• Aktuality

     • Vodní svět a příroda na dosah
      • Vodní svět a příroda na dosah

      • 2. 6. 2022
      • Eva Lorencová, Petra Drábková, Pavla Holíková

       Vodní svět a příroda na dosah. Skrze prosklený tunel nás obklopila scenérie vodního světa tak, jak jsme jej ještě neznali. Prošli jsme si naučnou zahradu, plnou rozmanitých bylin, keřů a stromů typických pro oblast Bílých Karpat a Chřibských vrchů. Celý areál botanické a sladkovodní expozice Živá voda Modrá jsme měli možnost navštívit na školním výletě první, druhé a třetí třídy naší školy s paní učitelkou Drábkovou, Holíkovou, Lorencovou a Kubíkovou. Mohli jsme se proběhnout po dřevěné lávce nad výběhem s majestátními pratury, živými svědky dávné historie…

       Stejně tak i náš další program, Velehrad, na nás dýchl historií. Místo, na které již po staletí proudí tisíce poutníků a které bylo prohlášeno za národní kulturní památku, se nám moc líbilo. Užívali jsme si jeho atmosféru nejen při návštěvě baziliky, ale i při relaxačním pobytu na dětském hřišti.  

       Školní výlet se nám velice vydařil. Užili jsme si ho v krásném počasí, bez úrazů a problémů, ve zdraví a s dobrou náladou. Za to vše děkují žáci 1.- 3.třídy.

     • Zápis do mateřské školy 2022/2023 - rozhodnutí o přijetí
      • Zápis do mateřské školy 2022/2023 - rozhodnutí o přijetí

      • 1. 6. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, rozhodla ve věci řízení přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 svým ředitelem podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

       O přijetí dítěte je vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.  Přijatým dětem není rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce si může požádat ředitele školy o jeho vydání.

       Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude doručeno v písemné podobě zákonným zástupcům.

        

       Poučení:

       Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

       Rozhodnutí o přijetí - zápis do mateřské školy 2022/2023

     • Výlet za brněnskými pověstmi
      • Výlet za brněnskými pověstmi

      • 1. 6. 2022
      • Žáci 6. třídy

       Poslední májový den absolvovali šesťáci výlet do Brna. Hlavním tématem výletu byly brněnské pověsti. A těch jsme během dvouhodinové prohlídky města vyslechli opravdu spoustu. Hlavně těch strašidelných. Odpoledne jsme zvládli ještě hodinovou prohlídku kasemat hradu Špilberk. A jak se nám výlet vydařil? Na výčet všech zajímavostí a vydařených momentů nám druhý den téměř nestačila tabule.

       Ostatně posuďte sami. Zde je několik zprávu z výletu.

        

       Výlet do Brna

       Tomáš Hora

       Se třídou jsme jeli na školní výlet do Brna. Hned ve vlaku se nám líbilo, protože byla sranda a vlakem moc nejezdíme. Jak jsme přijeli, tak jsme došli na místo srazu s paní průvodkyní. Po cestě tam jsme viděli černý McLaren. Líbil se mi brněnský „drak“, nebo krokodýl. Visí tam 600 let a říká se, že když spadne, tak na Brno přijde něco špatného. Pak jsme šli na hrad Špilberk. Líbily se mi tam úzké cesty, třikrát pálené cihly, které držely lépe než normální. Na některých místech ve zdi jsou skály. Šetří tak materiál a je to také pevné. Vězni, kteří nepracovali, dostávali na jídlo každý den chleba, kysané zelí a vodu. Vězni, kteří pracovali, dostávali to samé, ale 3x za týden dostávali teplé jídlo. To byl např. guláš. Výlet se mi celkově líbil.

        

       Výlet do Brna

       Hana Marušáková

       Jeli jsme se třídou do Brna. Jako první jsme šli na starou radnici, kde nás paní průvodkyně Matulová seznámila s pověstí o brněnském drakovi – krokodýlovi. Dále jsme s ní obešli památky Brna a poslechli si pověsti, jako třeba o krvavé hraběnce, nebo založení Brna. Pak jsme měli půl hodiny rozchod a šli jsme nakupovat.

       Následovně jsme dorazili k branám hradu Špilberk, kde se nás po chvíli čekání ujal průvodce. Hrad neměl žádnou barokní výbavu, protože sloužil hlavně vojákům. Průvodce nás celým hradem provedl. Bohužel jsme ale neviděli žádné kosti a mrtvoly. Chtěli jsme se jít podívat do kapucínské hrobky, ale nebylo nám všem 12 let, a tak jsme tam nešli. Výlet byl super a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Super byl taky výlet vlakem.

        

       Třídní výlet do Brna

       Kryštof Kráčalík

       Do Brna jsme jeli vlakem a už cesta vlakem byla dobrá. Viděli jsme: McLaren, portál radnice, hrad Špilberk, starou radnici, neviditelný kostel, krysí kanál, hladomornu, márnici, mučírnu, hlavu ve zdi, popsanou dlažbu, trpaslíka, anděly, holuby. Dál mě zaujalo: chléb, voda, kyselé zelí, zazdění lidé, mučící nástroje, malé chodby, nedobytná pevnost, vraždící hraběnka, lego za 1 haléř a morový sloup.

        

        

     • Deváťáci uklízí klest v lese
      • Deváťáci uklízí klest v lese

      • 30. 5. 2022
      • Zdenka Krmášková

       Po těžbě dospělých porostů je potřeba těžební zbytky uklidit, aby další mladé stromy mohly přirozeně růst. Proto žáci devátého ročníku vyrazili v pátek 27. května dopoledne do obecního lesa. Vybírali a házeli klest na hromady, kde postupně zetlí. Je to důležitá práce pro obnovu lesů. Během namáhavé práce se našla i chvíle pro odpočinek a možnost vyzkoušet si fyzickou zdatnost. Počasí bylo krásné a brigáda byla zakončena sladkou tečkou v cukrárně. 

     • Plavu si, ani nevím jak
      • Plavu si, ani nevím jak

      • 27. 5. 2022
      • Martina Vaculová

       Plavecký výcvik je povinnou součástí tělesné výchovy, a tak každý rok cestujeme s dětmi z 1. a 2. třídy do Lázní Zlín, kde se jim věnují kvalifikované trenérky a trenéři. V minulých dvou letech nám plány překazil covid, proto letos výjimečně jezdí do plavání také žáci 3. a 4. třídy.

       Pro mladší žáky a děti ze školky je připraven malý bazén s teplejší vodou, zkušenější plavci a starší žáci mají k dispozici bazén 25 metrů. Ke konci kurzu ti nejzdatnější nejspíš okusí vodu i v „padesátce“ nebo venkovním bazéně.

       Trenérky jednotlivých družstev postupují dle úrovně svých svěřenců. Nebudou přece sprchovat konvičkou zkušené plavce, kteří už se nebojí skákat do vody šipku! Neplavci se s vodou postupně seznamují, důraz je kladen na správné dýchání. Trenérky mají k dispozici spoustu zajímavých pomůcek, které děti lákají, a učení plavání je tak pro ně hrou. Největším hitem se zatím staly ploutve:-)

       Letošní plavecký výcvik nám končí až 23. června, tak se s dětmi těšíme na další lekci!

        

        

     • Projekt Sebeobrana do škol
      • Projekt Sebeobrana do škol

      • 27. 5. 2022
      • Zdenka Krmášková

       V úterý 24. května přišel do tělocvičny pan Ondřej Bárta, kde byl již netrpělivě očekáván deváťáky. Těšili se na druhou část sebeobrany. Užili si tři hodiny plné pohybu, smíchu i praktických rad. Učili se, jak se bránit útočníkovi se zbraní i jak postupovat při napadení drogově závislým občanem. Byly to nesmírně cenné rady a žáci poslouchali s opravdovým zaujetím. Vymezený čas utekl velmi rychle. Pan Bárta naše žáky velmi pochválil a poděkoval za spolupráci. Byli vyzdviženi jako velmi učenliví a proto stihli nacvičit spoustu zákroků. Doufejme, že se žáci nikdy nedostanou do situace, aby museli nacvičené prvky použít. Projekt se uskutečnil díky dotaci Zlínského kraje.

       Děkujeme panu Bártovi za výborné vedení a paní Kateřině Maděrové za zprostředkování.

       Projekt "Podpora sebeobrany" je spolufinancován Zlínským krajem. Informace o projektu.

        

     • Dali jsme si rande
      • Dali jsme si rande

      • 27. 5. 2022
      • Světlana Divilková

       Dali jsme si rychlé rande. A za pětačtyřicet minut jsme zvládli víc než jedno! Jsme sice teprve v šesté třídě, ale proč ne? Bylo to totiž rande s knihou.

       V hodině literatury se šesťáci seznamovali se zajímavými knihami z knihovniček svých spolužáků a paní učitelky. Každé "rande" zhodnotili. Knihám udělovali známky jako ve škole, kde jednička znamená nejlepší a pětka nejhorší hodnocení.

       Na stolech se objevily manga komiksy, dobrodružné knihy, životopisy. Nejvíc knih, asi 46, přinesl Dan Janata. A vešly se mu do kapsy! Spolužákům totiž předvedl čtečku knih, ve které má všechny své oblíbené knižní tituly. Do knižního rande se zapojila i spolužačka z Ukrajiny, která pomocí překladače dokázala vybrané knihy velmi výstižně zhodnotit.

     • Eko-olympiáda
      • Eko-olympiáda

      • 26. 5. 2022
      • Zdenka Krmášková

       V úterý 18. května proběhl v Základní škole Zlín-Štípa již dvanáctý ročník Eko - olympiády. Naši školu reprezentoval Adam Holub z 9. třídy, Martin Topič a Ondřej Vyvlečka z 8. třídy.  Soutěžilo se ve čtyřech oblastech – ekologie, ochrana přírody, botanika a zoologie. Jako zpestření měli žáci možnost vidět výukový program pracovníků ze Zoo Zlín.

       Děkuji soutěžícím za vzornou reprezentaci školy.

        

        

     • Divadelní představení Saturnin
      • Divadelní představení Saturnin

      • 26. 5. 2022
      • Zdenka Krmášková

       V květnu žáci 8. a 9. ročníku navštívili Městské divadlo Zlín. Usadili se do předních řad a se zájmem sledovali dění na jevišti. Sluha s kamennou tváří vyvolával u diváků úsměv. Humorné scénky a slovní průpovídky sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, tety Kateřiny, Milouše i slečny Barbory náležitě všechny pobavily. Netradičně byli zapojeni do děje i diváci, kteří měli házet koblihy na jeviště. Asi by se do nich někteří raději zakousli.

       Návštěva divadla byla pro mnohé žáky společenskou událostí a jejich slavnostní úbor tomu odpovídal.

     • Šesťáci vyráběli ptačí budky
      • Šesťáci vyráběli ptačí budky

      • 25. 5. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Pod vedením mistrů odborného výcviku Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem se žáci 6. třídy učili pracovat se dřevem. Projektový den, jehož cílem bylo zhotovit jednoduchý dřevěný výrobek, probíhal ve čtvrtek 19. května přímo v dílnách střední školy.

       Všichni žáci aktivně a se zaujetím měřili, převáděli jednotky, rýsovali, vrtali, řezali, brousili a přitloukali smrkové díly, ze kterých po několika hodinách vznikla vydařená ptačí budka.

        

     • 26. ročník Kašavského běhu
      • 26. ročník Kašavského běhu

      • 18. 5. 2022
      • Zdeněk Vlk

       V úterý 17. 5. se v Kašavě běžel již 26. ročník Kašavského běhu, kterého se zúčastnilo 159 závodníků a závodnic ze základních škol z Kašavy, Želechovic, Slušovic, Štípy, Trnavy, Fryštáku, Hvozdné, Hošťálkové a Veselé.

       Za ideálního počasí pro přespolní běh běžci překonali 6 rekordů v pěti kategoriích, které běželi zvlášť holky a kluci.

       Z kašavských závodníků se nejlépe dařilo Davidu Hrošovi ze 3. třídy (1. místo), Barboře Šarmanové ze 3. třídy (2. místo), Anně Vesecké z 1. třídy (3. místo), Tobiasovi Tkadlecovi ze 3. třídy (3. místo), Pavlíně Daňkové ze 7. třídy (4. místo), Jaroslavu Holému z 9. třídy (4. místo), Julii Julinové ze 6. třídy (5. místo), Radimu Mahďákovi ze 7. třídy (5. místo), Marianě Klosové z 5. třídy (6. místo) a Šimonu Maděrovi z 9. třídy (6. místo).

       Našim závodníkům, kteří se běhu zúčastnili, děkuji za příkladnou reprezentaci školy. Děkuji také všem zaměstnancům a žákům za přípravu a organizaci Kašavského běhu.

       26. ročník přespolního běhu Kašavský běh je spolufinancován Zlínským krajem. Informace k projektu.

     • Čeština pro ukrajinské žáky v praxi
      • Čeština pro ukrajinské žáky v praxi

      • 18. 5. 2022
      • Kateřina Maděrová

       Hodiny češtiny absolvují ukrajinské děti nejen ve třídě s učebnicí, ale i venku v reálném prostředí. V rámci výuky tak šly navštívit místního kováře pana Marconě. Během cesty si opakovaly slovíčka z prostředí a učily se nové – tentokrát na téma povolání.

       V kovárně si pak někteří kování i vyzkoušely a jako dárek dostaly od pana kováře krásná kovaná srdíčka. Děkujeme.

     • Stavíme elektrické obvody
      • Stavíme elektrické obvody

      • 17. 5. 2022
      • Hana Pospíšilová

       V hodině fyziky si šesťáci zkusili zapojit vodiče, spotřebiče (žárovky) a spínače do jednoduchých elektrických obvodů. Využili jsme zdroje stejnosměrného proudu umístěné v učitelském stole v učebně fyziky – proud se z nich rozvádí do lavic. Děti si zapojily žárovky jak sériově, tak paralelně, někteří žáci zkoušeli vytvořit i jiné zajímavé obvody.

     • Soutěž mladých zdravotníků
      • Soutěž mladých zdravotníků

      • 17. 5. 2022
      • Zdenka Krmášková

       Ve čtvrtek 12. května proběhla ve Zlíně po dvouleté přestávce soutěž v poskytování první pomoci. Po delším váhání nakonec žáci osmé a deváté třídy sestavili tři soutěžní týmy. I přes počáteční komplikace s registrací vše dopadlo dobře. Soutěžící si zdatně poradili s člověkem v bezvědomí, dokázali, že znají obvazovou techniku i transport raněných. Zvládli zasáhnout i při epileptickém záchvatu.  Problémy jim způsobila jen dvojice mladistvých pod vlivem drog. Rozhodně se ale za své výkony stydět nemusí, protože první pomoc opravdu ovládají. Body většinou ztratili za zbytečné chyby, protože nervozita vykonala své.

       A jak dopadlo hodnocení? Soutěže se zúčastnilo celkem 12 družstev. Naši soutěžící obsadili osmé, šesté a páté místo. Moc všem účastníkům blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy.

        

     • Jarní kloboučky - výtvarka 6. třídy
      • Jarní kloboučky - výtvarka 6. třídy

      • 13. 5. 2022
      • Jana Šindelářová

       Naše výtvarka je většinou o kresbě nebo malbě obrázků na různá témata. Tentokrát jsme se pustili do prostorové tvorby a krásné jaro přivítali vlastnoručně vyrobenými a dozdobenými kloboučky. Povedly se, jsme šikovní!                                                                                                                         

     • Osmáci si prohlubují znalosti o lidském těle
      • Osmáci si prohlubují znalosti o lidském těle

      • 12. 5. 2022
      • Zdenka Krmášková

       Učivo přírodopisu osmé třídy je zaměřeno na savce. Žáci se učí o buňce, orgánech i orgánových soustavách. Během svého života se většina lidí setká se spoustou situací, kdy může dojít k úrazu či nehodě. Proto jsme se zaměřili na praktickou výuku první pomoci. Osmáci se naučili, jak mají postupovat při krvácení z nosu, zlomeninách, popáleninách i dalších úrazech. Své znalosti si pojedou ověřit ve čtvrtek 12. května do Zlína. Přejeme hodně štěstí.

     • Florbalový turnaj
      • Florbalový turnaj

      • 12. 5. 2022
      • Barbora Geherová

       Minulý čtvrtek se nám podařilo uskutečnit florbalový turnaj žáků. Zúčastnil se i první stupeň v souboji dvou týmů. Vyhrálo družstvo Dominika Mahďáka.

       Druhý stupeň soupeřil mezi sebou v počtu pěti týmů. Nakonec zvítězil tým čtvrtý pod vedením Martina Pivoda a tím získal putovní pohár.

       Vítězové byli odměněni „předbíhačkami“. Poražených nebylo, všichni dostali sladkou odměnu.

       Děkuji za organizaci představitelům ŽP, ale i učitelům za trpělivost s případnými nedokonalostmi.

      • Příběhy z vyjmenovaných slov

      • 10. 5. 2022
      • Světlana Divilková

       Během opakování pravidel českého pravopisu dostali šesťáci za úkol napsat příběh, ve kterém použijí co nejvíce vyjmenovaných slov (nebo slov příbuzných). Všichni zadání zvládli a o pár „vyjmenovaných“ příběhů se s vámi podělíme.

        

       Jak žil býk?

       Napsala Hana Marušáková

       Jednou byl býk a ten měl obyčejný byt. Když šel zamykat, zbystřil pyšnou myš, která syčela na plyš. Pak začala výskat a čepýřit se. Náhle odběhla a způsobila povyk v bytech ostatních obyvatel Přibyslavi.

       Druhý den býk potkal kobylu a slyšel, jak se hádá s lysým syslem. V tom tam přiletěla sýkora a usedla na vysokou bylinu. Sýkora začala vzlykat, protože nemohla najít hmyz. Sysel jí poradil, ať se nachomýtne k dobytku a začne tam bydlit. Tak býk prožíval své dny.

        

       Co se děje v městě Přibyslav?

       Napsala Julie Julinová

       Byl jednou jeden obyvatel, který obýval svůj byt. Ve svém příbytku měl jen dřevěný nábytek. Na zahradě měl spoustu dobytka. Bydlel v Přibyslavi a byl velice bystrý. Měl však problémy s jednou kobylou. Tak mu bába bylinářka dala pelyněk, aby se uzdravila. Bydlel blízko mlýna, který byl slyšet na kilometry daleko. Sedl na kobylu a vydal se k mlýnu. Kobyla pořád klopýtala a přežvykovala trávu. Do cesty se jim však zamotali vydra, výr a sysel. Ptali se, jestli můžou jít s nimi. Cestou ke mlýnu výskali jako malé děti. Práce jim šla od ruky Sysel vymýtil les, výr dmýchal a obyvatel se smýkal s pytli mouky. Vydra se zase flákala, tak ji obyvatel zavřel do mlýna, aby zpytovala svědomí.

        

       O obyčejném Zbyňkovi

       Napsal Josef Cyril Březík

       Byl byt v Přibyslavi, ve kterém byl nábytek a taky bystrý Zbyněk. Zbyněk si zvykal na bydlo a na to, že mu tam lozí sysel a létá výr. Měl taky svůj mlýn, ve kterém byla výheň, do které sypal pyl. Měl taky psa, který povykoval na vydru. Zbyněk šel psa uklidnit, ale sesypal se na zem a zlomil si lýtko. Výskal až přišla jeho teta. Odvezla ho do nemocnice, nohu mu ošetřili, a nakonec dopadlo vše dobře.

        

       Stěhování

       Napsal Matěj Smýkal

       Byli jsme se zabydlit do nového bytu. Táta se podíval z okna a viděl obyvatele. Stěhováci vystěhovali nábytek z vozu. V ohradě naproti našeho bytu se splašil dobytek. A nesplašil se jen tak, byla to součást obyčeje. Bystrý bratr zahlédl kočku přes celé město a ta kočka jedla byliny. A bratr pak spatřil, že někomu utekla kobyla, kterou hnal býk a že prý utekla až do Přibyslavi.

        

     • Výuka sebeobrany
      • Výuka sebeobrany

      • 10. 5. 2022
      • Zdenka Krmášková

       V rámci projektu "Podpora sebeobrany" se žáci 9. třídy poprvé sešli v úterý 3. května se zkušeným trenérem Jiu Jitsu ze Zlína. Naše deváťáky toto umění zcela pohltilo. Někteří již měli za sebou kurzy juda a stali se tak pravou rukou trenéra při vysvětlování nových prvků. Během čtyř hodin se seznámili se základními principy bezpečného chování, učili se vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučili se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany. Všichni byli pozorní a zcela zaujati výukou. Neměli zájem ani o přestávku. Na závěr byli pochváleni za své chování a mohli si za odměnu zahrát hru Hu – tu – tu – tu.

       Projekt "Podpora sebeobrany" je spolufinancován Zlínským krajem. Informace o projektu.