užili.

     • Ranní a odpolední dětský klub
      • Ranní a odpolední dětský klub

      • 3. 9. 2019
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       i v letošním školním roce jsme díky dotacím z Operačního programu Zaměstnanost zahájili pro žáky 1. - 5. třídy provoz ranního a odpoledního dětského klubu:

       • Ranní klub: 6.00 - 7.30 hodin
       • Odpolední klub: 16.00 - 17.30 hodin

       Více informací včetně přihlášek jsou k dispozici na webu školy v rubrice O škole > Komunitní škola > Dětský klub.

       Kontaktní osoba: Klára Černochová, telefon: +420 601 27 28 27, e-mail: cernochova.klara@zsamskasava.cz

     • Slavnostní zahájení školního roku
      • Slavnostní zahájení školního roku

      • 3. 9. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Tak jsme se dočkali - konečně ŠKOLA. První školní den školního roku 2019/2020 jsme slavnostně zahájili v tělocvičně. Za přítomnosti starosty obce Kašava, členů školské rady, předsedkyně SRPŠ, rodičů, žáků a zaměstnanců školy jsme představili naše nové prvňáčky, které přivítali žáci deváté třídy krásnou slunečnicí. Dále následovalo krátké setkání žáků s třídními učitelkami a učiteli.

       Děkujeme všem rodičům, rodinným příslušníkům a přátelům školy, že jste se tak v hojném počtu zúčastnili této slavnostní chvíle.

       Všem žákům přejeme v novém školním roce mnoho úspěchů a zážitků v rámci třídních kolektivů, rodičům radost a trpělivost při vzdělávání a výchově.

     • Organizace prvního týdne školního roku
      • Organizace prvního týdne školního roku

      • 27. 8. 2019
      • Zdeněk Vlk

       Pondělí 2. 9. 2019

       8:00 - Slavnostní zahájení školního roku

       8:30 - Třídnické hodiny

       9:30 - Konec vyučování

       Žákům budou stačit přezůvky, prvňáčci si přinesou i aktovky na učebnice, které tento den dostanou. V tento den není v provozu školní družina, školní klub a školní jídelna.

        

       Úterý 3. 9. 2019

       V tento den mají žáci na prvním stupni 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci na druhém stupni 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Od tohoto dne je v provozu školní družina (ranní í odpolední hlídání dětí) a školní jídelna, provoz školního klubu je po celý týden přerušen. Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny, žákům budou předány učebnice a pracovní sešity.

        

       Středa 4. 9. 2019

       V tento den mají žáci na prvním stupni 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci na druhém stupni 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

        

       Čtvrtek 5. 9. 2019 a pátek 6. 9. 2019

       Výuka ve všech třídách probíhá dle rozvrhu. Na 2. stupni je odpolední výuka zrušena, vyučování zkráceno do 12:10 hodin.

        

     • Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019
      • Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019

      • 3. 7. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Konec školního roku jsme již tradičně ukončili slavnostně, a to na fotbalovém hřišti před školou. Kromě žáků a zaměstnanců bylo na akci přítomno mnoho rodičů a rodinných příslušníků dětí, pozvaní zástupci obcí a další vzácní hosté.

       Než třídní učitelé předali dětem zasloužené vysvědčení, byli veřejně oceněni žáci třídními a ředitelskými pochvalami. V závěru společného setkání se s absolventy symbolicky rozloučili naši prvňáčci.

       Děkujeme za spolupráci ve školním roce 2018/2019 a všem přejeme krásné léto.

     • Olympijské dny
      • Olympijské dny

      • 2. 7. 2019
      • Vladimír Drápal

       FOTOGALERIE

       26. 6. a 27. 6. se v naší škole uskutečnil nultý ročník tzv. Olympijských her. Děvčata a chlapci z celé školy byli rozlosováni do šesti světadílů. Každé družstvo mělo svého vedoucího, který nasazoval závodníky do jednotlivých disciplín.

       Závodilo se v těchto disciplínách: běh na 60 m, dálka, štafetový závod na 4x 250 m, ringo, vybíjená, malá kopaná, badminton a přetahování lanem. Boje byly velmi urputné a závodníci ze sebe vydali naprosto vše.

       Největší soupeřem se ukázalo počasí. Teplota se blížila ke 40 stupňům, ale závodníci vše zvládli. Také učitelé, kteří působili ve funkci rozhodčích, svůj úkol zvládli na výbornou. Zvlášť je třeba poděkovat Petře Slováčkové, která organizovala a řídila sporty v tělocvičně a Tomáši Juříčkovi, který rozhodoval malou kopanou a další sporty, které se konaly venku.

       Poděkování patří také některým žákům deváté třídy, kteří nám při organizaci soutěží pomáhali. Byli to: Lucka Milarová, Tom Křižka, Tom Rexa, Vojta Březík a Ondra Synovec.

       V celkovém hodnocení se na prvním místě umístili žáci reprezentující Asii pod vedením paní učitelky Hany Pospíšilové.

     • Výsledky sběru papíru a baterií
      • Výsledky sběru papíru a baterií

      • 2. 7. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       V květnu proběhl na naší škole sběr starého papíru a kartonu. Žáci naší školy nasbírali celkem 8157 kg této cenné suroviny. Děti z mateřské školy přinesly 15 kg. Celkem bylo do sběrny odvezeno 8172 kg papíru.

       Nejlepší sběrači papíru:

       Štěpán Průcha: 715 kg

       Denisa Geletová: 583 kg

       Matúš Džatko: 576 kg

       Jakub Esterka: 437 kg

       Michal Chudárek: 350 kg

        

       Pořadí tříd ve sběru papíru:

       Třída                      Množství celkem                Průměr na žáka

       2.                            1 750 kg                                 87,5 kg

       1.                            1 561 kg                                 86,7 kg

       4.                               811 kg                                 62,4 kg

       6.                            1 045 kg                                 58,1 kg

       8.                            1 080 kg                                 43,2 kg

       5.                               603 kg                                 40,2 kg

       9.                               691 kg                                 27,6 kg

       3.                               281 kg                                 20,1 kg

       7.                               335 kg                                 16,8 kg

        

       Celoročně probíhá na naší škole také sběr starých baterií. V únoru proběhla na škole velká kampaň, proto se nám podařilo nashromáždit značné množství i této suroviny.

       Nejlépe si opět vedli žáci 2. třídy. Celkem přinesli 3 125 kusů. Jsou jednoznačně nejlepší. Druzí se umístili žáci 6. ročníku. Přinesli 1 894 baterií. Na třetím místě jsou žáci 1. ročníku. Přinesli 387 baterií.

       Všem žákům, kteří se aktivně zapojili do sběru, patří dík. Z baterií i papíru získáme opět cenné druhotnou surovinu.