• Aktuality

     • Velikonoční tvoření v 1. třídě
      • Velikonoční tvoření v 1. třídě

      • 20. 4. 2022
      • Petra Drábková

       Před velikonočními prázdninami jsme si s prvňáčky pobyli ve škole do večera.

       V plánu bylo nejen tvoření, ale i hry na utužování kolektivu a budování pěkných kamarádských vztahů. Při tvoření si všichni hezky pomáhali a krásně se doplňovali.

       Vyráběli jsme vajíčka z překližky na zavěšení, dřevěné zápichy do květináčů a někteří zvládli i kytičku z ubrousků. Výrobky byly přímo unikátní.

       Po náročné práci jsme se posilnili večeří s dezertem, zahráli si hry, zatancovali a už tu byl čas odchodu domů. Za celý den toho bylo AŽ, AŽ, a tak se většina už těšila do svých postýlek.

     • Hudební výchova plná zážitků
      • Hudební výchova plná zážitků

      • 20. 4. 2022
      • Petra Drábková

       V první třídě jsme měli hudební výchovu plnou zážitků.

       Matěj (syn paní učitelky) ovládá hru na 4 hudební nástroje – zobcovou flétnu, tenor, pozoun a gajdy. A tak přišel dětem ukázat, jak se na tyto hudební nástroje hraje, z čeho jsou vyrobeny a jaká je technika hraní, aby se vyloudily čisté tóny. Poté si děti samy nástroje vyzkoušely a zjistily, že to není vůbec jednoduché.

       Nakonec jsme se naučili novou písničku, při které nás Maťa doprovázel na gajdy. Už se těšíme, až Vám ji budeme moci zazpívat.

     • Přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin
      • Přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin

      • 19. 4. 2022
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s ustanovení, §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem rozhodl ředitel o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen z organizačních a technických důvodů od 11. 7. do 21. 8. 2022.

     • Předvelikonoční nocování osmáků ve škole
      • Předvelikonoční nocování osmáků ve škole

      • 15. 4. 2022
      • Jana Šindelářová

       Konečně nastalo dlouho očekávané úterní odpoledne 12. 4., kdy jsme se sešli ve škole, abychom spolu strávili čas hrami, velikonočním tvořením, rytmy a filmem.

       Nejprve jsme se rozehřáli v tělocvičně dobrodružnými hrami, kdy jsme si vyzkoušeli, jak jsme obratní a umíme spolupracovat, ale taká jsme si užili spoustu legrace a smíchu. Poté jsme se pustili do pečení lineckých vajíček a kluci nám dále ukázali, jak jsou zdatní v pletení pomlázek. Ještě nebylo dopleteno, když se ohlásili objednaní muzikanti, takže po donesení afrických bubnů, každý dostal svůj a začalo bubnové ladění. Vyzkoušeli jsme si, že není vůbec jednoduché bubnovat delší dobu v různé intenzitě, někteří jsme měli pěkně červené ruce, protože jsme do hry dávali vše. Bubeník Radek dokázal úžasně propojit mluvené slovo s rytmy bubnů, takže jsme místy zapomínali na čas.

       Na závěr večera jsme společně zhlédli film a dlouho, dlouho si povídali. Zážitků a dojmů bylo víc než dost. Opět jsme prokázali, že jsme parta, která se umí jak pobavit, tak držet při sobě a spolupracovat. Večer jsme si užili a ráno nevyspalí, ale spokojení zakončili pracovní týden před Velikonocemi tvořením přáníček, jejich rozdáním učitelům a s koledou jsme zároveň popřáli všem příjemné prožití Velikonoc. Těšíme se na další podobnou akci!

                                                                                            

     • Preventivní programy na I. stupni
      • Preventivní programy na I. stupni

      • 15. 4. 2022
      • Eva Lorencová, Denisa Tučníková, Martina Vaculová, Pavla Holíková

       Počátkem měsíce dubna naši školu navštívil metodik prevence Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně Ondřej Plaček. Připravil si pro naše žáky preventivní programy na různá témata.

       Druhá třída absolvovala besedu nazvanou On-line ZOO. Děti se ve dvouhodinovém programu společně věnovaly pravidlům bezpečného chování na internetu. Hravou formou přiměřenou jejich věku si ujasnily, jaké chování je, nebo již není bezpečné, jak se v případě nepříjemných pocitů zachovat a komu se svěřit. Některá zvířátka v ZOO měla problémy se závislostí na mobilu, počítačových hrách nebo s komunikací s cizími osobami. Druháci jim radili, co udělat a jak jejich problém vyřešit.

       Preventivní program děti velmi zaujal, a to nejen protože se týkal pro ně tolik zajímavého virtuálního světa.

       Ve 3. a 4. třídě proběhl program “Naše třída” zaměřený na tato témata: podpora zdravých vrstevnických vztahů v kolektivu, kooperace ve třídě, třídní klima a uvědomění si vlastní role v třídním kolektivu. Dvě hodiny plné her uběhly jako voda, žáci se dozvěděli mnohé o sobě i kamarádech.

       Všechny třídy získaly od pana Plačka velkou pochvalu za aktivní přístup.

        

     • Pletení pomlázky ve školním klubu
      • Pletení pomlázky ve školním klubu

      • 13. 4. 2022
      • Nikola Dlabajová

       Blíží se Velikonoce, žáci 7. a 8. třídy si připomněli velikonoční tradice. V klubu si zkusili uplést pomlázku. Výsledek dopadl velmi dobře. Všem se činnost líbila a moc si ji užili. Pomlázky se určitě budou líbit i vám.

        

        

     • Kosí bratři
      • Kosí bratři

      • 13. 4. 2022
      • Eva Lorencová

       „Žili, byli dva kosí bratři. Starší Josef za osmnáct a mladší Václav bez dvou za dvacet.“

       Ve středu 30. března 2022 žáčci první, druhé a třetí třídy navštívili zlínské divadlo Scéna a jeho představení „Kosí bratři“. Děti se zájmem sledovaly, jak Josef s Václavem spolu vyvádějí nejrůznější taškařice, vylomeniny a zažívají mnohá dobrodružství. Dozvěděly se, jak zkoušet kopat metro, krotit lva nebo jezdit na kole a nenatlouci si při tom zobák-nos. Josef s Václavem jsou kosí kluci, jak se patří, protože naše děti naučili dělat i dobré skutky. A to v každé pohádce nesmí chybět.

       Divadelní představení se dětem velmi líbilo a návštěvu divadla ve Zlíně si všechny moc užily.

     • Velikonoční tvoření ve druhé třídě
      • Velikonoční tvoření ve druhé třídě

      • 13. 4. 2022
      • Eva Lorencová

        

       Přišel malý zajíček

       na zádech měl košíček.

       V něm barevná vajíčka

       co mu dala slepička.

       Koho potká, tomu praví,

       že mu přeje štěstí, zdraví.

        

       I my druháci se těšíme na Velikonoce. Naučili jsme se v hodinách českého jazyka nová říkadla, která využijeme při pondělním koledování.  V hodinách pracovní a výtvarné výchovy jsme si vyrobili nejen voskem malované kraslice, ale i ovesná vajíčka, papírové zajíčky a slepičky maminkám na velikonoční výzdobu. Všechno to jarní tvoření jsme si řádně s našimi vyučujícími užili.

       Krásné prožití velikonočních svátků, mnoho radosti a bohatou pomlázku všem přejí žáci druhé třídy.

     • Výprava za zlínskými pověstmi a na hrad Malenovice
      • Výprava za zlínskými pověstmi a na hrad Malenovice

      • 12. 4. 2022
      • Světlana Divilková

       Rytíř Miloš projíždějící v ohnivém kočáře zlínskými ulicemi, zabitý pastýř a památná socha svatého Vendelína pod malenovickým hradem, či statečný Tetour z Tetova bojující s vlky. Za napínavými příběhy a pověstmi není nutné cestovat nikam daleko. Žáci šesté třídy se za nimi vydali na hrad Malenovice a do centra města Zlína. Zakončili tak kapitolu, ve které se v hodinách literatury zabývali pověstmi. Nyní je čekají dobrodružné příběhy pro děti, tak uvidíme, jestli budou chtít na vlastní kůži vyzkoušet život opuštěného Robinsona.

     • Vynášení Morany
      • Vynášení Morany

      • 12. 4. 2022
      • Martina Nedělová

       Zážitkem pro děti z mateřské školy bylo čtvrteční vynášení Morany. Dle starého pohanského zvyku vynášení Morany symbolizuje vynášení Smrti, zimy a všeho zlého ze vsi. Morana je slaměná figurína, má bílou hlavu s namalovaným obličejem, takže připomíná smrtku. Má červený šátek a zelenou sukýnku a na krku korále. Mládež ji vynese z vesnice a hodí ji do potoka či řeky nebo ji spálí. 

       My jsme si s dětmi vyrobili malé figurky z klacků, na papír jsme vyčmárali všechny naše chmury, nemoci, zlobení, trápení, neposlouchání, vztekání a lumpačení. Papír jsme zmuchlali a udělali z něho hlavičku Morany. Pak jsme Moranu oblékli do bílého plátýnka, nakreslili červený čepec a zelenou sukýnku a nesli jsme ji k místnímu potoku, kde jsme ji zdárně utopili. Děti zahnaly zimu básničkami a už se těšíme jen na příjemné jarní dny plné sluníčka.

      • Držíme palce našim deváťákům

      • 12. 4. 2022
      • Zaměstnanci ZŠ a MŠ Kašava

       V úterý 12. 4. a ve středu 13. 4. 2022 se naši žáci 9. třídy účastní přijímacích zkoušek na střední školy.

       Milí deváťáci, věříme, že i tuto nelehkou zkoušku v pohodě zvládnete… Držíme palce!

     • Přerušení provozu MŠ
      • Přerušení provozu MŠ

      • 11. 4. 2022
      • Zdeněk Vlk

       V souladu s ustanovení, §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.

       Provoz bude přerušen z organizačních důvodů dne 14. 4. 2022.

     • Chystáme se na přijímací zkoušky
      • Chystáme se na přijímací zkoušky

      • 11. 4. 2022
      • Zdenka Krmášková

       Velikonoce jsou před námi a žáci 9. ročníku mají před sebou velkou výzvu. V úterý 12. dubna a ve středu 13. dubna je čeká jednotná přijímací zkouška na střední školy. Zkouška se koná z matematiky a českého jazyka. Všichni žáci měli možnost od září účastnit se ve škole společné přípravy. V pondělí mohli žáci opakovat a procvičovat matematiku, ve středu český jazyk. Někteří pracovali pilně hned od začátku školního roku, jiní měli pocit, že mají před sebou spoustu času. Ale nakonec se všichni houževnatě zakousli do přípravy, aby je u zkoušek nic nezaskočilo a všichni se dostali na vysněné školy.

       Všem žákům přejeme hodně štěstí, pevné nervy a úspěch u zkoušek.

        

        

     • Velikonoční tvoření
      • Velikonoční tvoření

      • 11. 4. 2022
      • Zdenka Krmášková

       V úterý 5. dubna proběhla ve škole netradiční akce zaměřená na Velikonoce. V odpoledních hodinách si zájemci mohli vyzkoušet nové výtvarné techniky a také ověřit svou zručnost.

       A co všechno čekalo na zvídavé řemeslníky? V dílnách si děti spolu s panem ředitelem mohli vyřezat z překližky srdíčko nebo jiný libovolný tvar. V sousední dílně pod vedením Petry Drábkové si zájemci mohli vyzkoušet práci s keramickou hlínou. V první třídě nabízela paní Sluštíková drobné ozdoby z papíru a Šárka Marcoňová učila zdobit kraslice voskovou technikou. Další byla možnost vyzkoušet si pískování s paní Hanou Metelovou a Eliškou Kořenkovou. Velký zájem byl o plstění panenek z ovčí vlny s Klárou Černochovou, pod vedením Lucie Holíkové si děti zhotovily zápichy do květináčů. Poprvé si mnozí mohli vyzkoušet enkaustiku – malování voskem s Denisou Tučníkovou a Martinou Vaculovou. Velký zájem byl o zdobení perníčků pod taktovkou Kateřiny Kubíkové a Evy Lorencové. A nejdéle se zdrželi žáci v aule, kde manželé Minaříkovi vyráběli vlněné beránky z věnečků a paní Jana Vyvlečková pomáhala dětem zhotovit ozdoby z březového proutí.

       O všechny výtvarné činnosti byl velký zájem. Odpoledne uběhlo velmi rychle a někteří žáci odmítali jít domů, dokud neměli hotové všechny nabízené výrobky.

       Všem ochotným rodičům i kolegům patří velký dík za přípravu netradičního odpoledne.

        

        

     • Matematický klokan
      • Matematický klokan

      • 11. 4. 2022
      • Zdenka Krmášková, Eliška Kořenková

       Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje téměř ve 100 zemích světa. Úlohy jsou zaměřeny na logickou i matematickou úvahu. Soutěžící se dělí do kategorií podle věku. Po dvouleté odmlce se letos do soutěže zapojili žáci pátého a devátého ročníku. Z devátého ročníku si nejlépe vedla Leona Šarmanová a z pátého ročníku Jakub Esterka.

        

        

      • Konzultace ve třech

      • 8. 4. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       zveme vás na konzultace ve třech (učitel-rodič-žák), které budou probíhat ve čtvrtek 21. 4. 2022 v době od 13:00 do 17:30 hodin.

       Časy konzultací si prosím rezervujte prostřednictvím školního informačního systému EduPage. Návod na rezervaci naleznete zde: http://help.edupage.info/?p=u38/u179/e1769&lang_id=2

       Těšíme se na setkání.

     • Ředitelské volno pro žáky ZŠ
      • Ředitelské volno pro žáky ZŠ

      • 4. 4. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče a žáci,

       v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji na den 3. 6. 2022 z organizačních a personálních důvodů (školení zaměstnanců ZŠ a MŠ) ředitelské volno.

       V tento den bude přerušen i provoz školní družiny a školního klubu. Pro zájemce z řad žáků 1. stupně základní školy bude zajištěno v době od 7 do 16 hodin hlídání dětí v dětském klubu, které zajišťuje Komunitní škola Kašava.

       Provoz mateřské školy je v tento den zachován.