• Aktuality

     • Den matek
      • Den matek

      • 9. 5. 2022
      • Martina Nedělová

       Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic, např. jinak ve Velké Británii (čtvrtou postní neděli), jinak v arabských zemích (21. březen) a mnoho dalších. V Česku se slaví (podle amerického vzoru) druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám květiny nebo jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Pro maminky jsme se v mateřské škole naučili krátké básničky, vyrobili přáníčka, vytvořili srdce na špejli, květinky, odlitky srdíček ze sádry a třpytek a také jsme odpověděli na pár otázek.

       Jaká je moje maminka, co bych jí koupil, kdybych měl peníze, co umí moje maminka nejlépe ze všech, co dělá maminka nejraději ve volném čase, jestli se maminka někdy zlobí a proč. Odpovědi byly občas velmi zajímavé a zjistili jsme, že maminky moc volného času nemají, protože stejně doma uklízí.

     • Čtení nás baví
      • Čtení nás baví

      • 8. 5. 2022
      • Světlana Divilková

       V letošním školním roce začala základní škola v Kašavě využívat novou službu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně „Knížka do lavice“. Prostřednictvím této služby si mohou školy vypůjčit celý soubor knih pro jednotlivé třídy.  Souborem se rozumí 30 exemplářů jednoho titulu. Učitelé mají zároveň k dispozici pracovní a metodické listy, které se ke knihám vztahují.

       Stačilo, aby se škola v knihovně zaregistrovala a půjčování mohlo začít. Celý březen si tak šesťáci četli v komiksovém zpracování české historie Obrázky z českých dějin a pověstí, zatímco třeťáci pracovali s knihou Martiny Drijverové Domov pro Marťany. V dubnu se do čtvrté a páté třídy nastěhovala Babička drsňačka a na začátku května dostal každý šesťák do lavice napínavou Prašinu. Atraktivního čtení se dočkali také osmáci, v hodinách literatury mohou sáhnout po vypůjčeném souboru knihy Sirotčinec slečny Peregrinové.

       „Společné čtení nás v hodinách češtiny opravdu baví. V prvním pololetí jsme sáhli do školní knihovny pro Klapzubovu jedenáctku. Ve druhém pololetí jsme rádi využili nabídku krajské knihovny v rámci projektu Knížka do lavice jsme se začetli do dobrodružného, vtipného a kapustou provoněného příběhu Babičky drsňačky,“ uvedla třídní učitelka páté třídy Eliška Kořenková.

       Knihovna nabízí více než patnáct zajímavých titulů v rámci služby Knížka do lavice, takže školáci v Kašavě se i v dalších měsících nebo v následujícím školním roce mají na co těšit. Nově zahájila další podobnou službu „Hra do lavice“. Více informací o službách pro školy se dočtete na webu https://www.kfbz.cz/sluzby-pro-skoly.

     • Maminkám ke Dni matek
      • Maminkám ke Dni matek

      • 6. 5. 2022
      • Petra Drábková

       Druhou květnovou neděli slaví všechny maminky „Den matek“, proto jsme se pustili do práce. Snažili jsme se dostat ze sebe to nejlepší, co jsme se doposud ve škole naučili, abychom svým maminkám udělali radost. Vyzkoušeli jsme si s prvňáky Pětilístek na téma MOJE MAMINKA. Jedná se o aktivitu, která rozvíjí kritické myšlení, vyjadřování pomocí stručných výrazů a co je podstatné – vyjádření svého pocitu a názoru. K Pětilístku ještě žáci vyrobili krepová srdíčka s básničkou.

     • Vrtule - svět her a poznání
      • Vrtule - svět her a poznání

      • 6. 5. 2022
      • Denisa Tučníková

       S batohem na zádech a baterkou v ruce jsme se v úterý 3. května vydali se čtvrtou třídou prozkoumat třípatrový dům her ve Valašském Meziříčí. Spletitými cestami Krtkova bludiště přes věž jsme prolezli do kavárny, kde nás čekala nejen ochutnávka horké čokolády se šlehačkou, ale i deskových her. Naši hbitost a postřeh jsme prověřili u postřehových her a dál pokračovali po rozkvetlé louce na Včelí palouček. Na závěr nás vtáhl svět optických klamů v expozici Kdo neviděl, neuvěří! – a to doslova.

        

     • Prvouka v záplavě pampelišek
      • Prvouka v záplavě pampelišek

      • 6. 5. 2022
      • Petra Drábková

       V prvouce jsme probírali jarní květiny a důležitost včel. Protože se nejlépe vše zapamatuje názornou ukázkou, vydali jsme se na obchůzku po okolí naší školy. Na školní zahradě nás zaujala záplava žlutých pampelišek, což nás inspirovalo k pletení věnečků. Na to, že jsme se to teprve učili, byly výtvory poměrně zdařilé. Do školy jsme odcházeli celí žlutí od pylu, ale vůbec nám to nevadilo.

     • Prvňáci se učí venku
      • Prvňáci se učí venku

      • 6. 5. 2022
      • Petra Drábková

       Klasická výuka v lavici byla od září obohacena o práci na koberci, kde jsme se učili pracovat převážně ve skupinkách.

       Nyní nám přeje počasí k výuce v přírodě, které jsme okamžitě využili. Čtení na čerstvém vzduchu a vypracovávání úkolů šlo znamenitě. Stejně dobře dopadla i hodina angličtiny, kdy nám do anglických slovíček krásně švitořili BIRDS a svítilo SUN.

        

     • Pohádkový tělocvik
      • Pohádkový tělocvik

      • 6. 5. 2022
      • Petra Drábková

       V pátek probíhal ve škole „Pohádkový den“, kdy děti přišly do školy v kostýmech. Prvňáčci měli ten den tělocvik, ale za žádnou cenu se nechtěli kostýmů vzdát, takže po hřišti a běžecké dráze běhala dýně, čarodějnice, sobík, medvěd, Sněhurka, medúza a spousta dalších postaviček. Užili jsme si tak spoustu legrace a hodina nám velmi rychle uběhla.

     • Zápis do první třídy
      • Zápis do první třídy

      • 6. 5. 2022
      • Učitelky I. stupně

       Ve středu 27. dubna odpoledne bylo ve škole nezvykle rušno. Na chodbě jste mohli potkat kašpárka, v jedné ze tříd seděli na trůně pan král s paní královnou, vodník posedával zas na vrbě, hned vedle Hloupý Honza naháněl dobytek a o kousek dál pletla babička čepici. Čarodějnice mumlala zaklínadla a míchala lektvary, hodný loupežník přemýšlel, komu co ukradl a jak to vrátit, a Karkulce se v košíčku rozsypaly dárky pro babičku. 

       Všichni si na chvíli odskočili ze svých pohádek, aby přivítali děti u zápisu do I. tříd. Prostředí školy předškolákům není cizí – byli se už před zápisem podívat na výuku v 1. třídě, a tak se po krátkém přivítání s panem ředitelem nebojácně vydali plnit úkoly, které si pro ně připravily pohádkové postavy. 

       Karkulce roztřídili věci v košíku, čarodějnici pomohli s kouzelnými formulkami, příběhem rozveselili královnu, a dokonce pomohli panu králi s rozvázanou tkaničkou. Poradili si se všemi nástrahami a prokázali, že se z nich v září mohou stát školáci. Už teď se na naše budoucí prvňáčky těšíme!

       Děkujeme našim ochotným žákům z II. stupně a absolventům za pomoc při organizaci pohádkového zápisu. 

        

     • Zápis do 1. třídy 2022/2023 - rozhodnutí o přijetí
      • Zápis do 1. třídy 2022/2023 - rozhodnutí o přijetí

      • 5. 5. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla ve věci řízení přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

       Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

       Rozhodnutí o přijetí - zápis do 1. ročníku základní školy 2022/2023

     • Pohádkový den
      • Pohádkový den

      • 3. 5. 2022
      • Barbora Geherová

       Naše škola si udělala krásný pátek tím, že jsme šli do školy převlečeni za pohádkové postavy. Příjemnější to bylo o to, že se zapojili žáci i učitelé.

       Na chodbách jsme mohli potkat krále, Karkulku, Disneyho Mickey Mouse i tradičního českého Hloupého Honzu. Nechyběla ani zvířátka, myslivec, čarodějka, fotbalistky, či vzdálená medúza z moře. V hodinách to pak vypadalo jako z filmu Saxana, kde v první lavici pozorně naslouchala víla, jen dlouhá ruka se po zemi neplazila.

       Děkuji všem, kteří si s námi zpestřili den. Děkuji ŽP za rychlou, leč úžasnou akci. Na památku jsme se před školou zvěčnili společnou fotografií.

       Nejlepší maska z každé třídy bude odměněna „předbíhačkou“, všechny pak dostaly pochvalu učitele. O výherci třídy rozhodnou samostatně jednotlivé třídy. Vyhlášení se bude konat v úterý 10. 5.

       Já už teď gratuluji všem a těším se na další vydařený den.

     • Jak jsme v přírodovědě simulovali trávicí proces
      • Jak jsme v přírodovědě simulovali trávicí proces

      • 30. 4. 2022
      • Hana Pospíšilová

       Na začátku byl starý chléb rozmíchaný s vodou, pak se tato směs vydala na cestu pomyslnou trávicí soustavou. Rozmělněné „jídlo“ bylo po průchodu hltanem a jícnem mechanicky zpracováno v sáčku – žaludku, kde jsme k němu přidali barvy (trávicí enzymy a žaludeční šťávy). Z tenkého střeva – staré silonové punčochy – vytékala barevná tekutina (živiny se vstřebávaly do krve), vodu v tlustém střevě odsály papírové ručníky a zůstal nestrávený odpad. Všichni tuto vzhledově nevábnou demonstraci zvládli sledovat a nepřidat k ní i obsah vlastního žaludku. Děkujeme všem, kteří se na experimentu ochotně podíleli.

     • České pověsti klasicky i komiksově
      • České pověsti klasicky i komiksově

      • 27. 4. 2022
      • Světlana Divilková

       Staré pověsti české patří ke klasice naší národní literatury. V šesté třídě jsme jim letos věnovali několik hodin českého jazyka. A nezůstali jsem jen u nejznámějšího díla od Aloise Jiráska. Na pomoc jsme si vzali i komiksové zpracování Jiřího Černého Obrázky z českých dějin a pověstí. Soubor třiceti kusů těchto knih nám zapůjčila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, takže každý žák měl v lavici „svou“ knihu a opakovaně celý měsíc jsme ji mohli v hodinách používat.

       Děti obě knihy porovnávaly, hledaly klady i zápory jednotlivých zpracování. „Přečíst Jiráska sice trvá déle, ale je to zajímavější, víc se toho dozvíme, děj je napínavější. Komiks jsme měli rychle přečtený, hned jsme věděli, jak to dopadne,“ shrnuli šesťáci.

       Na komiksové vydání jsem ale nezanevřeli. Komiks nám například posloužil jako podklad pro scénář při dramatizaci pověstí. Žáci se rozdělili do skupin a zinscenovali vybrané příběhy. Děvčata se rozhodla pro Ctirada a Šárku alias Dívčí válku, kluci zase například pro Golema.

       V posledních dvou hodinách děti tvořily vlastní komiksy, ve kterých zachytily známé české pověsti nebo život slavných osobností. Jejich díla jsou nyní vystavena v prvním patře naší školy.

       Všem jim patří poděkování za pilnou práci a tvůrčího ducha.

     • Koncert pro 4CELLA
      • Koncert pro 4CELLA

      • 25. 4. 2022
      • Světlana Divilková

       Stačí čtyři violoncella a hudba zní celým sálem. Tyto nástroje dokáží úplné divy. Přesvědčili se o tom žáci druhého stupně naší školy, kteří se zúčastnili výchovného koncertu ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. V sále kongresového centra vystoupili mladí umělci, absolventi pražské hudební akademie, kteří za sebou mají také studium hudby v zahraničí a četné účasti na prestižních domácích i zahraničních soutěžích a festivalech. Jejich cílem je přivést ke kvalitní hudbě posluchače každého věku a srozumitelnou cestou jim ukázat, že i klasická hudba „se dá poslouchat”. V repertoáru výchovného koncertu proto zazněly převážně slavné muzikálové melodie, nebo hity nejznámějších moderních kapel současnosti – to vše v úpravě pro 4 violoncella. Violoncello v jejich podání není pouze klasický nástroj – společně dokáží strhnout, pobavit, inspirovat… Vše doplňují vtipnou vlastní moderací, která je často velmi spontánní a vždy interaguje s obecenstvem.

        

       Program koncertu:

       Andrew Lloyd Webber: Jesus Christ Superstar – Heaven On Their Minds

       Andrew Lloyd Webber: Jesus Christ Superstar – Everything's Alright 

       Claude Debussy: Claire de Lune

       Jaroslav Ježek: Nebe na zemi

       BeeGees: How Deep Is Your Love

       Queen: Bohemian Rhapsody

       Andrew Lloyd Webber: Phantom of the Opera – All I Ask

       Andrew Lloyd Webber: Phantom of the Opera – Overture 

        

     • Písaři z 1. třídy
      • Písaři z 1. třídy

      • 25. 4. 2022
      • Petra Drábková

       Prvňáčci se konečně dočkali! Dnes bylo několik žáků z první třídy pasováno na dokonalé písaře a obdrželi povolenku, že mohou zaměnit tužku za pero.

       Cesta k dokonalému písaři nebyla vůbec jednoduchá. Nejprve museli žáci zvládnout správný úchop, netlačit na tužku, natrénovat sklon písma a zvládnout úhledné psací písmo. Každé nové písmenko si nejprve natrénovali u tabule, pak na své tabulce a teprve poté psali do písanky.

       Všichni se velmi zdokonalili a jsou moc šikovní.

     • Zpívánky s ladovskými obrázky
      • Zpívánky s ladovskými obrázky

      • 25. 4. 2022
      • Martina Nedělová
       V úterý 19. dubna ve školce na všechny čekalo překvapení v podobě Zpívánek s ladovskými obrázky. Děti se formou písniček seznámily s hudebními nástroji, zvířátky, rodinou a kdo do ní patří. Zazpívaly si písničku miminko a čtyři roční období. Všichni účastníci Zpívánek zapojili nejen své hlásky, ale i své tělo - vytleskávali rytmus do stehen, dlaní, ramínek, tleskali a mávali rukama nad hlavou. Odměnou jim byla velká pochvala od pana Čapčucha, který celé Zpívánky provázel, zpíval a hrál na elektrickou kytaru. Na závěr zazpíval a zahrál na přání dětí i paní učitelek, známou písničku od Fleretů "Zafúkané". Kdybyste slyšeli bouřlivý potlesk, tak to tleskali Delfínci, Kočičky a Rybičky po skončení programu.

     • Naše účast v krajském kole Poznej a chraň
      • Naše účast v krajském kole Poznej a chraň

      • 24. 4. 2022
      • Martina Vaculová

       První dvě místa v okresním kole soutěže Poznej a chraň nominovala naše dva týmy do dalšího klání o největší znalce přírody. Tentokrát nevyhráli, ale i tak si účastníci ze 4. a 5. třídy ze Zlína něco odvezli. Např. potvrzení svých stávajících znalostí a nabytí nemála nových. Dále vtipnou zkušenost ze smyslové části soutěže, kde poslouchali kukačku, očichávali sušené houby, ochutnávali borůvky a ohmatávali mech. V neposlední řadě se ujistili, že víc hlav víc ví:-)

       Přejeme Mariánce, Adamovi, Vašíkovi, Matymu, Toníkovi a Vojtovi hodně dalších úspěchů a zajímavých zážitků.

        

        

     • Kdo bude řezbářem?
      • Kdo bude řezbářem?

      • 24. 4. 2022
      • Zdenka Krmášková

       V pátek 22. dubna odjelo 25 žáků z 8. a 9. třídy do Bystřice pod Hostýnem do dílen na Střední školu nábytkářskou a obchodní. Čekal je nelehký úkol – měli si zhotovit misku. Pro většinu žáků to bylo první seznámení s řezbářstvím. Každý účastník dostal hranolek z lipového dřeva a mohl si vybrat potřebná dláta. Vyučující žákům vysvětlili pracovní postup a potom už se všichni pustili s vervou do práce. Čas plynul velmi rychle, ale mladí řezbáři byli zruční a šikovní. Před polednem už měli misku téměř hotovou všichni. Posilněni pizzou se ještě pustili do zdobení.  Práce je zcela pohltila. Za svou snahu a píli si všichni zaslouží pochvalu.

        

        

     • Netradiční výuka v 9. třídě
      • Netradiční výuka v 9. třídě

      • 24. 4. 2022
      • Zdenka Krmášková

       Žáci 9. ročníku se rozhodli, že poslední den před přijímacími zkouškami stráví netradičně.  Hned ráno šli k Šarmanům do cukrárny. Pan Josef Šarman byl velmi ochotný a snažil se žákům přiblížit taje cukrářského řemesla. Po nezbytných hygienických opatřeních zavedl žáky do provozu cukrářské dílny. Ukázal jim zařízení v dílně, vysvětlil rozdíly mezi těsty a na závěr mohli žáci ochutnat i čerstvě upečené zákusky. Za tuto ochotu si zaslouží velký dík.

       Po exkurzi čekalo žáky tvoření s paní učitelkou Klárou Černochovou. Všichni žáci si mohli vyzkoušet plstění ovčí vlny. Pro zpestření dopoledne si ještě vyzkoušeli práci s lupenkovou pilkou. Závěr dne patřil vycházce do přírody.

       Věříme, že den strávený tvořivou činností přispěl k pohodě u zkoušek.

        

        

     • McDonald’s Cup ve Fryštáku
      • McDonald’s Cup ve Fryštáku

      • 20. 4. 2022
      • Petra Drábková  

       Ve středu 13. dubna se konalo okrskové kolo McDonald’s Cupu 2022 na fotbalovém hřišti ve Fryštáku. Tohoto fotbalového turnaje se mohou účastnit kluci i holky z prvního stupně ZŠ a soutěž probíhá ve dvou kategoriích.

       Naši žáci nastoupili k reprezentaci školy v obou kategoriích. Kategorie A ( 1. - 3. třída) a kategorie B (4. - 5. třída). Hrací doba byla 1 x 15 minut. Soupeřili s týmy ze Slušovic, Fryštáku, Lukova a Zlína ( ul. Kvítková).

       Zápasy byly vyrovnané a napínavé, všichni se snažili podat ten nejlepší výkon. V konečném umístění mladší žáci obsadili 3. místo a starší žáci 5. místo. Děkujeme všem hráčům za reprezentaci školy.