• Aktuality

     • Osmáci zdolali cyklotrasu podél Vsetínské Bečvy
      • Osmáci zdolali cyklotrasu podél Vsetínské Bečvy

      • 3. 6. 2023
      • Světlana Divilková

       Třicet dva kilometrů na kole z Velkých Karlovic do Vsetína absolvovali na konci května naši osmáci. Vydali jsme se ráno v 9 hodin po cyklostezce procházející celou obcí Velké Karlovice podél silnice 487 směrem na Vsetín. Tato trasa je označena cyklistickým značením jako cyklotrasa č. 50. Za Velkými Karlovicemi se cyklostezka odkláněla od silnice k řece a procházela městem Karolinka. Po opuštění Karolinky na okraji následující obce Nový Hrozenkov jsme přejeli hlavní silnici k umělému jezeru nazývanému „Balaton“. Dále jsme projeli obcemi Halenkov, Huslenky, Hovězí a Janová. Cyklostezka se stále držela Vsetínské Bečvy a do obydlených částí obcí vstupovala pouze okrajově. Z obce Janová do Vsetína to byly poslední 4 kilometry. Ve Vsetíně jsme byli ve 14.30.

       Cestou jsme udělali několik zastávek. Jednou z nich byl například dřevěný kostelík Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích, při jehož stavbě původně nebyl použit žádný hřebík. Zastavili jsme také na zmiňovaném Balatonu, ale počasí bohužel nebylo na koupání. Trochu adrenalinu si pak někteří nadšení cyklisté užili na novém pump tracku v Halenkově.

       Celá akce by se neobešla bez pomoci jednoho z tatínků – Aleše Holíka a dvou zaměstnanců obce – Ladislava Drábka a Romana Šumšala, kteří nám pomohli s přepravou kol z Kašavy do Karlovic a pak zase se Vsetína do Kašavy. Všem moc děkujeme! Pedagogický doprovod zajistili Světlana Divilková, Kateřina Maděrová a s Tomáš Juříček.

     • Reportáž plná emocí zachycuje vyprávění pamětníka
      • Reportáž plná emocí zachycuje vyprávění pamětníka

      • 31. 5. 2023
      • Světlana Divilková

       Dvě žákyně kašavské školy se uplynulých měsících staly rozhlasovými dokumentaristkami a v rámci projektu Příběhy našich sousedů zpracovaly reportáž s Jiřím Červenkou, který je jedním z posledních pamětníků druhé světové války. Pavlíně Daňkové z osmé třídy a o rok mladší Julii Julinové se podařilo zachytit autentický příběh pana Červenky, který v reportáži vzpomíná na pád letadla u Kašavy a další tragické momenty, které jsou s touto událostí spojeny.

       Slavnostní prezentace sedmi týmů (šest týmů ze zlínských škol a jeden tým z Kašavy) se uskutečnila v pondělí 29. května 2023 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. 

       Odborní garanti projektu ocenili zejména to, že se děvčatům podařilo zachytit velmi emotivní vypravování pamětníka, výborně zpracovaly bodový scénář rozhlasové reportáže a vše originálně odprezentovaly před plně obsazeným sálem. Ve své prezentaci mladé reportérky pozvaly hosty slavnostního večera na místa spjatá se zmiňovanými událostmi. „Nám se díky reportáži propojilo několik věcí dohromady. Věděly jsme, že u Kašavy spadlo letadlo, na místě jsme i byly, známe pomníky v obci, ale až teď díky panu Červenkovi víme, jak to přesně bylo,“ uvedly Pavlína s Julií.

       Výsledek jejich práce si můžete poslechnout na internetových stránkách https://www.pribehynasichsousedu.cz/zlin/zlin-zlin/jiri-cervenka/

       Do tohoto projektu bychom se nemohli zapojit bez podpory obce Kašava. Představitelé obce přitom projekt podpořili již podruhé. V loňském roce na svých reportážích pracovaly dva žákovské týmy. Díky nim je ve veřejném archivu organizace Post Bellum uložen příběh paní Emílie Červenkové z Kašavy a paní Drahomíry Mrázkové z Držkové.

     • Hráli jsme si s větnými členy
      • Hráli jsme si s větnými členy

      • 26. 5. 2023
      • Světlana Divilková

       Deváťáci připravili pro sedmáky češtinářskou hru. Větná stavba je totiž pro většinu školáků trochu oříšek, a tak jsme vyzkoušeli zábavnější způsob procvičování. Navíc se nám podařilo „zabít dvě mouchy jednou ranou“. Deváťáci se po přijímačkách v hodinách českého jazyka zabavili výrobou kartiček s kvízovými otázkami a sedmáci se po namáhavá frontální výuce uvolnili při soutěžení ve dvojících o co největší počet správně zodpovězených otázek. Všechno důležité si tím pádem zopakovali a další den jsme mohli zařadit rychlé ústní zkoušení.

       Větná stavba už snad nebude pro sedmáky takový strašák a deváťáky určitě potěší, že jejich práce měla praktické a velmi užitečné uplatnění.

     • 27. ročník Kašavského běhu
      • 27. ročník Kašavského běhu

      • 25. 5. 2023
      • Zdeněk Vlk

       V úterý 23. 5. se v Kašavě běžel již 27. ročník Kašavského běhu, kterého se zúčastnilo 214 závodníků a závodnic ze základních škol z Kašavy, Fryštáku, Hošťálkové, Lukova, Slušovic, Štípy, Trnavy, Veselé a Želechovic.

       I letošním ročníku běžci překonali 5 rekordů v pěti kategoriích, ve kterých běželi zvlášť holky a kluci.

       Ve velké konkurenci se z kašavských závodníků nejlépe dařilo Sáře Šarmanové z 1. třídy (4. místo), Barboře Gavendové ze 3. třídy (4. místo), Štěpánu Červenkovi z 9. třídy (4. místo), Davidu Gavendovi z 1. třídy (5. místo), Marianě Klosové z 5. třídy (5. místo), Elle Zbrankové z 1. třídy (6. místo), Anně Vesecké ze 3. třídy (6. místo), Dominiku Mahďákovi z 5. třídy (6. místo), Jindrovi Chudárkovi a Amálii Petrů z 1. třídy (7. místo), Kristianě Klosové z 6. třídy (7. místo), Sabině Daňkové z 5. třídy (8. místo), Barboře Procházkové ze 4. třídy (9. místo) a Lucii Třískové z 8. třídy (9. místo).

       Všem závodníkům, kteří se běhu zúčastnili, děkuji za příkladnou reprezentaci školy. Děkuji také všem zaměstnancům a žákům za přípravu a organizaci Kašavského běhu.

     • Trip to Prague
      • Trip to Prague

      • 25. 5. 2023
      • Žáci 8. třídy

       V úterý 16. května jsme vyrazili vlakem do Prahy. Dorazili jsme na nádraží a přesunuli jsme se do pensionu Akát. Vydali jsme se na Vyšehrad a večer jsme šli na představení „Ani o den dýl“ do divadla Gong.

       Ve středu nás čekal Svět medúz, poté jsme přešli přes Staroměstské náměstí kolem orloje, přes Karlův most na Pražský hrad. Menší skupina navštívila i Petřínskou rozhlednu a zrcadlové bludiště.

       Ve čtvrtek ráno jsme si sbalili věci. Závěrem našeho výletu bylo Muzeum fantastických iluzí a Václavské náměstí. Před odjezdem jsme měli sraz „pod ocasem“ a vyrazili jsme na nádraží.

       Moc jsme si výlet užili. Paní učitelce Šimkové a paní učitelce Pospíšilové moc děkujeme za pěkné zážitky.

     • Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2023/2024
      • Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2023/2024

      • 24. 5. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, rozhodla ve věci řízení přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 svým ředitelem podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

       O přijetí dítěte je vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.  Přijatým dětem není rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce si může požádat ředitele školy o jeho vydání.

       Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude doručeno v písemné podobě zákonným zástupcům.

       Poučení:

       Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

       Zápis do mateřské školy 2023/2024 - seznam přijatých dětí

     • Preventivka Méďové
      • Preventivka Méďové

      • 24. 5. 2023
      • Petra Drábková

       I ve druhé třídě jsme prošli preventivním programem, který měl název MÉĎOVÉ.

       Prevence byla zaměřena na rizikové chování dětí, dále na rozvoj emoční inteligence, kreativity, vyjadřovací schopnosti a osobní růst. Hlavním cílem však bylo uvědomit si rizika nevhodného a nežádoucího chování, přiznat si chybu a poté ji umět napravit.

       Žáci si v průběhu programu zahráli kolektivní hry a vytvářeli živé obrazy. Řešili různé modelové situace na základě převyprávění pohádky „O třech medvědech“, kde Maruška provedla několik průšvihů. Žáci se nad jejím chováním zamýšleli a nacházeli řešení situací.  Žáci si program užili a pěkně s lektorkami spolupracovali. Jako poděkování lektorkám zazpívali a zatancovali písničku O medvědovi, který ztratil med.

     • Ekoolympiáda
      • Ekoolympiáda

      • 24. 5. 2023
      • Zdeňka Krmášková

       Ve středu 10. května proběhl v prostorách školní zahrady a Ekoučebny ZŠ Zlín – Štípa 13. ročník Ekoolympiády.

       Soutěže se zúčastnilo přes dvacet škol z celého Zlínského kraje. Podmínkou Účast byla podmíněna vstupním projektem, který byl zaměřen na ekologické aktivity školy a obce. Samotná soutěž měla čtyři části – otázky z ekologie, ochrany přírody, poznávání rostlin a živočichů a výukový program, připravený pracovníky Zoo Zlín.

       Naši školu reprezentovala Pavlína Daňková z 8. třídy a Adam Julina z 9. třídy. Oběma soutěžícím děkuji za vzornou reprezentaci školy.

     • Soutěž Mladý zdravotník
      • Soutěž Mladý zdravotník

      • 24. 5. 2023
      • Anežka Morávková

       Ve čtvrtek 11. května se naše škola zúčastnila soutěže Mladý zdravotník. Hned ráno v 9:00 hodin nás uvítala paní ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže ve Zlíně Michaela Stýblová. Jakmile jsme se dozvěděli všechny potřebné informace, rozešli jsme se na stanoviště plnit úkoly z první pomoci.

       Čekal nás transport člověka, obvazová technika, první pomoc při zástavě dechu, zavřená zlomenina, masivní krvácení z rukou a ošetření očí. Potom nám předvedli, jak máme v případě potřeby manipulovat s AED (automatizovaný externí defibrilátor). Když jsme splnili všechny úkoly, šli jsme na svačinku. Ve 12:15 bylo vyhlášení. Soutěžní družstvo složené z děvčat 6. třídy se umístilo na 9. místě, další naši zástupci z 9. třídy obsadili 8. místo.

       Všem se nám tam líbilo a děkujeme červenému kříži za zkušenosti.

     • Exkurze na stanici ZZS ve Zlíně
      • Exkurze na stanici ZZS ve Zlíně

      • 19. 5. 2023
      • Kristiana Klosová

       V pátek 12. května se společně 6. a 4. třída vydaly navštívit Zdravotnickou záchrannou službu Zlín.

       S paní Poláškovou jsme si pověděli něco o první pomoci a vyzkoušeli jsme si mimo jiné i náročný Heimlichův manévr.

       Pan Tkadlec nás provedl garážemi, kde jsme si prohlédli vybavení záchranářského vozu a zjistili jsme, jak probíhá výjezd záchranné služby.

       Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací. Děkujeme všem, kteří se nám během celého dopoledne na ZZS věnovali.

     • Evropa v komiksu
      • Evropa v komiksu

      • 19. 5. 2023
      • Eliška Kořenková

       V rámci učiva zeměpisu jsme s osmáky už procestovali celý svět. Posledních několik měsíců patřilo Starému kontinentu – Evropě.

       Částí Evropy jsme se tak trochu projedli – v Belgii jsme si smlsli na pralinkách, vyzkoušeli jsme pro nás netradiční kosovské želé a ve střední Evropě jsme nezapomněli na oblíbené Toblerone, vyráběné místo původního Švýcarska nově na Slovensku.

       Nezapomněli jsme ani na další smysly: potěžkali jsme islandskou lávu, ve Francii jsme přivoněli k parfémům světoznámých značek.

       Na závěr žáci vytvořili komiksy o vybraných zemích. Někteří pracovali sami, jiní ve skupině, všichni ale nakonec prostřednictvím jednoduchého příběhu představili svým originálním způsobem jeden evropský stát – jeho památky, historii nebo třeba i jídlo.

       Jak se jim to povedlo, posuďte sami ve fotogalerii.

     • Workshopy na filmové škole
      • Workshopy na filmové škole

      • 17. 5. 2023
      • Hana Marušáková, Adéla Škapíková, Hana Metelová

       Ve čtvrtek 27. dubna se vydalo pět vybraných žáků ze 7. třídy na Střední školu filmovou, multimediální a počítačovou do Zlína.

       Témat workshopu bylo opravdu mnoho. Jako první jsme zavítali do kino-sálu, kde jsme se navzájem seznámili a řekli si o sobě pár vět. Po seznámení jsme se dozvěděli základní informace při práci s moderní digitální audiovizuální technikou a také to, že má každý své místo a funkci ve filmovém štábu. Po načerpání velmi zajímavých informací jsme zavítali do studia, kde jsme se naučili poskládat koleje a začali jsme natáčet při kamerové jízdě (tímto způsobem se natáčí mnoho komerčních reklam). Následně jsme měli polední pauzu, kde jsme se sblížili s žáky jiné školy a vychutnali si oběd. Po obědě jsme si vyzkoušeli práci s jeřábem, která nás velice bavila. Jako perlička na závěr byla výzva v podobě dabingu. Dabování známého amerického televizního sitcomu FRIENDS. Dabing nás velmi bavil a hodně jsme se u něj nasmáli, také zde vznikla nezapomenutelná hláška: „to to ruplo“ 👌🏻.

       Ve zbývajícím čase jsme natáčeli, stříhali, zkoušeli filmové triky, zoomovali atd. Vyzkoušeli jsme si jak práci před kamerou: herec/herečka, moderátor/moderátorka, tak i za kamerou jako zvukař/ka, kameraman/ka, klapka, asistent/ka, režisér/ka aj.

       Tento den jsme si velmi užili a líbil se nám. Další den podobný program absolvovali vybraní žáci z 8.třídy a byli nadšení.

     • Koulelo se, koulelo červené jablíčko
      • Koulelo se, koulelo červené jablíčko

      • 17. 5. 2023
      • Eva Lorencová

       Ve čtvrtek 4. května u nás probíhala celoškolní akce nazvaná „Jablka do škol“. Také žáčci třetího ročníku se do této akce s chutí zapojili, protože akce byla opravdu „mňamózní“. 

       Děti si mohly ochutnat tři odrůdy jablíček a posoudit, které z nich jim nejvíce chutná.  Nejprve žáci zhlédli video o senzorickém hodnocení jablek povolanými odborníky - sadaři. Následně si děti zvolily samy kategorie, které budou na jablku hodnotit. A tak si do tabulky zapisovaly vše, co je zaujalo na slupce tří hodnocených odrůd jablek.

       Sledovali jsme tvrdost, tuhost a pevnost slupky, která ovlivňuje odolnost proti otlačení. U dužniny děti hodnotily chuť, aróma a šťavnatost. Na závěr zapojily čich – to, aby mohly vnímat vůni jablíček. Potom si každé dítě sestavilo stupně vítězů. Po celkovém sčítání bodů děti zvolily jablko třídy. Stalo se jím jablko odrůdy Jonaprince.

       Věříme, že nejenom třeťáci si školní „jablkobraní“ velmi užili.

     • Příprava na soutěž zdravotníků
      • Příprava na soutěž zdravotníků

      • 17. 5. 2023
      • Zdeňka Krmášková

       V květnu tradičně probíhá ve Zlíně soutěž v poskytování první pomoci a žáci naší školy se tohoto klání pravidelně účastní. Proto se v úterý 2. května odpoledne sešla děvčata ze 6., 8. a 9. třídy a začala oprašovat své vědomosti. Nejprve to byla resuscitace, následovalo ošetření tepenného i žilního krvácení, ošetření zlomenin, transport raněných i první pomoc při epileptickém záchvatu či pokousání psem. Účastníci si vyzkoušeli šátkové, obinadlové i náplasťové obvazy, použití zaškrcovadla i prakového obvazu. Děvčata byla velmi šikovná a dokázala, že jsou schopna i v nečekaných situacích zareagovat včas a správně. Celé pracovní odpoledne se protáhlo do pozdního večera, proto se nocovalo ve škole. Bylo to hodně náročné, přesto si to všichni užili.

       Děvčatům přejeme hodně štěstí v soutěži.

     • Baskerville: Záhada Sherlocka Holmese
      • Baskerville: Záhada Sherlocka Holmese

      • 16. 5. 2023
      • Hana Marušáková, 7. třída

       V pátek 12. 5. se 7., 8. a 9. třída vydaly do Městského divadla ve Zlíně na divadelní představení Baskerville: Záhada Sherlocka Holmese. Sherlock tentokrát vyšetřoval záhadné úmrtí pána z Baskervillu a ku pomoci mu v tom byl jeho přítel doktor Watson, který byl zároveň vypravěčem příběhu. Sir Henry byl dědicem majetku zesnulého strýce a jeho přítele doktor Watson chtěl, aby Sherlock onu smrt prošetřil. Sherlock ale řekl, že se sirem Henrym pojede na jeho sídlo jen doktor Watson, jelikož on má nějaké povinnosti. Doopravdy to byla jen zástěrka k tomu, aby mohl doktora Watsona sledovat při práci.

       Nakonec přišli na to, že Henryho strýc zemřel na infarkt poté, co v zahradě viděl údajného baskervillského psa. Doopravdy to byl jen vyhladovělý pes, kterého tam vypustil další dědic. Sherlock na to ale samozřejmě přišel, a tak Henrymu již nehrozilo nebezpečí.

       Zajímavé bylo, že všech 35 postav ztvárnilo jen 6 herců. Nutno ale podotknout, že to představení na kvalitě neubralo.

        

       Zdroj fotografií z představení: Městské divadlo Zlín, www.divadlozlin.cz

        

     • Základy první pomoci
      • Základy první pomoci

      • 10. 5. 2023
      • Žáci 8. třídy

       Ve čtvrtek 20. dubna jsme měli projektový den První pomoci. S paní učitelkou Krmáškovou a paní učitelkou Šimkovou jsme se učili plno užitečných věcí. Zkoušeli jsme si, jak provést resuscitaci, uvádění postiženého do stabilizované polohy, jak postupovat při volání záchranky.

       Poté jsme se přesunuli ven na hřiště a tam si zkoušeli různé typy obvazů, přenášení zraněného a další. Moc jsme si to užili a odnesli jsme si plno nových informací. Paní učitelce Krmáškové moc děkujeme.

        

     • Malá kopaná v Trnavě
      • Malá kopaná v Trnavě

      • 10. 5. 2023
      • Vladimír Drápal

       V pátek 28. dubna se uskutečnilo další kolo Podřevnické ligy. Tentokrát se hrála malá kopaná a hostitelem byla ZŠ Trnava. Turnaj se uskutečnil ve sportovním areálu na Podkopné Lhotě a opět se ho zúčastnilo pět škol, mezi nimi i naše škola. Hrálo se systémem 2 x 7 minut a každý se utkal s každým. Naši školu reprezentovali tito žáci: Tomáš Hora, Kryštof Kráčalík, Štěpán Červenka, Tomáš Holík, Petr Skyba, Tomáš Sovadina, Tomáš Perdoch a také dvě děvčata Lucka Třísková a Kája Průchová.

       Naše škola byla jediná, která měla ve svém týmu také dívky. A ty rozhodně nezklamaly. V době přítomnosti na hřišti naše družstvo žádnou branku neobdrželo.  Celkově jsme se umístili na pěkném třetím místě, když jako jediní jsme dokázali s pozdějšími vítězi ze Želechovic remizovat. Na druhém místě skončila Štípa, třetí jsme byli těsně my, čtvrté skončily Slušovice a na pátém místě se umístila Trnava.

       Všechny zápasy měly velmi dobrou úroveň. Blahopřejeme našemu družstvu k pěknému třetímu místu a již se těšíme na další disciplínu, kterou bude u nás Kašavský běh.