• Aktuality

     • Odpolední blok 3. třídy
      • Odpolední blok 3. třídy

      • 11. 6. 2020
      • Hana Metelová

       FOTOGALERIE

       Když nám počasí přeje a je pěkně, trávíme se 3. třídou spoustu času venku. Hrajeme různé hry, chodíme na procházky do lesa, poznáváme rostliny i zvířata. Ovšem šikovní a tvořiví žáci ze 3. třídy si dovedou vymyslet program i za nepříznivého počasí. A právě proto jsme se pustili do výroby hmyzího hotelu. Všichni jsme si společnou výrobu užili a těšíme se, až se počasí umoudří. Je potřeba hotel pořádně dovybavit.
        

     • Dramaťák v karanténě
      • Dramaťák v karanténě

      • 2. 6. 2020
      • Aneta Miklová

       FOTOGALERIE

       Že nemůžou probíhat kroužky v době karantény? To pro nás dramaťáky neplatí :-). Přes celou karanténu jsme se poctivě scházeli, hráli hry, pracovali a tvořili jako správní umělci.

     • Hurá, zpátky ve škole!
      • Hurá, zpátky ve škole!

      • 1. 6. 2020
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       Tak jsme se konečně dočkali! Nejen děti, ale také paní učitelky se velmi těšily, až nastane den, kdy se po více jak dvou měsících se svými žáčky opět potkají ve svých třídách.

       V 5. třídě jsme podle rady pana ministra použili selský rozum a většinu našeho vyučování jsme trávili venku :). Bylo to tak skvělé! Znovu se potkat, povídat si, hrát si a sdílet společnou radost. Prožili jsme skvělý týden plný povídání, hraní her, pohybu, tvoření a opakování učiva zábavným způsobem.

       Myslím si, že nelehké období, které nás potkalo, nám mělo otevřít oči, abychom si začali vážit běžných maličkostí. Například toho, že můžeme být spolu a můžeme chodit do školy.

     • Zápis do MŠ - Rozhodnutí
      • Zápis do MŠ - Rozhodnutí

      • 27. 5. 2020
      • Zdeněk Vlk

       Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

       Číslo žádosti / Registrační číslo / Výsledek o rozhodnutí

       • KEB8BWDAT7 / ZSKAS-086/2020 / přijat/a
       • Z9RKSBFJNY / ZSKAS-087/2020 / přijat/a

       • GWXEK4Z926 / ZSKAS-088/2020 / přijat/a

       • M4FZREP9CK / ZSKAS-089/2020 / přijat/a

       • 4H96EAK8AX / ZSKAS-090/2020 / přijat/a

       • CEJ948W3MY / ZSKAS-091/2020 / přijat/a

       • 427FCBHYA5 / ZSKAS-092/2020 / přijat/a

       • PH9Z8ZGWMH / ZSKAS-093/2020 / přijat/a

       • X5RT4GYMC7 / ZSKAS-094/2020 / přijat/a

       • 8CFTSZJG62 / ZSKAS-095/2020 / přijat/a

       • 97AJ76FMYD / ZSKAS-099/2020 / nepřijat/a

       • CA4SE2HN8M / ZSKAS-100/2020 / nepřijat/a

       • JYW4YGWKK6 / ZSKAS-101/2020 / nepřijat/a

       Poučení:

       Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

       Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 - ROZHODNUTÍ

     • Zápis do 1. třídy - rozhodnutí o přijetí
      • Zápis do 1. třídy - rozhodnutí o přijetí

      • 4. 5. 2020
      • Zdeněk Vlk

       Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:


       Číslo žádosti / Registrační číslo / Výsledek o rozhodnutí

       • PASGSZE7HR / ZSKAS-046/2020 / přijat/a
       • 2DSDW8345A / ZSKAS-047/2020 / přijat/a
       • GCA754F6R2 / ZSKAS-048/2020 / přijat/a
       • TF9GD4Z3CW / ZSKAS-049/2020 / přijat/a
       • NHDXZDT7ZA / ZSKAS-050/2020 / přijat/a
       • 9DT3NZGN55 / ZSKAS-051/2020 / přijat/a
       • 3ZWJPFK6S5 / ZSKAS-052/2020 / přijat/a
       • NKDRN7AM9B / ZSKAS-053/2020 / přijat/a
       • 7P82MN3J4N / ZSKAS-054/2020 / přijat/a
       • CEHMERMP45 / ZSKAS-055/2020 / přijat/a
       • 9HJP4NWZRF / ZSKAS-056/2020 / přijat/a
       • 8HTMECANEG / ZSKAS-057/2020 / přijat/a
       • F9MTM5CE6A / ZSKAS-065/2020 / přijat/a
       • 69Z8GDSPWA / ZSKAS-067/2020 / přijat/a
       • ZSKAS-068/2020 / přijat/a

       Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
       a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.


       Rozhodnuti_o_prijeti.pdf

     • Speckař v karanténě
      • Speckař v karanténě

      • 19. 4. 2020
      • Aneta Miklová, speciální pedagog

       Vážení rodiče a žáci,

       v době pandemické krize jsme se ocitli v situacích, které jsou pro nás nové a často těžké. Od každého z nás se očekává určitá míra rychlého přizpůsobení. Toto období asi nikdo z nás nevítá a může nám přinést spoustu nejistot, strachu i bezmoci. Proto jsem pro vás stáhla seznam POMOCI, kam se můžete obrátit, když si nebudete vědět rady:  KONTAKTY KRIZOVÉ POMOCI. Samozřejmě jsem tady pro Vás i já, můžete se obrátit rovnou na mě. Přeji všem pevné nervy a hodně sil. 

       Jelikož je nyní škola zavřená, a tím pádem je zavřené i školní poradenské pracoviště, vytvořila jsem pro vás na facebooku stránku pod jménem „Speckař v karanténě“. Pokud byste měli zájem, můžete se sem přihlásit. Budu sem dávat informace o aktuálním dění z oblastí, které ve škole zastávám – speciální pedagogika, metodika prevence, rodinné poradenství či krizová intervence a základní psychologická pomoc.

       Vy, kteří facebook nepoužíváte a měli byste zájem o novinky, dejte mi vědět tady na edupage, mailem či na mobil. Budu Vám novinky zasílat na e-mail.

       Kontakt na speciálního pedagoga: Kontakty > Speciální pedagog

     • Dočasné zrušení úplaty za předškolní vzdělávání
      • Dočasné zrušení úplaty za předškolní vzdělávání

      • 1. 4. 2020
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       z důvodu uzavření mateřské školy, které bude probíhat s největší pravděpodobností v měsíci duben a květen, ruším za tyto měsíce úplatu za předškolní vzdělávání. Prosím ty z Vás, kdo máte úplatu za předškolní vzdělávání zadanou trvalým příkazem ve svém peněžním ústavu, o její dočasné zrušení. V případě, že již platba v tyto měsíce proběhla, bude Vám navrácena zpět.

     • Přerušení provozu MŠ - od 16. 3. 2020
      • Přerušení provozu MŠ - od 16. 3. 2020

      • 13. 3. 2020
      • Mgr. Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče,

       v souladu s ustanovení, §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen ode dne 16. 3. 2020 na dobu neurčitou z preventivních důvodů v souvislosti s epidemiologickou situací.

       Potvrzenou Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) si můžete vyzvednout v mateřské škole v pondělí 16. 3. a v úterý 17. 3. 2020 v době od 10:00 do 16:30 hodin. V jiné termíny prosím kontaktujte ředitele školy na tel. 731 440 493.

     • Zrušení výuky v ZŠ - od středy 11. 3. 2020
      • Zrušení výuky v ZŠ - od středy 11. 3. 2020

      • 10. 3. 2020
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       Ministerstvo zdravotnictví dne 10. 3. 2020 vydalo mimořádné opatření, které mimo jiné zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

       Od středy 11. 3. 2020 bude z tohoto důvodu přerušena výuka na základní škole, a to na dobu neurčitou. Bude přerušen i provoz školní družiny, školního klubu, dětského klubu a zájmových kroužků. Provoz mateřské školy zůstává zachován.

       Děkuji za pochopení.

        

       Dokumetny ke stažení

       Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - uzavření škol

        

     • Přípravný kurs k přijímacím zkouškám
      • Přípravný kurs k přijímacím zkouškám

      • 10. 3. 2020
      • Daniela Zezulková

       FOTOGALERIE

       Dnešním dnem začaly pro děti Zlínského kraje jarní prázdniny. My, žáci 9. ročníku v Kašavě, jsme se však dnes intenzívně připravovali k přijímacím zkouškám z jazyka českého. Sešlo se nás dnes 11 a 5 vyučovacích hodin jsme se poctivě věnovali různým úkolům z češtiny. Nejprve jsme důkladně procvičovali pravopisné jevy, potom jsme se zaměřili na didaktický test střední obtížnosti. Ten jsme vypracovávali 60 minut a později jsme test i vyhodnotili. Nejlepší z nás dosáhli 40 bodů z 50 možných. Shodli jsme se na tom, že čas strávený ve škole byl efektivně využitý a snad nám ta dnešní píle bude u přijímacího řízení prospěšná.

     • Školní kolo recitační soutěže II. stupně
      • Školní kolo recitační soutěže II. stupně

      • 9. 3. 2020
      • Daniela Zezulková

       FOTOGALERIE

       27. 2. 2020 se v naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže II. stupně. Celkem se zúčastnilo 16 recitátorů a recitátorek. Pětičlenná porota hodnotila zejména celkový dojem z přednesu a vhodný výběr uměleckého textu.

                       V mladší kategorii (žáci VI. a VII. ročníku) zvítězil Tomáš Perdoch ze 6. třídy, na 2. místě se umístila Rozálie Santo ze 6. třídy  a na 3. místě Tereza Makovičková ze 6. třídy.

                         Ve starší kategorii (žáci VIII. a IX. ročníku) zvítězil Jiří Polášek z 8. třídy, 2. místo si vybojovala Lucie Vyvlečková z 8. třídy a 3. místo obsadila Sabina Pavelková z 9. třídy. Všem vítězům upřímně gratulujeme!