• Aktuality

     • Družinka na IQ Play
      • Družinka na IQ Play

      • 2. 4. 2022
      • Martina Vaculová

       Máme rádi hlavolamy, stavebnice a deskové hry. Festival IQ Play nás proto opět přilákal na zlínský zámek. Některé věci jsme již znali z předchozích let, ale našla se spousta novinek, které nás velmi zaujaly.  Tak snad brzy vybavení družinky rozšíříme o nové hry. Nebo přiletí i pár robotických včelek?

     • Vedení obce popřálo učitelům
      • Vedení obce popřálo učitelům

      • 2. 4. 2022
      • Zdeněk Vlk

       U příležitosti Dne učitelů, který si v České republice připomínáme 28. března, naši školu navštívil pan starosta Petr Černoch a paní místostarostka Marie Zbranková.

       Všem učitelkám, učitelům, vychovatelkám a asistentkám pedagogů poděkovali za vzdělávání dětí v mateřské i základní škole v Kašavě a za spolupráci s obcí a místními spolky.

       Děkujeme za milou návštěvu a za povzbuzení k vykonávání učitelské profese.

     • Vycházka na Ondřejovsko
      • Vycházka na Ondřejovsko

      • 2. 4. 2022
      • Zdenka Krmášková

       Po dvouleté odmlce se v úterý 29. března uskutečnil turistický výlet na Ondřejovsko. Přírodní památka se nachází v jihozápadní části Hostýnských vrchů. Celý hřeben je tvořen pískovcem a slepenci.

       Počasí nám přálo a na vycházku se vydalo 20 dětí. Naše kroky vedly kolem rybníka Bezedník, u kterého jsme si připomněli pověst o ztracených perlách hradní paní. U Rybárky jsme ochutnali čerstvou pramenitou vodu, zkontrolovali kešku a pokračovali dál v cestě. Asi po hodině namáhavého výstupu jsme stanuli na vrcholu Ondřejovska. Výhled do údolí byl velmi pěkný. Na skalách se všichni řádně posilnili a pokračovali po hřebeni až k Baďurovu průsmyku. Pozorovali jsme nejen sněženky, ale i další jarní hajní byliny – nádherné fialové dymnivky, žluté křivatce, bílé zapalice a také jsme objevili sasanku pryskyřníkovitou. Vzhledem k velmi suchému počasí sněženky už pomalu odkvétají. Z hřebenu jsme viděli také odlesněný Hostýn.

       Zpáteční cestu jsme volili kolem studánky Ťúkalky a přes Srnčí dolinky jsme se dostali zpět do Lukova. Na zastávku jsme došli unaveni, ale spokojeni, že jsme překonali lenost a poznali krásy probouzející se přírody.

     • Soutěž POZNEJ A CHRAŇ
      • Soutěž POZNEJ A CHRAŇ

      • 2. 4. 2022
      • Zdenka Krmášková

       Poznej a chraň! je přírodovědná soutěž pro tříčlenné týmy, kterou organizuje Ekocentrum Čtyřlístek. V mladší kategorii se potkávají žáci 4. a 5. tříd, ve starší kategorii žáci 6. a 7. třídy.

       Soutěž proběhla ve dnech 24. 3. a 25. 3. 2022 v Knihovně Františka Bartoše ve Zlíně a byla zaměřena na lesy ve Zlínském kraji.

       Soutěž se skládala z části teoretické v podobě písemného testu a části praktické, ve které družstva poznávala přírodniny z daného tematického okruhu.

       Naše škola do soutěže vyslala družstvo šesťáků i sedmáků. V konkurenci 20 družstev se naši soutěžící umístili ve druhé polovině.

       Na prvním stupni bylo 10 soutěžních družstev. Žáci pátého ročníku obsadili druhou příčku. Čtvrťáci pod vedením paní učitelky Tučníkové v oblastním kole zvítězili. Obě družstva postupují do krajského kola, které se uskuteční 21. dubna.

       Pravidelně bývá také vyhlášen i nepovinný „domácí“ úkol pro oblastní kolo, ve kterém je oceněn nejlepší tým. Čtvrťáci byli oceněni i za domácí úkol.

       Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím týmům přejeme hodně štěstí v krajském kole.

        

       Poznej a chraň! očima dětí

       Václav Vesecký, Adam Bednařík, Mariana Klosová

       Soutěž se skládala ze dvou částí - poznávačky a testu. Poznávačka byla docela jednoduchá, pár věcí jsme nevěděli, ale dalo se to. Test už byl těžší a v otázce: Jak se jmenuje borovicový les? nám pomohla hymna. Po poznávačce a testu byla přestávka v knihovně. V soutěži plakátů jsme vyhráli, plakáty byly jen tři. Jinak jsme vyhráli se 137 body a postupujeme do krajského kola.

        

        

     • Jak jsme ve fyzice určovali hustotu mrkve
      • Jak jsme ve fyzice určovali hustotu mrkve

      • 26. 3. 2022
      • Hana Pospíšilová

       Žáci 6. třídy se už docela dobře naučili vypočítat hustotu a také hmotnost a objem různých těles, ale ještě nikdy nedostali úkol vypočítat hustotu z naměřených hodnot.

       Až nyní. Ve skupinách si navážili kousky mrkve a v odměrném válci s vodou změřili jejich objem. Provedli alespoň dvě měření a vypočítali z nich hustotu mrkve. Různým skupinám se pravda výsledky zajímavě lišily, ale chybami se člověk učí!

     • Děti dirigují
      • Děti dirigují

      • 24. 3. 2022
      • Martina Vaculová

       Se žáky 4. a 5. ročníku jsme se ve Zlíně přesvědčili, že vážná hudba nemusí být až tak vážná. Před začátkem koncertu se mezi námi objevil sám dirigent a vyžádal si posily z řad našich dětí. Ty měly jedinečnou možnost chvíli řídit orchestr přímo na pódiu Kongresového centra.  Ani spolužáci v hledišti nemuseli sedět s rukama v klíně, vždyť se účastnili koncertu „Děti dirigují“. Na závěr tak celý sál burácel či jen tiše tleskal do rytmu Pochodu maršála Radeckého.

     • Vzdělávací program o dravcích
      • Vzdělávací program o dravcích

      • 24. 3. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Za krásného jarního počasí se na hřišti u školy dne 23. 3. 2022 uskutečnil vzdělávací program o dravcích, který si pro nás připravila společnost Seiferos.

       K vidění bylo 40 dravců a sov, nechyběla zajímavá přednáška o těchto ptácích i letové ukázky, do kterých byly zapojeny i děti.

       Pánům z organizace Seiferos děkujeme za velmi vydařenou přednášku o dravcích, díky které jsme se všichni dozvěděli plno nových informací z oblasti života ptáků.

       Těšíme se na další setkání u nás ve škole, které je naplánováno na 25. 3. 2025.

     • Na každou nožku jinou ponožku…
      • Na každou nožku jinou ponožku…

      • 22. 3. 2022
      • Pavla Holíková, Eliška Kořenková

       Na každou nožku jinou ponožku…si dali 21. března někteří žáci na prvním stupni, aby si připomněli Světový den Downova syndromu. Cílem je zvýšit povědomí o lidech s Downovým syndromem, jejich možnostech při vzdělávání nebo pracovním zařazení.

       Během dne jsme si tedy vysvětlili, co to Downův syndrom je a po kom je pojmenován. Přečetli jsme si také úryvek z knihy Jiřího Šedého, spisovatele, lektora a malíře s Downovým syndromem. Třeťáci se s tímto tématem seznamují také díky knížce Martiny Drijverové Domov pro Marťany.

        

        

     • Hudební výchova v 9. ročníku
      • Hudební výchova v 9. ročníku

      • 22. 3. 2022
      • Leona Šarmanová, Sofie Köglerová

       Náplní našich hodin hudební výchovy je nácvik tanečních kroků, protože nás již za čtyři měsíce čeká Absolventský ples. Pravidelně se inspirujeme novými hudebními žánry, skupinami a interprety, proto si připravujeme referáty o našich oblíbených skupinách. Abychom zabrousili i do historie, chystáme si referáty o oblíbených hudebních skupinách našich prarodičů.  V prosinci jsme se věnovali vánočním tradicím a zvykům na Valašsku. V brzké době nás čekají Velikonoce, tak jsme si připomněli i velikonoční zvyky a tradice. Velmi jsme se také pobavili i předvádění různých rituálů z dob našich prapředků.

        

     • Mise: Tajemný ostrov
      • Mise: Tajemný ostrov

      • 22. 3. 2022
      • Eliška Kořenková

       Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.

       Tuto tajemnou zprávu rozluštili páťáci při náročné výpravě na tajemný ostrov. Aby se mise mohli vůbec zúčastnit, museli složit několik zkoušek, při nichž prokázali, že jsou hodni tak náročné plavby.

       Nalodili se tedy všichni, nicméně tím jejich dobrodružství teprve začínalo. Společně hledali, popisovali a také zachraňovali vzácné rostliny. Museli se pro ně ponořit do hlubokých roklí, projít do bažiny a vyšplhat na skálu. Nic z toho by nešlo, kdyby společně nevymysleli strategii, kdyby nespolupracovali.

       Nejnáročnější úkol je čekal na konci, kdy potřebovali přeplout na druhý ostrov. Jenže lodě postupně potápěli zákeřní Akustoidi. Jen díky poctivé práci a vzájemné pomoci se to podařilo a vše dobře dopadlo.

     • Sedmáci zkoumají rostliny
      • Sedmáci zkoumají rostliny

      • 22. 3. 2022
      • Zdenka Krmášková

       Přírodopis v sedmé třídě je ve druhém pololetí zaměřen na botaniku. Proto si žáci zopakovali znalosti o buňce a pokračovali v získávání vědomostí o výtrusných rostlinách. Vzhledem k tomu, že se příroda pomalu probouzí, hledají možnosti, co by mohli zkoumat. Pod lupou si prohlédli porostnici mnohotvárnou i mechy. Pozorovali příchytná vlákna i štět s tobolkou. Ve třídě si založili mechárium.

       V další hodině je čekaly kvetoucí rostliny. Hledali rozdíly mezi sněženkou a bledulí. V závěru hodiny si vyzkoušeli, jestli je možné změnit barvu květu. Pomocí inkoustu obarvili na modro květ sněženky. A už se těší, které rostlinky budou pozorovat v dalších hodinách.

     • Recitátoři na 2. stupni
      • Recitátoři na 2. stupni

      • 22. 3. 2022
      • Jana Šindelářová

       Po dvou letech jsme se opět v rámci výuky literatury vrátili k recitaci básní, bylo možné prezentovat i prózu. Žáci si připravili přednes básní podle vlastního výběru a také mohli porovnat své výkony jak v třídních kolech, tak i v kole školním, kam postoupili ti nejlepší ze všech ročníků 2. stupně.

       Soutěžilo se ve dvou kategoriích – šesťáci se sedmáky a osmáci s deváťáky. A jak to dopadlo?

        

       Mladší kategorie

       1. místo - Filip Štelc

       2. místo - Pavla Holíková

       3. místo – Radim Mahďák

        

       Starší kategorie

       1. místo – Tomáš Perdoch

       2. místo – David Chmelík

       3. místo - Rozálie-Emily Santo, Jaroslav Holý

        

       Vítězům blahopřejeme, všem soutěžícím děkujeme za účast.

       Závěrem lze dodat, že všichni recitátoři si vybrali kvalitní, pestré a poutavé básně, za což si zaslouží velkou pochvalu!

       Těšíme se na další příjemný umělecký zážitek.

                                                                                                                               

     • Okrskové kolo recitační soutěže v Lukově
      • Okrskové kolo recitační soutěže v Lukově

      • 22. 3. 2022
      • Pavla Holíková

       Po dvouleté covidové odmlce se naši žáci konečně mohli zúčastnit okrskového kola recitační soutěže v Lukově. V konkurenci recitátorů ze 4 škol - Kašava, Štípa, Fryšták, Lukov, se nejlépe umístili naši nejmladší - na 1. místě Marek Moučka a na 3. místě Amálie Doubravská. V další kategorii obsadila 3. místo Pavlína Křížková. V kategorii nejstarších (4. a 5. třída) rozhodoval divadelní výkon, zajímavé básničky a těsné skóre. Stupně vítězů nám unikly jen o vlásek.

       Děkujeme moc všem žákům za vzornou reprezentaci školy a lukovské škole za organizaci a bohatý kulturní program.

        

     • Den otevřených dveří
      • Den otevřených dveří

      • 22. 3. 2022
      • Zdeněk Vlk

       V úterý 8. 3. 2022 jsme po dvouleté pauze otevřeli školu pro veřejnost. Měli jste možnost nahlédnout do výuky v mateřské a základní škole, prohlédnout si prostory školy, neformálně si povykládat se zaměstnanci a také ochutnat zdravé a chutné dobroty, které připravili naše šikovné paní kuchařky.

       Odpolední vzdělávací směnu si vyzkoušeli naši prvňáčci s paní učitelkou Petrou Drábkovou při ukázkové vyučovací hodině. Přítomným rodičům ukázali, co všechno už se ve škole naučili.

       Děkujeme všem návštěvníkům, že jste naši školu navštívili. A pokud vám to nevyšlo, tak nás kontaktujte – rádi se s vámi ve škole potkáme v jiný termín.

     • Žáček, Šiktanc, Šrut, Rais a další na skok u nás v aule
      • Žáček, Šiktanc, Šrut, Rais a další na skok u nás v aule

      • 12. 3. 2022
      • učitelky I. stupně

       Po dvouleté odmlce se v tomto školním roce opět podařilo zorganizovat školní kolo recitační soutěže pro žáky prvního stupně.

       Z třídních kol bylo nominováno celkem dvacet recitátorů. V pestrém výběru básní zazněly básně vtipné i vážné, moderní i ty, které se už učili i naši rodiče.

       Všichni soutěžící, přestože se potýkali s trémou, podali skvělé výkony. V první kategorii (1. třída) se zapojilo hned sedm žáků. Na nejlepších příčkách se umístili T. Procházková, A. Doubravská a vítězem byl M. Moučka.

       Druhou kategorii (2. a 3. třída) ovládla P. Křížková, druhé místo patří B. Procházkové a třetí D. Hrošovi.

       V nejstarší kategorii (4. a 5. třída) rozhodovaly opravdu drobnosti. Třetí příčka připadla V. Doubravské, druhou obsadil V. Vesecký. Nejlepší výkon v této kategorii podal J. Esterka.

       Přestávky, během nichž porota sčítala body, vyplnili hudebními a tanečními čísly páťáci a prvňáci a pokaždé strhli ke zpěvu i tanci celý sál.

       Všem zúčastněným děkujeme za krásná představení. Dvěma nejlepším recitátorům z druhé a třetí kategorie přejeme hodně štěstí při reprezentaci naší školy v okrskovém kole v Lukově.

        

        

     • Dětský karneval ve školce
      • Dětský karneval ve školce

      • 9. 3. 2022
      • Martina Nedělová

       Celý týden od 21. do 24. února se děti v MŠ připravovaly na maškarní karneval. S dětmi jsme si povídali, jak to na takovém karnevale vypadá, co se tam dělá a samozřejmě o maskách, které bezesporu k takovému veselí patří. Tvořili jsme zvířecí karnevalové masky, zdobili čepice klaunů a mnoho dalších činností.

       Ve čtvrtek 24. února ve školce vypukla ta pravá zábava.  Děti se při ranním příchodu vítaly v maškarních čepicích, převlecích, maskách a pravý „školkový karneval“ mohl začít. Všichni měli  nějakou masku a mohli  začít společným tanečkem. Užili jsme si spoustu legrace, zábavy, tancování a stolu plného dobrot. Děti byly nadšené a pro nás učitelky bylo největší odměnou vidět dětskou radost a smích.

     • Psí trápení
      • Psí trápení

      • 9. 3. 2022
      • Martina Nedělová

       Na konci února k nám do MŠ přijeli divadelníci s vystoupením – Psí trápení. Dějem nás provázel, pejsek, který hledal do svého domečku nájemníka. Postupně nabídl ubytování kachně, kočce, králíkovi, myšce i s blechami. Ovšem žádný nebyl dle jeho představ - kachna měla pořád zablácené nohy, kočka byla moc nobl, králík pořád dupal, myš měla blechy a všichni se stále škrabali. Nakonec byla nejlepším nájemníkem moucha, tichá a nenáročná. Představení bylo poučné, zábavné a veterinářka lovící blechy s lupou měla velký úspěch. Děti se celé představení skvěle bavily, děj byl doprovázen melodických písničkami a těšíme na další představení divadelníků  s pohádkami z kufru.

        

        

     • Pohádkový zápis do 1. třídy
      • Pohádkový zápis do 1. třídy

      • 1. 3. 2022
      • Zdeněk Vlk

       Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

       srdečně Vás a Vaše děti zveme na Pohádkový zápis do 1. třídy, který se uskuteční ve středu 27. dubna 2022.

       Podrobnosti k zápisu se dozvíte na informační schůzce, která proběhne ve středu 16. 3. 2022 od 16:00 hodin ve školní jídelně. Jste srdečně zváni.

       Další informace jsou zveřejněny na školních webových stránkách v rubrice Žáci a rodiče > Zápis do 1. třídy.