• Aktuality

     • Páťáci v Praze
      • Páťáci v Praze

      • 17. 6. 2019
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Ve středu 12. 6. 2019 jsme se vydali na školní výlet do Prahy. Cesta vlakem ubíhala příjemně a my se těšili, co zajímavého poznáme a uvidíme. Jako první nás čekala návštěva České televizi. Seznámili jsme se zákulisím nejen výroby pořadů pro děti a dospělé, ale dostali jsme se až do režie ČT24, newsroomu nebo studia kde se natáčí diskuzní pořad s p. Jílkovou, Studio 6, Zprávičky apod. Hezká byla také výstava, která mapovala pohádky, seriály a pořady České televize pro děti a mládež. Líbil se jak Koloniál Péti Bajzy, tak i mluvící vlk z Arabely. 

       Poté jsme se přesunuli metrem na Pražský hrad. Kde všechny zaujala velkolepost Svatovítské katedrály či barevnost Zlaté uličky. Zámeckými schody jsme sešli na Malou stranu a procházkou přes Karlův most se dostali na Staroměstské náměstí. Zhlédli jsme Orloj a pokračovali k Prašné bráně. Nevynechali jsme samozřejmě ani Václavské náměstí. A to už bylo hodin tak akorát na návrat domů.

       Výlet se vydařil, a to i díky krásnému slunečnému počasí.

     • Deváťáci v Chorvatsku
      • Deváťáci v Chorvatsku

      • 16. 6. 2019
      • Jana Šindelářová + deváťáci

       FOTOGALERIE

       Hurráá!

       Konečně nastal den, kdy jsme stáli se sbalenými kufry u autobusu a nedočkavě čekali, až se „nalodíme“ a vydáme směrem na jih. Cesta probíhala zdárně, mírný zádrhel nastal na chorvatských hranicích, které jsme překročili až na třetí pokus.

       Dny prožité koupáním v moři, hrami a večerními toulkami městečkem Pakoštane zpestřil výlet lodí na ostrov Vrgada. Zlatým hřebem výletu se stali delfíni, kteří se objevili už za ostrovem a ukazovali nám, co umí.

       Bezvadný pobyt s nádherným počasím utekl jako voda, zbývá jen zabalit kufry a říci: „Díky Chorvatsko, díky Pakošane, díky všem, kteří se tu o nás perfektně během pobytu starali a někdy příště na shledanou!“

     • Dětský den v Kašavě
      • Dětský den v Kašavě

      • 14. 6. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Po dvou letech jsme v Kašavě dne 9. 6. 2019 mohli opět prožít krásné odpoledne při Dětském dnu, který si pro děti i dospělé připravily kašavské spolky, sdružení a organizace.

       Letošní ročník byl o něco pestřejší, protože byl okořeněn kulturním vystoupením dětí z mateřské školy a z 1. – 4. třídy základní školy. Dále prodejními trhy dětských výrobků, které pod vedením třídnicích učitelů vyráběli žáci kašavské základní školy.

       Místní spolky si pro děti připravily poznávací, zábavné, tvořivé i sportovní aktivity, jejichž splnění bylo po zásluze odměněno. V závěru celé akce již tradičně nechyběl přelet letadla, které zasypalo hřiště sladkým překvapením.

       Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se aktivně podíleli na přípravě tohoto vydařeného odpoledne. Také ochotným zástupcům spolků Honební společenstvo, Sbor dobrovolných hasičů, Klub seniorů, Český červený kříž, Valachbajk team, Orel, Ochotnické divadlo, Mažoretky z komunitní školy, Žákovský parlament při ZŠ a MŠ Kašava, Sdružení rodičů a přátel kašavské školy a Zastupitelstvu obce Kašava.

     • Deváťáci obhájili své absolventské práce
      • Deváťáci obhájili své absolventské práce

      • 13. 6. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Než se naši deváťáci vypravili do Chorvatska, měli před sebou náročný úkol – před komisí a spolužáky obhájit své absolventské práce, na kterých pracovali od začátku školního roku.

       Téměř všichni se na obhajobu své závěrečné práce velmi dobře připravili. Komise, složená z pedagogických pracovníků, prezentace žáků hodnotila velmi pozitivně.

       Žáci vypracováním dokazují schopnost dlouhodobější samostatné práce, vyhledávání a zpracování informací, integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky, napsat vlastní úvahu na dané téma, výtvarného a grafického zpracování tématu, vyjádření v cizím jazyku, zpracovat text pomocí textového programu a prezentovat svou práci před veřejností.

       Hotové absolventské práce jsou vystaveny k nahlédnutí ve vestibulu školy.

      • Oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

      • 12. 6. 2019
      • Zdeněk Vlk

       Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

       Oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

     • Výletujeme
      • Výletujeme

      • 12. 6. 2019
      • Pavla Holíková, Petra Slováčková

       FOTOGALERIE

       Dne 29. 5. jsme se sešli ve třídě, abychom se dozvěděli, co nás čeká. Karolínka a paní učitelka Holíková nám odvezly věci na chatu a my jsme mezitím hráli společenské hry a připomněli si pravidla. Pak jsme vyrazili pěšky na túru.

       Po cestě na Zikmundov jsme prošli několik stanovišť naučné stezky, zahráli hry a dostali jsme se až na chatu. Část cesty jsme prošli se zavázanýma očima, byl to pro nás velký zážitek.

       Tam jsme se posilnili svačinkami od maminek a začali jsme vařit kotlíkový guláš- rozděleni do skupin jsme si připravili ingredience, nakrájeli cibuli, špekáčky (jeden guláš byl bez…), brambory a koření. Dochucovali všichni a šlo to poznatJ

       Po guláši zbylo mnoho nádobí, ale my nedbaje, jsme zkoušeli různá stanoviště-střílení na cíl prakem, foukačkou a bojovky.

       Dobrodružný den zakončila stezka odvahy.

       Po přespání na chatě jsme zamířili do ZOO Lešná, kde náš čekal výukový program „V Africe je pěkně horko“. Díky našim všetečným otázkám se program trochu protáhl….Oběd nám uvařil pan Robert Kogler, za což mu velmi děkujeme! Hladoví bychom nemohli dále pokračovat.

       Prošli jsme si ZOO, zastavili se tam, kde nás to nejvíc zajímalo, a pak už byl čas běžet na autobus.

       Ráda bych poděkovala p.uč. Holíkové, Káji Chmelařové, panu Koglerovi (který nás nakrmil:), panu Černochovi, který nás seznámil s výrobou dřevěného uhlí a hlavně paní uč. Slováčkové, která celý výlet připravila.

       Budeme na něj rádi vzpomínat!!!!

     • Kácení mája v Kašavě
      • Kácení mája v Kašavě

      • 6. 6. 2019
      • Klára Černochová

       FOTOGALERIE

       V sobotu 1. 6. proběhlo na návsi v Kašavě tradiční Kácení máje. Naše škola se zapojila mnoha krásnými vystoupeními.

       Čtvrťáci společně s paní učitelkou Slováčkovou odstartovali program písní o třech citrónkách, u které se doprovodili na boomwhackery. Třeťáci pod vedením paní učitelky Drábkové zazpívali a zdramatizovali píseň Hlídač krav. Paní učitelka Černochová připravila vystoupení v rámci hudební výchovy se dvěma ročníky. Šesťáci pomocí stroje času odcestovali do pravěku a žáci sedmé třídy se protančili přes největší hity Walta Disneyho. Jednotlivá třídní vystoupení doplnila ještě nejmladší mažoretková a zumbová skupina s vedoucí Markétou Třískovou, Anetou Kráčalíkovou a Kristýnou Fryšarovou.

       Jsme rádi, že můžeme být součástí podobných obecních akcí. Všem tímto moc děkujeme a těšíme se opět příští rok.

     • Učíme se v přírodě
      • Učíme se v přírodě

      • 6. 6. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Součástí učiva přírodopisu je i botanika. Naučit se rozlišovat různé druhy rostlin je docela důležité. Rostliny nám mohou často velmi dobře sloužit, ale musíme je umět rozpoznat. Abychom si toto umění zdokonalili, vydali jsme se do přírody. Při své vycházce jsme narazili i na chráněné rostlinky – vstavače. Seznámili jsme se se spoustou rostlin, které nás obklopují. Byl to příjemně strávený čas v přírodě.

     • Den dětí v MŠ
      • Den dětí v MŠ

      • 5. 6. 2019
      • Petra Lukešová

       FOTOGALERIE

       Tohle přání letí
       pro všechny kašavské děti.
       Dneska svůj den máte,
       tak ať si užíváte!

     • Ve školce se pořád něco děje
      • Ve školce se pořád něco děje

      • 5. 6. 2019
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Do školky chodíme všichni rádi, kočičky i rybičky. Proto se s každým tvořením a skotačením musíme pochlubit světu.

     • Pasování prvňáčků
      • Pasování prvňáčků

      • 4. 6. 2019
      • Věra Mitrengová

       FOTOGALERIE

       Ve středu 29. května se jako každý rok uskutečnilo slavnostní „Pasování prvňáčků“ na čtenáře. Král Knihomol podrobil děti těžké zkoušce čtení. Jeho krutost je pověstná v celém království. Kdo neumí číst, je o hlavu kratší. Naštěstí se ale pasování zúčastnili samí šikovní prvňáčci, kteří všem dokázali, že si zaslouží být právoplatnými členy knihomolského společenství. Všem našim malým čtenářům přejeme, ať v knihách zažijí spoustu nádherných příběhů. Za účast děkuji všem přítomným hostům. Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci spolupodíleli.

     • (Ne)bezpečný mobil
      • (Ne)bezpečný mobil

      • 4. 6. 2019
      • Zdeněk Vlk

       FOTOGALERIE

       Poslední květnový den navštívil naše sedmáky a osmáky lektor Jiří Průša ze sdružení CZ.NIC s preventivní přednáškou zaměřenou na bezpečné využívání informačních a komunikačních technologií.

       Cílem přednášky nebylo jen ukázat žákům možnosti, jak zařízení a internet využívat pro svoji potřebu, ale ukázat i na reálná nebezpečí, která uživatelům těchto zařízení hrozí.

     • Oslava v družině
      • Oslava v družině

      • 4. 6. 2019
      • Martina Vaculová

       FOTOGALERIE

       Ve čtvrtek před Dnem dětí jsme uspořádali oslavu s ovocnými špízy. Rodiče byli velmi vstřícní, a proto se nám na talířích sešlo velké a rozmanité množství chutí. První bylo třeba vše nakrájet a naaranžovat na talířích. Poté nastalo všeobecné ochutnávání a zdobení špejlí připravenými pochoutkami.

       Na vyběhání jsme zařadili přeskakování a prolézání pod tyčí, někteří si nazdobili party čepičky a zahráli Aktivity s pantomimou. Svá bříška jsme ještě nakrmili slanými pochutinami a bonbóny, a tím jsme nabrali sílu do posledního měsíce školního roku.

       Děkuji velmi všem rodičům za dobroty k jídlu i pití, tolik vitamínů, barev a chutí nás skutečně ohromilo! A dětem velice chutnalo :-)

     • Výlet 8. třídy
      • Výlet 8. třídy

      • 4. 6. 2019
      • Hana Pospíšilová

       FOTOGALERIE

       Ve středu 30. května vyrazila 8. třída do Zlína na školní výlet. Děti si jej naplánovaly samy, a tak podle svého vlastního výběru navštívily zábavní park Galaxie, kde si zadováděly na nafukovacích, prolézacích a hopsacích atrakcích. Někdo se i povozil na různých vozítkách, zahrál si stolní hry. Byli i tací, kteří házeli na svou třídní učitelku měkké míčky – a ona jim to neuměle vracela.

       Pak jsme se přesunuli k zimnímu stadionu do Laser Arény. Dvě družstva se utkala v boji, kde neteče krev, zato je to velká legrace. Všichni byli nadšení a navzájem hodnotili své výkony podle vytištěné statistiky. Myslíme si, že se výlet vydařil.

     • Ekologická olympiáda
      • Ekologická olympiáda

      • 31. 5. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       Základní škola ve Štípě letos organizovala již 10. ročník Ekologické olympiády.  Naši školu reprezentoval Ondřej Synovec a Adam Khain. Soutěžící si nejprve museli připravit vstupní projekt na téma Globální problémy světa – kácení deštných pralesů. Další tři části byly soutěžní. Teoretická písemná část byla z oblasti EVVO, následovala poznávací zoologická a botanická část a poslední část soutěže byla zaměřena na chráněné a ohrožené druhy našeho kraje spolu s chráněnými územními plochami ve Zlínském kraji. Soutěž byla velmi náročná, ale naši zástupci si vedli dobře a umístili se uprostřed startovního pole. Děkuji oběma soutěžícím za vzornou reprezentaci školy.

     • Šesťáci na cyklovýletě
      • Šesťáci na cyklovýletě

      • 31. 5. 2019
      • Zdeňka Krmášková

       FOTOGALERIE

       V úterý 28. 5. se neohrožení šesťáci vydali na výlet. Čekala je náročná cesta. Autem dojeli do Valašského Meziříčí. Navštívili Gobelínku a seznámili se s ruční výrobou vlněných koberců a gobelínů. Viděli i opravu 550 let starého gobelínu. Po prohlídce následovala svačina a příprava kol. Chvíli trvalo, než se celá výprava připravila k odjezdu. Určil se vedoucí výpravy a kolona se vydala do Rožnova pod Radhoštěm. Počasí bylo nestálé, sluníčko střídal déšť. Ale nikomu to nevadilo a v pohodě všichni dojeli do skanzenu. Následovala prohlídka Valašské dědiny i Dřevěného městečka. Opět vykouklo sluníčko a osušilo zmoklé cyklisty.  V půl třetí všichni nasedli na kola. Aby cesta veseleji ubíhala, pustili se i do zpěvu. I při zpáteční cestě cyklisty několikrát dostihl déšť. Ale vidina Aquaparku výletníky popoháněla k cíli. Všichni spěchali užít si vodní ráj. Unavení, ale spokojení se večer vrátili domů.

       Děkuji všem rodičům, kteří pomohli se zajištěním hladkého průběhu výletu.

     • ...a rychle ven!
      • ...a rychle ven!

      • 31. 5. 2019
      • Petra Bořutová

       FOTOGALERIE

       Pořádně jsme se procvičili,

       udělali rozcvičku,

       závody v běhu - máme moc rádi,

       3,2,1, start - zrychlím aspoň na chviličku.

       Nepříznivé počasí nám vůbec nedovoluje ani na chvíli vytáhnout paty ze školky. A když už se to sluníčko začalo klubat ven přes mraky, tak my rychle vyběhli ven. Závodili jsme s kamarády, ale také s tetou Luckou a paní učitelky nám stopovaly čas.

     • Třeťáci ochutnávali exotické ovoce
      • Třeťáci ochutnávali exotické ovoce

      • 31. 5. 2019
      • Petra Drábková

       FOTOGALERIE

       V rámci projektu „Ovoce do škol“ jsme do třídy dostali několik druhů exotického ovoce a našim úkolem bylo si jej připravit a ochutnat. Ke každému plodu jsme si také vyhledali nějaké zajímavosti a informace.

       Nakrájeli jsme si žlutý meloun a meloun Gálio, čerstvé fíky, mango, papáju, kiwi, naloupali granátové jablko. Pak jsme se pustili do avokáda, které jsme nakrájeli na kostičky, zamíchali do sýru Cottage a osolili.

       Vše jsme povinně :-) ochutnali a bylo to moc dobré.

     • Společně jde všechno lépe
      • Společně jde všechno lépe

      • 31. 5. 2019
      • Barbora Michálková

       FOTOGALERIE

       Dne 21. 5. 2019 přijali naše pozvání žáci 5. třídy  ZŠ Lukov. Připravili jsme si pro ně dopoledne plné her, hudby a vzájemného poznávání. Družstva, která byla složena ze žáků naší a lukovské školy, poznávala na stanovištích postupně celou školu a plnila zajímavé úkoly. Od chemického pokusu, střelby ze vzduchovky, ověřování znalostí v Quizletu až po nácvik písničky s boomwhackers.

       Žákům se dopoledne moc líbilo, navázala se nová přátelství. Pevně doufáme, že s některými dětmi z Lukova, se v září potkáme v naší škole.