• Aktuality

     • Speckař v karanténě
      • Speckař v karanténě

      • 19. 4. 2020
      • Aneta Miklová, speciální pedagog

       Vážení rodiče a žáci,

       v době pandemické krize jsme se ocitli v situacích, které jsou pro nás nové a často těžké. Od každého z nás se očekává určitá míra rychlého přizpůsobení. Toto období asi nikdo z nás nevítá a může nám přinést spoustu nejistot, strachu i bezmoci. Proto jsem pro vás stáhla seznam POMOCI, kam se můžete obrátit, když si nebudete vědět rady:  KONTAKTY KRIZOVÉ POMOCI. Samozřejmě jsem tady pro Vás i já, můžete se obrátit rovnou na mě. Přeji všem pevné nervy a hodně sil. 

       Jelikož je nyní škola zavřená, a tím pádem je zavřené i školní poradenské pracoviště, vytvořila jsem pro vás na facebooku stránku pod jménem „Speckař v karanténě“. Pokud byste měli zájem, můžete se sem přihlásit. Budu sem dávat informace o aktuálním dění z oblastí, které ve škole zastávám – speciální pedagogika, metodika prevence, rodinné poradenství či krizová intervence a základní psychologická pomoc.

       Vy, kteří facebook nepoužíváte a měli byste zájem o novinky, dejte mi vědět tady na edupage, mailem či na mobil. Budu Vám novinky zasílat na e-mail.

       Kontakt na speciálního pedagoga: Kontakty > Speciální pedagog

     • Dočasné zrušení úplaty za předškolní vzdělávání
      • Dočasné zrušení úplaty za předškolní vzdělávání

      • 1. 4. 2020
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       z důvodu uzavření mateřské školy, které bude probíhat s největší pravděpodobností v měsíci duben a květen, ruším za tyto měsíce úplatu za předškolní vzdělávání. Prosím ty z Vás, kdo máte úplatu za předškolní vzdělávání zadanou trvalým příkazem ve svém peněžním ústavu, o její dočasné zrušení. V případě, že již platba v tyto měsíce proběhla, bude Vám navrácena zpět.

     • Přerušení provozu MŠ - od 16. 3. 2020
      • Přerušení provozu MŠ - od 16. 3. 2020

      • 13. 3. 2020
      • Mgr. Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       v souladu s ustanovení, §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen ode dne 16. 3. 2020 na dobu neurčitou z preventivních důvodů v souvislosti s epidemiologickou situací.

       Potvrzenou Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) si můžete vyzvednout v mateřské škole v pondělí 16. 3. a v úterý 17. 3. 2020 v době od 10:00 do 16:30 hodin. V jiné termíny prosím kontaktujte ředitele školy na tel. 731 440 493.

     • Zrušení výuky v ZŠ - od středy 11. 3. 2020
      • Zrušení výuky v ZŠ - od středy 11. 3. 2020

      • 10. 3. 2020
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       Ministerstvo zdravotnictví dne 10. 3. 2020 vydalo mimořádné opatření, které mimo jiné zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

       Od středy 11. 3. 2020 bude z tohoto důvodu přerušena výuka na základní škole, a to na dobu neurčitou. Bude přerušen i provoz školní družiny, školního klubu, dětského klubu a zájmových kroužků. Provoz mateřské školy zůstává zachován.

       Děkuji za pochopení.

        

       Dokumetny ke stažení

       Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - uzavření škol

        

     • Přípravný kurs k přijímacím zkouškám
      • Přípravný kurs k přijímacím zkouškám

      • 10. 3. 2020
      • Daniela Zezulková

       FOTOGALERIE

       Dnešním dnem začaly pro děti Zlínského kraje jarní prázdniny. My, žáci 9. ročníku v Kašavě, jsme se však dnes intenzívně připravovali k přijímacím zkouškám z jazyka českého. Sešlo se nás dnes 11 a 5 vyučovacích hodin jsme se poctivě věnovali různým úkolům z češtiny. Nejprve jsme důkladně procvičovali pravopisné jevy, potom jsme se zaměřili na didaktický test střední obtížnosti. Ten jsme vypracovávali 60 minut a později jsme test i vyhodnotili. Nejlepší z nás dosáhli 40 bodů z 50 možných. Shodli jsme se na tom, že čas strávený ve škole byl efektivně využitý a snad nám ta dnešní píle bude u přijímacího řízení prospěšná.

     • Školní kolo recitační soutěže II. stupně
      • Školní kolo recitační soutěže II. stupně

      • 9. 3. 2020
      • Daniela Zezulková

       FOTOGALERIE

       27. 2. 2020 se v naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže II. stupně. Celkem se zúčastnilo 16 recitátorů a recitátorek. Pětičlenná porota hodnotila zejména celkový dojem z přednesu a vhodný výběr uměleckého textu.

                       V mladší kategorii (žáci VI. a VII. ročníku) zvítězil Tomáš Perdoch ze 6. třídy, na 2. místě se umístila Rozálie Santo ze 6. třídy  a na 3. místě Tereza Makovičková ze 6. třídy.

                         Ve starší kategorii (žáci VIII. a IX. ročníku) zvítězil Jiří Polášek z 8. třídy, 2. místo si vybojovala Lucie Vyvlečková z 8. třídy a 3. místo obsadila Sabina Pavelková z 9. třídy. Všem vítězům upřímně gratulujeme!

     • Let´s go shopping!
      • Let´s go shopping!

      • 9. 3. 2020
      • Petra Slováčová

       FOTOGALERIE

       V hodinách angličtiny se často učíme hrou, zpíváme a tančíme. V předešlé lekci jsme se učili slovíčka a fráze používané při nakupování. Rozdělili jsme se do skupinek, děti si s paní třídní učitelkou v hodinách výtvarné výchovy vyrobili rekvizity a už se mohlo „šopovat“. A jak se nám to líbilo, můžete vidět na fotografiích.

     • Příprava na přijímací zkoušky z matematiky
      • Příprava na přijímací zkoušky z matematiky

      • 9. 3. 2020
      • Zdenka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Čas je velmi neúprosný a termín přijímacích zkoušek se nezadržitelně blíží. Naší snahou je, aby žáci byli na zkoušky připraveni co nejlépe. Pravidelná příprava probíhá jednou za čtrnáct dní ve středu. Ale protože se to žákům zdálo nedostatečné, dohodli jsme se, že se sejdeme i o jarních prázdninách. V úterý 3. 3. přišlo do školy 15 žáků, aby si ověřili své znalosti a vědomosti nezbytné ke zkouškám. Nejprve si napsali didaktický test. Následovalo řešení vlastností úhlů. Neminul je ani objem těles a obvod rovinného obrazce. V půl dvanácté bylo zřejmé, že mozkové závity už potřebují odpočinek. Dopřáli jsme si tedy oběd. Dopoledne bylo náročné, ale určitě přínosné.

     • Bruslení 1. stupeň
      • Bruslení 1. stupeň

      • 9. 3. 2020
      • Drábková Petra

       FOTOGALERIE

       K provozování zimních sportů nám počasí letos vůbec nepřeje, a tak místo lyžování a bobování jsme si zajeli zabruslit na zimní stadion do Vsetína.  

       Jako první dostali množnost bruslení žáci 1. – 4. třídy. Na led vyrazili bruslaři i  začátečníci, kteří se snažili udržet na ledě pomocí hrazdiček.  I když si většina odvezla i Modřinu na památku, přesto se těšíme na další skvělý zážitek z bruslení.

       Tímto bych chtěla poděkovat panu Hradilovi za zorganizování akce.

     • Okrskové kolo recitační soutěže
      • Okrskové kolo recitační soutěže

      • 9. 3. 2020
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       Ve středu 26. 2. 2020 se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili okrskového kola v recitační soutěži. Recitační soutěž Rýmařík pro nás uspořádala ZŠ Lukov a zúčastnili se jí recitátoři z Lukova, Kašavy, Fryštáku a Štípy. Konkurence byla veliká, všechny předvedené výkony byly na velmi vysoké úrovni. Přesto se žákům naší školy podařilo vybojovat dvě 3. místa. V kategorii nejmladších si medaili vybojovala Barunka Procházková a v kategorii 2. -3. třída byl z naší školy nejlepší Vašík Vesecký. Naši školu dále reprezentovali Olík Spurný, Barunka Šarmanová, Janička Krčmová a Filípek Štelc. Všem recitátorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

     • Činnost v ranním klubu
      • Činnost v ranním klubu

      • 21. 2. 2020
      • Hana Metelová

       FOTOGALERIE

       Děti v ranním klubu mají také spoustu příležitostí, jak se zabavit. V poslední době se stalo velmi oblíbené lego a stavení „domečků“. Mimo to, že hrají stolní tenis, deskové hry, skládají puzzle a kreslí na tabuli, tak si velmi rádi občas odpočinou a sledují školní „kino“.

     • Výuka první pomoci
      • Výuka první pomoci

      • 21. 2. 2020
      • Zdenka Krmášková, Hana Metelová

       FOTOGALERIE

       Na žádost žáků druhého stupně se opět rozběhla činnost zdravotnického kroužku.

       V pátek 7. února jsme se všichni poprvé sešli. Nejprve jsme si pověděli pár informací, jak postupovat při záchraně raněných. Žáci se naučili přetáčet raněného a poskytovat KPR. Další hodina byla věnována použití defibrilátoru při srdeční zástavě. Dnešní hodina byla věnována tepennému krvácení a jeho ošetření.

     • Hraní se statickou elektřinou v 6. třídě
      • Hraní se statickou elektřinou v 6. třídě

      • 21. 2. 2020
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       V hodině fyziky v 6. třídě jsme si vyzkoušeli, jak se elektrují tělesa (třením) a že pak přitahují malé lehké předměty. Zelektrovaná tyč dokázala popohnat lehkou hliníkovou plechovku i ohnout pramínek vody. Zelektrované balónky držely na zdi. Přenášení nábojů bylo zkrátka zábavné a všem se líbilo.

     • Školní kolo recitační soutěže
      • Školní kolo recitační soutěže

      • 21. 2. 2020
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Dne 20. 2. 2020 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se žáci všech tříd 1. stupně. Žáci první třídy si poprvé zkusili, jaké je to stát na pódiu a mít před sebou obecenstvo. Musíme je všechny moc pochválit, ale jejich kategorie nepostupuje do dalšího kola. Poté přišla na řadu II. a III. kategorie, žáci od 2. - 5. třídy, kteří již zkušenosti s vystupováním mají. Bylo těžké vybrat 3 nejlepší z každé kategorie, protože tentokrát byly výkony opravdu obdivuhodné a velmi vyrovnané. Postupová místa na okrskové kolo do Lukova nakonec vybojovali tito žáci:

       II. kategorie – Oliver Spurný, Vašík Vesecký, Kubík Esterka

       III. kategorie – Jana Krčmová, Matěj Smýkal, Filip Štelc

       Gratulujeme a všem děkujeme za účast!

     • Recitační soutěž ve 2. třídě
      • Recitační soutěž ve 2. třídě

      • 19. 2. 2020
      • Jana Zemanová

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek 13.2. proběhla recitační soutěž ve 2.třídě. Všichni žáci se na ni moc těšili. Každý se snažil podat co nejlepší výkon. Postoupit ale nemohou všichni. Velká gratulace patří Sabince, Vaškovi, Oliverovi a Alekovi, kteří postoupili do školního kola. Pochvalu a poděkování si ale zaslouží všichni zúčastnění žáci.

     • Školní klub
      • Školní klub

      • 18. 2. 2020
      • Nikola Dlabajová

       FOTOGALERIE

       Ve školním klubu žáci hrají stolní tenis, deskové hry. Připravují se na odpolední výuku a plní domácí úkoly. V pondělí 17. února jsme využili teplého počasí a vydali jsme se s žáky 6. a 7. třídy na školní hřiště, kde si zahráli fotbal.

     • Čtenářský klub
      • Čtenářský klub

      • 17. 2. 2020
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       Ve čtenářském kroužku vládla pohoda.

       Předčítali jsme si úryvky z knih, které se dětem líbily a které je zaujaly. Následně na to každý vypracoval čtenářský list, jak textu porozuměl.

       Nechyběla ani tvorba oblíbených komiksových příběhů doplněných o originální obrázky a psaní příběhů na různá témata.

       Prostě takové příjemně strávené páteční odpoledne.

      • 2. stupeň zhlédl divadelní představení v Městském divadle Zlín

      • 17. 2. 2020
      • Jana Šindelářová


       Letos se podařilo v programu najít divadelní hry, které měly možnost naše žáky nejen pobavit, ale i zaujmout, zároveň si z divadla děti mohly odnést i něco na zamyšlenou.

       29.1.2020 osmička a devítka vesměs kladně hodnotila představení Petr a Lucie, zpracované muzikálovou formou s hudebním doprovodem živé kapely, doprovázející skladbami  Deža Ursinyho.

       13.2.2020 šestku a sedmičku pobavila muzikálová hra Noc na Karlštejně – ne všichni ji znali, a tak se mohli seznámit se zmodernizovanou verzí stejnojmenné divadelní hry Jaroslava Vrchlického

       Všichni naši žáci ukázali, že umí být pohodovými diváky, kteří vědí, jak se v divadle chovat podle „bontonu“. Zaslouží si velkou pochvalu, jak za pěkné slavnostní oblečení, tak za kázeň.

        

     • IQ Play
      • IQ Play

      • 14. 2. 2020
      • Martina Vaculová

       FOTOGALERIE

       Hry a stavebnice děti z družinky baví, proto jsme opět vyrazili do Zlína na výstavu IQ Play. V prostorách Zámku jsme strávili dvě hodiny skvělou zábavou, vyzkoušeli si novinky a pohráli si se stavebnicemi, které mají děti rády. Návštěvu vřele doporučujeme!