• Aktuality

     • Mladí kováři v akci
      • Mladí kováři v akci

      • 14. 2. 2020
      • Kateřina Maděrová

       FOTOGALERIE

       Několik ukázek prací žáků z kroužku kování pod vedením p. Marconě. Vypadá to, že kovářské řemeslo v Kašavě snad nezanikne…

     • Na vlně bylinek
      • Na vlně bylinek

      • 13. 2. 2020
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       Učivo o léčivých bylinkách jsme zakončili praktickou částí. Uvařili jsme se čtvrťáky čaj z lipového květu, dosladili medem a v chřipkovém období jsme si tak posílili imunitu.

       Čaj všem moc chutnal a někteří byli mile překvapeni, že bylinkový čaj může být tak dobrý.

     • Recitační soutěž ve 3. třídě
      • Recitační soutěž ve 3. třídě

      • 11. 2. 2020
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Dne 5. 2. 2020 proběhla ve 3. třídě recitační soutěž. Žáci si připravili básničky, které pak recitovali před celou třídou. Všichni se moc snažili a recitování dost prožívali, protože postoupit do školního kola je velká událost. Zvítězit ovšem nemůžou všichni, a tak velká gratulace k postupu patří Anežce, Míše a Vojtovi. Pochvalu a poděkování si však zaslouží všichni zúčastnění.
        

     • Interaktivní tabule ve fyzice 9. třídy
      • Interaktivní tabule ve fyzice 9. třídy

      • 7. 2. 2020
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Jak nejrychleji zopakovat zábavnou formou probrané téma, a přitom pracovat ve skupinách a moci si poradit? Lze to díky funkci interaktivní tabule v našem školním programu EduPage. Učitel si „jen“ musí připravit do programu cvičení a otázky, které tam ale zůstanou pro další (letitá) použití. Žáci se pak v hodině rozdělí do skupin a jeden z nich na mobilním telefonu za zadanou skupinu odpovídá na otázky, které se jim ve cvičení zobrazí. Děti se nad odpověďmi radí, a až jsou všechny skupiny hotové, uvidí i správné odpovědi a nakonec výslednou známku. Tu si mohou, nebo nemusí nechat zapsat do klasifikace. Tím odpadá stres a všechny to více baví.

     • preventivka 6.ročník
      • preventivka 6.ročník

      • 7. 2. 2020
      • Jana Šindelářová

       FOTOGALERIE

       Šestka se opět neformálně setkala, aby navázala na předchozí preventivku a pokračovala v sebepoznávání, ale také v budování a upevňování přátelské atmosféry kolektivu třídy. Do třídy přibyla dvě nová děvčata Marťa a Natálka, kterým se dařilo zapojit do herních činností a ukázat, že mají chuť se do třídy začlenit a najít ve spolužácích nové kamarády.

       Tato preventivka ukázala, že jsme dobrou partou, ale občas potřebuje každý z nás „pošťouchnout“, aby se neuzavíral do svého světa a ukázal, že má zájem o ostatní spolužáky, pochopit jejich trable a najít cestu, jak jim pomoci. Věřím, že bude náš kolektiv pohodově fungovat i nadále a pokud se řekne škola, že se budeme těšit na sebe navzájem a být rádi spolu.

     • Loučení
      • Loučení

      • 5. 2. 2020
      • Zdenka Krmášková, Hana Metelová

       FOTOGALERIE

       30. leden 2020 byl pro 7. třídu opravdu netradiční. Nejen v tom, že se předávalo pololetní vysvědčení, ale v tento den se také loučili se svou spolužačkou, která se odstěhovala do Zlína. Atmosféra ve třídě byla od rána úžasná. V rámci třídnických hodin si spolužáci pro Sašku připravili hezký den s královským pohoštěním. Celé dopoledne bylo pro všechny opravdu sváteční a nezapomenutelné. Sašce přejeme, aby si na nové škole našla kamarády a aby se jí i nadále dařilo.

     • Opětovný triumf v badmintonu
      • Opětovný triumf v badmintonu

      • 5. 2. 2020
      • Vladimír Drápal

       FOTOGALERIE

       V pondělí 3. února se uskutečnilo další kolo Podřevnické sportovní ligy. Hostitelem byla tentokrát kašavská škola a sportovní disciplínou se stal  badminton. Reprezentanti naší školy obhajovali loňské prvenství. Turnaj se hrál systémem každý s každým a výsledky obou věkových kategorií se sčítaly. V letošním roce přijela velmi dobře připravena škola ze Želechovic, kde intenzivně pracuje badmintonový kroužek. A právě družstvo chlapců a dívek ze Želechovic bylo poslední družstvo,  se  kterým jsme se utkali. Souboj skončil nerozhodně, v mladší kategorii vyhrály Želechovice a v kategorii osmé a deváté třídy zvítězili naši borci. Vzhledem k tomu, že ostatní školy jsme porazili suverénně a Želechovice občas nějaký zápas ztratily, byl konečný výsledek jasný. Po roce jsme opět zvítězili  a  díky tomuto vítězství jsme se dostali v celkovém hodnocení do čela Podřevnické ligy. Naši školu úspěšně reprezentovali tito žáci: Tomáš Holík, Šimon Maděra, Martin Pivoda, Sofie Koglerová, Zuzka Rexová, Leona Šarmanová, Jirka Polášek, Matěj Drábek, Adam Khain, Veronika Nedomová a Tereza Bařinková. Všem našim reprezentantům blahopřejeme za předvedený  výkon. Velmi dobře zvládli funkci rozhodčích Sabina Pavelková, Milan Březík a David Hora. Také jim patří poděkování za to, že celý turnaj měl hladký a bezproblémový  průběh.

     • Recyklohraní
      • Recyklohraní

      • 5. 2. 2020
      • Zdenka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Již několik let je naše škola zapojena do Recyklohraní a žáci sbírají použité baterie. V letošním roce bylo nasbíráno rekordní množství. Žáci druhé a třetí třídy přinesli 36 kg, sedmáci nasbírali dokonce 38 kg. Celkové množství odevzdaných baterií dosáhlo 140 kg. Je dobře, že tento odpad nekončí na skládkách, ale opět se využije k dalšímu zpracování.

     • Jak se nám daří v 1. třídě
      • Jak se nám daří v 1. třídě

      • 4. 2. 2020
      • Pavla Holíková

       FOTOGALERIE

       Čteme rádi, čteme každý den a jde to poznat. Prvňáčci objevují krásy příběhů nejen ve školní knihovničce, ale také v obecní knihovně. Většina dětí už měla dokonce referát o knize před spolužáky. Podle návodu jsme v prosinci skládali papírové vlaštovky, dělali ovocný salát. Pracujeme rádi ve skupinách a pomáháme si.

     • První pololetí za námi, hurá na prázdniny
      • První pololetí za námi, hurá na prázdniny

      • 30. 1. 2020
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Dnes jsme úspěšně ukončili první pololetí školního roku 2019/2020 společným setkáním v aule. Zde byli žáci ocenění za nejrůznější soutěže a aktivity, které se v pololetí uskutečnily. Ve třídách celý den probíhaly třídnické hodiny, které byly zaměřeny na hodnocení uběhlého pololetí.

       Celkem bylo za první pololetí uděleno 44 pochval ředitele školy a 435 pochval třídních učitelů a učitelek. Během pololetí obdrželi žáci od učitelů celkem 1 402 pochval.

       Děkuji všem zaměstnancům za dobře odvedenou práci za uběhlé pololetí, žákům přeji pohodové jednodenní pololetní prázdniny.

     • Lyžařský kurz v Čenkovicích
      • Lyžařský kurz v Čenkovicích

      • 30. 1. 2020
      • Vladimír Drápal

       FOTOGALERIE

       Od neděle 9. ledna do pátku 24. ledna se uskutečnil již devátý výběrový lyžařský kurz v rekreačním středisku hotelu Atlas v Čenkovicích. Kurzu se zúčastnilo 41 žáků od šesté do deváté třídy.

       Tak jako vždy jsme v pondělí začali rozdělením žáků do družstev. Stalo se poprvé, že všichni účastníci kurzu stáli již někdy na lyžích a my jsme neměli úplného začátečníka. První tři dny probíhal výcvik po družstev a ve čtvrtek dopoledne se uskutečnil závod v obřím slalomu. Zúčastnili se ho všichni účastníci kurzu a všichni také úspěšně závod absolvovali.  V kategorii chlapců zvítězil Tadeáš Vyvlečka a u dívek byla nejlepší Veronika Nedomová. V průběhu výcviku se žáci seznámili a mnozí si také osvojili techniku carvingu. Některá družstva si vyzkoušela jízdu na krátkých lyžích – snowbladech.

       Ještě se nám za dobu, kdy do Čenkovic jezdíme, nestalo, abychom neměli jediného nemocného nebo zraněného lyžaře. Letos se to podařilo. V průběhu pobytu na hotelu jsme měli také dvě diskotéky, na kterých se všichni výborně bavili. Na závěr pobytu jsme konstatovali, že tento kurz byl jeden z nejlepších za posledních devět let.

       O příjemnou atmosféru a lyžařskou výuku se zasloužili tito pedagogičtí pracovníci: Zdeněk Vlk, Aneta Miklová, Petra Lukešová, Kristýna Kocháňová, Petra Slováčková, Bára Geherová a Lucka Mestická.

        

     • Mikroskopování
      • Mikroskopování

      • 30. 1. 2020
      • Zdenka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V úterý 21. ledna a 28. ledna navštívili žáci 6. a 7. třídy mikrobiologickou laboratoř. Seznámili se se zařízením laboratoře a potom se již věnovali mikroskopům. Nejprve pozorovali trvalé vzorky – křídlo včely, psí kost, stonek tykve, stonek lípy, řez žížalou a spoustu dalších. Podívali se, jak vypadá pod mikroskopem trepka, kterou si našli v senném nálevu. V další části si připravili dočasné vzorky cibule, bramboru, papriky a jablka. Práce je velmi bavila a tak si na závěr mohli prozkoumat i svůj vlas pod mikroskopem.

     • Čteme rádi – 3. třída
      • Čteme rádi – 3. třída

      • 28. 1. 2020
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Naši třeťáci velmi rádi čtou. Každý z nich přečte za školní rok několik krásných knížek. Máme i rekordmany, kteří přečtou knížek více než lecjaký dospělý. A protože jsou to knížky zajímavé, připraví si vždycky čtenářský list, kartu nebo deník. Seznámí tak celou třídu s obsahem, příběhem, autorem či ilustrátorem. Pokud je knížka zajímavá, přečteme si i společně ukázky. Velmi nás to baví a určitě v tom hodláme pokračovat.

     • Prvouka ve 3. třídě
      • Prvouka ve 3. třídě

      • 28. 1. 2020
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       V prvouce jsme se se žáky učili o výrobcích: z čeho pocházejí a jak se vyrábějí. Zjistili jsme, že lidská práce je neocenitelná, a že si ji musíme vážit. Při té příležitosti jsme si zahráli na obchod. Děti si přichystaly zboží, napsaly ceny a smyšlenými penězi platily. Bavilo nás to všechny a zkusili jsme si, jak funguje nákup a prodej zboží nanečisto.

     • Společné učení žáků 6. a 7. třídy ve fyzice
      • Společné učení žáků 6. a 7. třídy ve fyzice

      • 27. 1. 2020
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Když většina třídy odjede na hory, je spousta času na procvičování a vylepšování celkového průměru známek. Za tímto účelem byla ve fyzice zájemcům z řad 6. a 7. třídy nabídnuta možnost procvičit si výpočet příkladů, aby je všichni zvládli. Zkušení fyzici – sedmáci se pak v průběhu opakování věnovali mladším spolužákům ze 6. třídy a pomáhali jim zvládnout zadané příklady. Tito „odborní poradci“ se tak zasloužili nejen o to, že jejich svěřenci výpočty dobře zvládli, ale i sami získali dobrou známku za práci v hodině.

     • Učíme se na UTB
      • Učíme se na UTB

      • 23. 1. 2020
      • Zdenka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Ve středu 22. ledna si žáci deváté třídy vyzkoušeli, jak se učí na univerzitní půdě. Navštívili chemickou laboratoř. Na úvod si prohlédli zařízení laboratoře. Potom viděli, jak se vyrábí sloní zubní pasta, pozorovali chemické jojo, blesky ve zkumavce i sopku. Vyzkoušeli si vyrobit ohňostroj, podstoupili zkoušku odvahy a také si nechali hořet pěnu na rukou. Všechny pokusy byly zajímavé. Z laboratoře odcházeli se zjištěním, že chemie není nudnou a nezajímavou vědou.

     • 2. třída a Hasík
      • 2. třída a Hasík

      • 21. 1. 2020
      • Martina Vaculová

       FOTOGALERIE

       Dovolám se hasičům bez kreditu? Dovolám se bez SIMkarty? A když není v místě signál?

       Odpovědi na tyto otázky a spoustu dalších informací se mohli druháčci dozvědět od profesionálních hasičů ze Zlína. V roli volajících i operačního důstojníka si vyzkoušeli, jak mají postupovat při ohlašování nehody nebo třeba požáru: KDO volá? CO se stalo? KDE se to stalo? Nejdůležitější je vždy zachovat chladnou hlavu!

       A správné odpovědi na otázky výše? ANO, ANO, NE.

     • Zasloužený úspěch ve vybíjené
      • Zasloužený úspěch ve vybíjené

      • 9. 1. 2020
      • Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       V úterý 7. 1. 2020 se konalo další sportovní klání v rámci Podřevnické ligy. První letošní sportovní setkání proběhlo ve Štípě, kde byl uspořádán turnaj ve vybíjené pro žáky 1. stupně. Naši páťáci se na turnaj pilně připravovali, v hodinách TV poctivě trénovali, ve výtvarné výchově vyráběli transparenty a týmový pokřik. Konkurence byla veliká, všechny týmy předvedly velmi kvalitní a vyrovnané výkony. Po urputných bojích 3 týmy získaly stejný počet bodů. Nezbývalo nic jiného, než spočítat skóre všech týmů. Konečné výsledky byly velmi těsné! Naši bojovníci nakonec skončili na krásném druhém místě. Od první příčky nás dělili pouze 3 vybití hráči. Velmi bych chtěla poděkovat všem reprezentantům školy za bojovný výkon, týmového ducha, fair play a kamarádské chování. Naši školu reprezentovali tito žáci: Filip Štelc, Marek Divoký, Radim Mahďák, Adam Klívar, Josef Krampota, Vlastimil David, Jakub Černoch, Lucie Třísková, Pavla Holíková, Jana Krčmová, Hana Marušáková a Adéla Škapíková.

     • Setkání ve 2. třídě
      • Setkání ve 2. třídě

      • 9. 1. 2020
      • Martina Vaculová

       FOTOGALERIE

       Díky speciální pedagožce Anetě strávily děti z druhé třídy dvě hodiny hrami, dramatizací příběhu, ale i společným povídáním. Děkujeme.