• Aktuality

     • Školní poradenské pracoviště
      • Školní poradenské pracoviště

      • 19. 10. 2020
      • Aneta Miklová

       Přestože se nemůžeme vídat osobně, školní poradenské pracoviště (ŠPP) nadále funguje a můžete se na něj kdykoliv obrátit. Poskytuji i konzultace na dálku.

       Pro více informací, co ŠPP nabízí, otevřete školní web v sekci „rodiče a žáci“.

       Přikládám zde i obrázek, který vám poradí jak psychicky lépe zvládnout období pandemie.

       Všem přeji hodně zdraví a kdyby cokoliv volejte, pište.

       Však to znáte. 

       V období první vlny jsem pro vás také zřídila facebookový  (Speckař na dědině)  a instagramový profil (@specialni­_pedagog, am.specped), kde pravidelně zveřejňuji zprávy z oblasti speciální pedagogiky, prevence, psychologie aj. Profily jsou stále aktivní, takže pokud chcete mít přehled o nových věcech v těchto odvětvích, můžete se mrknout.

     • Učení nemusí být mučení
      • Učení nemusí být mučení

      • 15. 10. 2020
      • Aneta Miklová

       Milí žáci a rodiče, tak nám to opět začalo – distanční vzdělávání. Doufejme, že to nebude dlouho trvat, ale člověk nikdy neví. Ovšem mějme na paměti, že už jsme si touto zkušeností prošli a jsme v tom profíci! Mnohé dovednosti jak se učit  doma jsme nabyli a mohli jsme si prověřit, co nám ve vzdělávání funguje a co naopak. Proto věřím, že vše zvládneme levou zadní. Zde pro vás mám pár tipů, jak výuku doma vyšperkovat k dokonalosti a co vše můžete udělat pro to, aby se vám doma lépe učilo.

       V období první vlny jsem pro vás také zřídila facebookový  (Speckař na dědině)  a instagramový profil (@specialni­_pedagog, am.specped), kde Vám pravidelně dávám zprávy z oblasti speciální pedagogiky, prevence, psychologie aj. Profily jsou stále aktivní, takže pokud chcete mít přehled o nových věcech v těchto odvětvích, můžete se mrknout 

     • Sedmáci na motokárách
      • Sedmáci na motokárách

      • 14. 10. 2020
      • Jana Šindelářová

       Ve středu 7. října se konečně uskutečnila plánovaná akce – jízdy na elektrických motokárách. Kde jsme měli možnost se projet? V jedné z budov v bývalém areálu Svitu ve společnosti E-carts, která nabízí jízdy pro děti i dospělé.

       Po krátké instruktáži jsme si vychutnali pomalejší začátečnické jízdy a fandili těm, kteří už to měli „v ruce“. Poté jsme se vydali do města, kde si každý zašel na nějakou dobrotu podle své chuti.

       Odpoledne jsme si opravdu užili a těšíme se na další společnou akci.

     • Volby do žákovského parlamentu 2020/2021
      • Volby do žákovského parlamentu 2020/2021

      • 14. 10. 2020
      • Barbora Geherová

       Letošní žákovské volby proběhly ve čtvrtek 8. října 2020. První vyučovací hodinu žáci za pomocí učitelů vyplnili své volební lístky.

       Během tohoto času chystala volební komise prostory bývalé jídelny k samotným volbám - vyvěšení české vlajky, plenta, stoly, orazítkované obálky, urnu a další drobnosti pro hladký průběh voleb.

       Jednotlivé třídy pak volily během celého dopoledne. Volební komise si pro ně postupně docházela, tak aby nebylo narušeno samotné vyučování. Prvňáčci, kteří volili poprvé, se toho nezalekli a zvládli vše na jedničku. I zbylé třídy prvního stupně je třeba pochválit za organizovanost, vychování a plynulost voleb. K tomu dopomohly i starší žáci komise, kteří těm mladším vysvětlovali pravidla volebního procesu (nahlášení jména, jednotlivé přistupování ke komisi, jeden za plentou).

       Kolem půl dvanácté zasedla komise k samotnému sčítání hlasů, které trvalo téměř hodinu.  Celkem volilo 143 žáků naší školy, jedná se tedy o 90 procentní volební účast. Pak byli známi celkoví vítězové, čtrnáct nových členů žákovského parlamentu pro rok 2020/2021. Hranici sto hlasů překonali: Jana Krčmová, Jiří Polášek, Milan Březík a Tomáš Perdoch. Gratulujeme i dalším zvoleným a těmi jsou: Petr Skyba, Adéla Škapíková, Daniel Janata, Sofie Koglerová, Adam, Hýža, Adam Bednařík, Adam Holub, Leona Šarmanová, Antonín Holík a Jakub Hradil.

       Chtěla bych velmi poděkovat všem, kteří se nebáli do volebního boje jít, kteří se pustili i do vlastních propagačních letáků. Zde bych vyzdvihla třetí a čtvrtou třídu, kteří svou volební kampaň provedli téměř profesionálně a s velkým nadšením. Velké díky za skvělé vedení patří třídním učitelkám.

       Děkuji ještě jednou volební komisi za připravení volebních prostorů i čas spolu strávený.

        

     • Vydařený kurz vodní turistiky ve Znojmě
      • Vydařený kurz vodní turistiky ve Znojmě

      • 9. 10. 2020
      • Vladimír Drápal

       V úterý 15. září jsme ráno vyjeli do Znojma. Zde nás čekal třídenní kurz vodní turistiky. Kurz se měl původně uskutečnit v červnu, ale ze známých důvodů jsme odjeli až nyní. A nelitovali jsme. Čekaly nás ideální podmínky – krásné počasí a celkem rychlá voda v Dyji.

       Kurzu se zúčastnilo 15 žáků deváté třídy a čtyři pedagogičtí pracovníci. Vyjeli jsme ráno před sedmou a v jedenáct hodin jsme po trojím přesedání dojeli vlakem do Znojma. První den a noc jsme strávili v místní loděnici, takže ihned po příjezdu jsme postavili stany a pak se nám představila instruktorka Jana, která s námi strávila celé tři dny. Odpoledne si každá dvojice vyfasovala loď, pádla, záchranné vesty a šlo se na vodu. Někteří seděli v lodi poprvé, ale všichni úvodní nácvik perfektně zvládli. K večeru jsme navštívili znojemské podzemí. Noc proběhla v klidu, někteří spali dokonce „pod širákem“.

       Ráno nás čekala první etapa dlouhá 15 km do Krhovic. Všechny jezy jsme hravě zvládli a po vydatném obědě v Dobšicích jsme odpoledne v pohodě dojeli do kempu v Krhovicích. Zde nás pořádně potrápili komáři, ale k večeru se uklidnili. Na druhou večeři jsme opékali špekáčky a noc strávili opět někteří pouze ve spacáku.

       Ráno nás čekala poslední etapa dlouhá 12 km do Hrádku. Zde jsme předali lodě, rozloučili se s instruktorkou Janou, která byla s naší skupinou velmi spokojená, a odjeli vlakem domů. Všem zúčastněným se kurz velmi líbil. Za velmi dobrý průběh kurzu se zasloužili také pedagogové Bára Geherová, Klára Černochová a Zdeněk Vlk. Všem patří velký dík.

     • Kulatý stůl
      • Kulatý stůl

      • 8. 10. 2020
      • Aneta Miklová

       Dne 3. 9. 2020 se ve škole uskutečnilo setkání u kulatého stolu. Cílem setkání bylo propojit jednotlivé odborníky ze Zlínského kraje s naší základní školou a tím zlepšit komunikaci v předávání informací s jednotlivými institucemi, abychom byli schopni ve škole poskytnout ohroženým (rizikovým) žákům školy potřebnou podporu. Kulatého stolu se zúčastnil celý pedagogický sbor.

       Pozvání přijali:

       1. PPP (pedagogisko-psychologická poradna) – vedoucí oddělení Mgr. Petra Krčková (psycholog),

       Mgr. Michaela Pelajová (speciální pedagog), Mgr. Michaela Majdyšová (psycholog)

       2. OSPOD (odbor sociálně právní ochrany dětí) – Tomáš Flám, DiS (soc. prac., kurátor)

       3. SVP (středisko výchovné péče Domek) - Mgr. Jarmila Červenková (spec. ped)

       4. Dětské centrum Zlín (krizová pomoc) - Mgr. et Ing. Karla Koutná Ph.D. (soc. prac., krizový intervent)

       5. Policie ČR - nprap. Ivan Mikulka (policejní preventista), npor. Ing. Josef Duda (obvodní oddělení)

        

       Setkání bylo velmi obohacující a ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří se schůze zúčastnili.

     • Školní farmářský den
      • Školní farmářský den

      • 7. 10. 2020
      • Zdenka Krmášková

       Ve čtvrtek 24. září 2020 se v naší škole konal Farmářský den. Akce probíhala ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací Líska, která se zaměřuje na environmentální výchovu.

       Okolí školy se během dopoledne proměnilo v jarmark, kde si děti za pomoci řemeslníků z Lísky mohly vyzkoušet plno starodávných činností, jako je předení na kolovrátku, paličkování, vyrábění ovesných vloček na ručním mlýnku, dojení kozy nebo pletení z proutí. Jednotlivé třídy si také připravily aktivity pro ostatní žáky. Byly zde k vidění úkoly, které prověřily nejen přírodovědné znalosti.   

       Dopředu si naši žáci připravili pro své kamarády i zajímavé výrobky – například lapače snů, koupelové soli, voňavá mýdla a další drobnosti. A tak to vypadalo jako na opravdovém jarmarku.  

       Přestože za námi nepřijeli všichni slibovaní řemeslníci, přestože nás postrašila i lehká přeháňka, Farmářský den se vydařil a všem zúčastněným se moc líbil.

     • Učíme se venku
      • Učíme se venku

      • 7. 10. 2020
      • Zdeňka Krmášková

       Ve čtvrtek 24. září jsme využili přítomnosti spolupracovníků z Lísky, kteří pro předškolní děti z mateřské školy a prváčky ze školní družiny připravili výuku v přírodě.

       Děti byly rozděleny do čtyř skupinek a při nádherném slunečném odpoledni pod vedením lektorek si vytvořily ptáčka z textilu, škvorovník, vybarvily si masku vybraného ptáčka nebo si zkoušely vytvořit z přírodního materiálu včelku, koníka a další živočichy. Tvůrčí odpoledne uběhlo velmi rychle a děti si ze společné výuky odnesly několik krásných výrobků.

       Velmi děkujeme lektorkám za příjemně strávený čas.

     • Procházka na kravín
      • Procházka na kravín

      • 21. 9. 2020
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Využíváme krásného nastávajícího podzimního počasí, a proto každý den vyrážíme do okolí školky. V pátek jsme sbalili batůžky se svačinkou a vyrazili jsme do kravína.

       Procházka to byla krásná a moc jsme si to užili.

        

     • Začátek školního roku v naší školce
      • Začátek školního roku v naší školce

      • 21. 9. 2020
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       V letošním školním roce 2020/ 2021 navštěvuje naši školku 47 dětí. V mladší třídě „rybiček“ je 21 dětí, z toho 11 nových. U starších „kočiček“ je 26 dětí.

       Všechny děti, malé i velké, nastoupily do školky s velkým úsměvem, plno otázkami, co budeme dělat, kdy přijde maminka a tatínek, jestli si půjdeme ven hrát, a jestli bude i dneska spát.

       Většině dětem se ve školce líbí, některé by chtěly zase prázdniny, ale je tady pořád co na práci, tak se vůbec nenudíme.

     • Schůze SRPŠ
      • Schůze SRPŠ

      • 9. 9. 2020
      • Marcela Zbranková

       Vážení členové SRPŠ,

       srdečně Vás zvu na schůzi Sdružení rodičů a pátel školy při ZŠ a MŠ v Kašavě, která se uskuteční v pondělí 21. 9. 2020 od 18:00 hodin ve školní aule.

       Na setkání se těší Marcela Zbranková, předsedkyně

     • Je čas oprášit roušky...
      • Je čas oprášit roušky...

      • 9. 9. 2020
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v ČR rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek či jiných prostředků, které brání šíření kapének - respirátor, ústenka, šátek, šál, štít a pod. (dále jen "rouška") - uvnitř všech budov.

       V souladu Mimořádného opatření, které dne 9. 9. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví (viz příloha), Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

       ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

       Od čtvrtka 10. 9. 2020 budou v budově školy nosit roušky ve společných prostorách školy (chodby, šatny, sociální zařízení, jídelna apod.).

       Ve třídě a dokonce i při konzumaci jídla si roušku mohou sundat :-).

       DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

       Děti mateřské školy při pobytu ve škole nemusí roušku nosit.

       DOSPĚLÉ OSOBY

       Ve všech prostorách základní i mateřské školy používejte roušku, minimalizujte prosím pohyb v budově školy. Při vstupu do budovy školy si prosím vydezinfikujte ruce.

       V případě jakýchkoliv změn budete včas informováni.


       Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

     • Ředitelské volno
      • Ředitelské volno

      • 3. 9. 2020
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ředitel Základní školy a Mateřské školy Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, vyhlašuje z organizačních důvodů (školení pedagogických pracovníků) na dny 9. 9. 2020 a 14. 9. 2020 ředitelské volno pro žáky základní školy.

       V tento bude přerušen i provoz školní družiny a školního klubu.

       Provoz mateřské školy a školní výdejny (pro děti MŠ a zaměstnance školy) je v tyto dny zachován.


       HLÍDÁNÍ DĚTÍ VE DNECH ŘEDITELSKÉHO VOLNA

       Rodičům žáků 1. stupně ZŠ bude v tyto dny nabídnuta možnost hlídání dětí:

       • Provozovatel: Komunitní škola Kašava, z.s.
       • Zodpovědná osoba: Klára Černochová, DiS., telefon: +420 732 553 744e-mail: cernochova.klara@zsamskasava.cz
       • Provozní doba: 6:30 – 17:30 hodin
       • Určeno: žáci 1. stupně ZŠ a MŠ Kašava (1. – 5. třída)
       • Cena: bez úplaty
       • Provozní podmínky: zajištěn pitný režim, oběd z provozních důvodů zajištěn nebude (stravu si děti donesou vlastní dle potřeby)

       Přihlášky s informacemi obdrží žáci 1. stupně od třídních učitelek, dále jsou ke stažení zde: Přihláška - hlídání dětí.


     • Zahájení školního roku 2020/2021
      • Zahájení školního roku 2020/2021

      • 1. 9. 2020
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Konečně nastal ten dlouho očekávaný den, kterým jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2020/2021.

       Žáci, učitelé, zvědaví rodiče a hosté se sešli v tělocvičně školy, kde byli přivítáni noví prvňáčci, přestupující žáci a nové paní učitelky. Dále následovalo krátké setkání žáků s třídními učitelkami a učiteli.

       Děkujeme všem rodičům, rodinným příslušníkům a přátelům školy, že jste se tak v hojném počtu zúčastnili této slavnostní chvíle.

       Všem žákům přejeme v novém školním roce mnoho úspěchů a zážitků v rámci třídních kolektivů, rodičům radost a trpělivost při vzdělávání a výchově.

     • Organizace vyučování v 1. týdnu školního roku
      • Organizace vyučování v 1. týdnu školního roku

      • 31. 8. 2020
      • Zdeněk Vlk

       Úterý 1. 9. 2020

       8:00 - Slavnostní zahájení školního roku

       8:30 - Třídnické hodiny

       9:30 - Konec vyučování

       Žákům budou stačit přezůvky, prvňáčci si přinesou i aktovky na učebnice, které tento den dostanou.

       V tento den není v provozu školní družina, školní klub a školní jídelna.

        

       Středa 2. 9. 2020

       V tento den mají žáci na 1. stupni 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci na 2. stupni 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Od tohoto dne je v provozu školní družina, ranní a odpolední dětský klub a školní jídelna.

       Provoz školního klubu pro žáky 2. stupně je přerušen.

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

        

       Čtvrtek 3. 9. 2020 a pátek 4. 9. 2020

       V tento den mají žáci na 1. stupni 4 vyučovací hodiny (do 11:20 hodin).

       V tento den mají žáci na 2. stupni 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hodin).

       Školní družina, ranní a odpolední dětský klub a školní jídelna je v provozu.

       Provoz školního klubu pro žáky 2. stupně je přerušen.

       Ve všech třídách probíhají třídnické hodiny.

        

       Informace pro rodiče 2020/2021 (PDF)

       O případných změnách budou rodiče co nejdříve informování prostřednictvím zprávy ve školním informačním systému EduPage.