• Aktuality

     • Pravda nebo lež?
      • Pravda nebo lež?

      • 1. 3. 2022
      • Zdeněk Vlk

       S deváťáky jsme v hodině informatiky vedli diskuzi na téma dezinformace – čemu na internetu i mimo něj věřit, jak informace zpracovávat a také kde si jejich pravdivost ověřovat. Samozřejmě jsme se dotkli i dezinformačních zpráv z války na Ukrajině, které jsou aktuálně šířeny na internetu.

       A jak si ověřovat informace na internetu Vám napoví krátké vzdělávací video na webu www.e-bezpeci.cz.

     • Prvňáčci a lidské tělo
      • Prvňáčci a lidské tělo

      • 28. 2. 2022
      • Petra Drábková

       Na závěr prvního pololetí jsme si vyzkoušeli dvouhodinovou skupinovou práci. 

       V prvouce jsme probírali části lidského těla, a protože to děti bavilo, zabrousili jsme i hlouběji. Na pomoc jsme si přizvali do třídy nového spolužáka, na kterém jsme se to všechno učili. Byl to kostlivec Arnošt, kterého si děti se zálibou prohlížely. Prvňáčci jsou třída zvídavých šikulů a tak jsme se naučili i důležité lidské orgány, které děti Arnoštovi přidělávaly na správná místa.

       První velká skupinová práce dopadla velmi dobře. Děti se tak učí vzájemné pomoci, naslouchání si, toleranci a určitému respektu. Spolupráce byla úžasná!

     • První schůze žákovského parlamentu
      • První schůze žákovského parlamentu

      • 25. 2. 2022
      • Barbora Geherová

       Po uvolnění nařízení vlády bylo možné dne 22. února uskutečnit první zasedání Žákovského parlamentu. Setkali jsme se v plném počtu čtrnácti zvolených kandidátů z řad žáků třetí až deváté třídy.

       Žáci byli seznámeni se svými povinnostmi, které pramení z účasti v ŽP, odměněni „předbíhačkami“ a nastavili jsme si pravidla setkávání. Zvolili jsme první témata, které parlamenťáci projednají se svými třídami a domluvili si datum příštího setkání.

       Myslím, že již nyní můžu říci, že se celá škola těší na tematicky laděné dny i sportovní akce.

        

        

     • Lyžařský kurz dětí z mateřské školy na Trojáku
      • Lyžařský kurz dětí z mateřské školy na Trojáku

      • 25. 2. 2022
      • Martina Nedělová

       V termínu 14. - 18. 2. 2022 se zúčastnilo 16 dětí z naší MŠ pětidenního lyžařského kurzu na Trojáku. Výuka pod vedením instruktorů z lyžařské školy trvala každý den od 9 do 11.45 hodin, s krátkou pauzou na svačinku a čaj. Náplní kurzu byla skupinová výuka lyžování, která byla přizpůsobena těm nejmenším dětem ve věku 4 – 7 let. Všechny děti zvládly základy stability na lyžích, jízdu na vleku –laně, obloučky, brždění a na konci týdne všichni lyžovali na velkém svahu jako profíci.

     • S družinkou do kina
      • S družinkou do kina

      • 25. 2. 2022
      • vychovatelky ŠD

       Ve středu 16. února vyrazili 4 dospěláci a téměř 40 dětí  brzy po obědě z Kašavy do Zlína. Děti se těšily na film Encanto (a nákup pochutin), dospělí doufali, že vše proběhne hladce:-) A přesně tak se i stalo.  Animovaný muzikál pobavil opravdu všechny. A když nám zbyl čas, děti spálily kalorie z popcornu na hřišti v parku Komenského.

       Na závěr musíme poděkovat paní Zbrankové za pomoc při akci.

       Zúčastněné mládeži tímto vyslovujeme pochvalu za vzorné chování!

        

     • Jarní tábor
      • Jarní tábor

      • 25. 2. 2022
      • Zdeněk Vlk

       V době jarních prázdnin probíhal ve škole pro děti 1. stupně jarní tábor. Vedoucí tábora Adéla a Iveta si pro děti připravily pestrý program plný her nejen v tělocvičně, ale i venku.

       Tábor se uskutečnil díky projektu Dětský klub II. pod Komunitní školou Kašava.

       Plánujeme také letní příměstské tábory, které budou pro děti 1. stupně probíhat v době hlavních prázdnin – od 11. 7. do 15. 7. 2022 a od 22. 8 do 26. 8. 2022.

        

        

     • Hurá na prázdniny...
      • Hurá na prázdniny...

      • 3. 2. 2022
      • Zdeněk Vlk

       V letošním školním roce jsme první pololetí zakončili předáváním vysvědčení, které připadlo na pondělí 31. ledna 2022. I přes nejrůznější překážky, způsobené covidovou pandemií, byla oproti minulému školnímu roku výuka minimálně přerušována a děti dosáhly velmi dobrých vzdělávacích úspěchů. A to nejen v podobě pěkného hodnocení v průběhu vzdělávání, ale také aktivní účastí na preventivních, stmelovacích a jiných aktivitách, které vedly k lepší spolupráci a atmosféře ve třídních kolektivech.

       Pozitivních výsledků dosáhli také žáci 5. - 9. třídy při listopadovém srovnávacím testování České školní inspekce, do kterého se naše škola dobrovolně přihlásila spolu s 885 základními školami.

       Za první pololetí udělili učitelé a učitelky 684 pochval, třídní učitelky ocenily pochvalou třídního učitele celkem 116 dětí, pochvalou ředitele školy se může chlubit 31 dětí.

       Děkuji všem aktivním žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům za spolupráci při vzdělávání a přeji zasloužený odpočinek v době pololetních a jarních prázdnin.

     • Návštěvní den v místní knihovně
      • Návštěvní den v místní knihovně

      • 3. 2. 2022
      • Jana Šindelářová

       Čtvrteční dopoledne strávil celý druhý stupeň v rámci učiva českého jazyka v místní knihovně.

       Jednotlivé třídy se postupně vystřídaly v příjemném prostředí mezi knížkami a vyslechly si zajímavé informace o vzniku a činnosti knihovny od jejího prvopočátku do dnešní doby.

       Paní knihovnice Rochlová nám také ukázala knižní unikáty, nejstarším byly svázané noviny z konce 19. století. Po historickém úvodu měli žáci možnost se individuálně seznámit s knižním fondem, někteří využili nabídky a odnesli si vybranou knížku na přečtení domů.

       V dalším období plánujeme žánrové či tematické besedy, kdy budeme pracovat s ukázkami z s vybraných titulů. Věřím, že to bude příjemná práce!    

     • Truhlík a Truhlička zpívali a hráli dětem
      • Truhlík a Truhlička zpívali a hráli dětem

      • 27. 1. 2022
      • Martina Nedělová

       V lednu k nám do školky přijelo DIVADLO z TRUHLICE ze Zlína s krásným představením „Truhlík a Truhlička a skřítek Zubykaz“. Divadlo se nám všem moc líbilo, a to nejen proto, že bylo poučné. O důležitosti čistění zoubků jistě není pochyb. Ale hlavně nás všechny (děti i dospělé) nadchlo herecké podání obou hlavních protagonistů – skřítků Truhlíka a jeho kamarádky Truhličky. Jejich herecké i hudební podání bylo strhující, písničky originální a veselé. Oba herci zpívali a také hráli na hudební nástroje. Celé představení bylo velmi vydařené a na konci všichni s nadšením tleskali.

     • S = a . b
      • S = a . b

      • 27. 1. 2022
      • Eliška Kořenková

       Když napadne čerstvý sníh, je nejlepší vyrazit ven. Třeba v matematice. Počítat se přece dá i venku. Naším tématem je nyní obsah čtverce a obdélníku a okolí školy nabízí spoustu možností, jak toto učivo procvičovat. Vybavení nebylo třeba téměř žádné – podložky, papír, fixa, pravítka, klubko vlny a nůžky.

       Pomocí zmíněných pomůcek jsme měřili schody před školou, lavičky, dlažební kostky, střídačku na hřišti nebo i samotné fotbalové hřiště. Měření délky strany lavičky není až takový problém. U zjišťování rozměrů hřiště už jsme museli zapojit fantazii a všechny dostupné prostředky – krokovali jsme, odměřovali jsme pomocí stopy nebo pečlivě naměřeného kusu barevné příze. Cílem nebyly na milimetr přesné výsledky, ale procvičit princip výpočtu, spolupracovat a hledat nové cesty, jak získat potřebné údaje. To se nám rozhodně povedlo.

     • Jak jsme lyžovali...
      • Jak jsme lyžovali...

      • 25. 1. 2022
      • Patrik Danič

       V neděli 16. ledna 2022 jsme vyrazili na lyžařský kurz do Čenkovic v Orlických horách. Naše škola jezdí v rámci vyučování na lyžařský kurz každý rok a využívá vždy stejný hotel.

       Po dvou a půlhodinové cestě jsme konečně dorazili do cíle. Pohled, který se nám naskytl, byl okouzlující, zasněžená příroda všude kolem nás. Při pohledu na hotel mi trochu zatrnulo při vzpomínce na léta minulá a kurz v 6. třídě. Nu což, otřepal jsem se a vyrazil vstříc dalším zážitkům. Při vstupu jsem ještě klidný, postupuji hotelem i s kamarády dál. Blížíme se k přidělenému pokoji číslo 214. Otevíráme dveře s nadějí, že se stav pokoje za 2 roky naší nepřítomnosti změnil. Naděje pohasla, hned co jsme vstoupili. Pokoj při bližším ohledání vykazoval jedinou změnu, a to novou šatní skříň. Po dlouhé cestě jsme si s kamarády chtěli odpočinout, ovšem to, co jsme uviděli, předčilo naše očekávání. Ještěže jsem si vzal svou deku a mám dostatek mikin, které použiji jako polštář. Den končí, jdeme spát.

       Den 2.

       Probudili jsme se do dne, který se nepodobal obrázkům z pohlednic propagujících horské radovánky. Byla mlha, foukal silný vítr a hustě sněžilo. Po ranní hygieně jsme šli na snídani, jež nám byla předkládána formou švédských stolů. Po vydatné snídani jsme vyrazili na svah. Na tomto místě se s vámi musím podělit o své pocity z lyžování. Ve svém dosavadním životě jsem na lyžích stál jednou, teď podruhé, a taky to tak vypadalo. Těch pádů a krkolomných pohybů bylo nespočet a nemusel by se za ně stydět ani filmový kaskadér. V průběhu dne pádů ubývalo i pohyby se stávaly ladnějšími a já si začal svůj první den užívat. Pak už následovala večeře a pobyt na pokoji. Usnul jsem unavený, ale šťastný, že jsem se nezabil.

       Den 3. a 4.

       Další dny probíhaly podle zažitého rituálu. Ranní vstávaní, osobní hygiena, snídaně, pobyt na svahu, oběd, pobyt na svahu a večeře. Jako celý život člověka se skládá z jednotlivých střípků, tak ani lyžařský výcvik není výjimkou. Okamžiky opakujících se činností střídaly zážitky ze svahu a z kontaktu s kamarády. 4. den výcviku nás čekala výzva v podobě slalomu. Slalom začal a já skončil, no co Vám budu povídat. Radši to přeskočíme. Večer jsem usínal s radostí, že lyže, které mi byly zapůjčeny, vrátím v celku.

       Den 5.

       Probudili jsme se do slunečného rána s tím, že poslední den strávíme v klidu a v pokoji při přípravě na odjezd z hor. To jsme ještě nevěděli, co nás čeká. V dopoledních hodinách se začala hotelem šířit zpráva, že COVID je blízko. Až příliš blízko. Opouštíme hotel ve spěchu a čeká nás karanténa. A pak že sportem ke zdraví.

        

        

        

        

     • Společné předvánoční dopoledne osmáků
      • Společné předvánoční dopoledne osmáků

      • 3. 1. 2022
      • Jana Šindelářová

       Společný přípitek dětským šampaňským, soutěžní ochutnávka lineckého cukroví, ale i ostatního, zklidnění u hry na flétnu u stromečku, dárečky pro spolužáky, jablíčka a kaštany pro zvířátka v lese a hry, z nichž poslední hádanková uzavírala poslední prosincový den ve škole. To vše jsme stihli, potěšili se navzájem, ocenili a také přispěli drobným mlskem zvířátkům v přírodě.

       Příjemné dopoledne jsme zakončili přáním pohodových svátků vánočních, všeho dobrého, hodně radosti a pevného zdraví v novém roce 2022 všem v naší třídě. Touto cestou totéž přejeme i Vám, kteří tento příspěvek čtete. Klidný rok 2022 všem lidem dobré vůle!

                                                                                                                                                       

     • Vánoční příběhy v komiksu
      • Vánoční příběhy v komiksu

      • 25. 12. 2021
      • Světlana Divilková

       Vánoční příběhy mohou mít mnoho podob. Žáci 6. a 8. třídy je v hodině informatiky ztvárnili pomocí aplikace Storyboard jako komiks. 

       Přejeme šťastné a hlavně veselé!

     • Přání z mateřské školy
      • Přání z mateřské školy

      • 23. 12. 2021
      • Martina Nedělová

       Všem dětem a rodičům přejeme krásné vánoční svátky, mnoho krásných chvil v kruhu Vaší rodiny.

       Do nového roku 2022 hlavně zdraví.

       Nabízíme alespoň pár pohledů na naše aktivity v předvánočním čase - koledování, stromečky, dárky,

       bobování, tvoření krmítek pro ptáčky, plnění úkolů doma - stavění sněhuláků, focení dětí a mnoho

       mnoho dalšího.

     • Vánoční turnaj v piškvorkách
      • Vánoční turnaj v piškvorkách

      • 23. 12. 2021
      • Zdenka Krmášková

       Poslední školní den před prázdninami si žáci devátého ročníku uspořádali turnaj v piškvorkách. Ačkoliv zpočátku se jim do souboje moc nechtělo, nakonec se do hry ponořili všichni. A bylo velmi napínavé sledovat některé dvojice. Souboj Patrika Daniče se Šimonem byl velmi napínavý a trval velmi dlouho. Z celého klání nevyšel bez porážky vůbec nikdo. Pomyslné zlato si nakonec vybojoval Šimon Maděra, na druhém místě shodně skončil Dan Gargulák a Martin Pivoda, třetí příčku obsadil Patrik Danič. V další části dne společnými silami vyrobili žáci přáníčka a šli popřát hezké svátky a hodně zdraví do nového roku všem zaměstnancům školy.