• Aktuality

     • Hurá do neznáma
      • Hurá do neznáma

      • 7. 7. 2023
      • Věra Vlková

       Celý den déšť, jedna hodina sucha, pak silné deště a bouřky… Tak vypadala předpověď počasí na náš první školní výlet. Ale děti chtěly jet za všech podmínek. Tak jsme šli do toho.

       Z domu si přinesly materiál, který si ve skupinkách rozdělily, nafasovaly kotlík, bombu a vařič a dozvěděly se, že pojedeme tam, kam dojede objednaný mikrobus, než mu dojde nafta. Však jídlo i kotlíky máme... Nastalo tichu, údivy, ale nikdo se nezaleknul. Pan řidič jel, kam ho kola vezla, až se dokodrcal do Kladerub.

       Když jsme vysedali z autobusu, atmosféra byla prodchnutá nejistotou. Vydali jsme se hledat místo, kde by nás nechali uvařit si aspoň něco k jídlu. Jako z pohádky se nám vynořil starý statek. Vrata nám otevřela paní, která nás srdečně přijala a nabídla nám upečený chleba se solí. Provedla nás stavením – ukázala nám starodávné stroje (mlátičku, fukar, …), zavedla nás do výminku s černou kuchyní, nahlédli jsme do starých chlévů, navštívili jsme sýpku. Najednou se na statku začaly objevovat různé zprávy a úkoly. Díky nim jsme získali rodinný recept na guláš a chleba. Děti krájely, loupaly, hnětly, vařily a pekly. Po výborném obědě se objevovaly další indicie, které nás dovedly k pokladu. V něm byl materiál na tvoření. Každý si tak mohl vyrobit svíčku z voňavých mezistěn, odlít si přírodní mýdlo, vrtat nebozízkem a vypalovat vzory do dřeva. Děti běhaly, luštily, pracovaly a hlavně spolupracovaly. Byli jsme už připraveni na to, že budeme muset na statku přenocovat, když se ozval pan řidič, že už se mu podařilo sehnat naftu a může nás odvézt domů.

       Celý výlet byl jedno velké překvapení, které jsme si plně užili. A světe div se, nezmokli jsme, i když jsme byli stále venku.

     • Obhajoba absolventských prací
      • Obhajoba absolventských prací

      • 4. 7. 2023
      • Zdeněk Vlk

       Ještě před koncem školního roku měli žáci 9. třídy před sebou náročný úkol – před komisí a spolužáky obhájit své absolventské práce, na kterých pracovali od začátku školního roku.

       Všichni se na obhajobu své závěrečné práce velmi dobře připravili. Komise složená z pedagogických pracovníků prezentace žáků hodnotila velmi pozitivně.

       Žáci vypracováním dokazují schopnost dlouhodobější samostatné práce, vyhledávání a zpracování informací, integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky, napsat vlastní úvahu na dané téma, výtvarného a grafického zpracování tématu, vyjádření v cizím jazyku, zpracovat text pomocí textového programu a prezentovat svou práci před veřejností.

     • Příroda naostro
      • Příroda naostro

      • 4. 7. 2023
      • Zdeňka Krmášková a žáci 6. třídy

       Poslední červnový týden odjížděli šesťáci za dobrodružstvím do Krásenska. Čekaly je tři dny naplněné nevšedními zážitky.

       Hned po příjezdu to byl boj s povlékáním postelí. Následoval pěší přesun na louku, kde zkoumali a lovili hmyz, motýly a další bezobratlé živočichy. U blízkého rybníka si oblékli broďáky a vyrazili lovit vodní živočichy. Po večeři je čekal táborák a hry na hřišti. V úterý ráno se přesunuli do Jedovnice, aby se seznámili se zajímavostmi Moravského krasu. Návštěva větrného mlýna v Rudicích pomohla objasnit mnohé záludné otázky lektorů při procházce Rudickým propadáním. V lomu Seč hledali geody, otisky pravěkých rostlin nebo mohli vyzkoušet teplotu vody v jezírku. Po pozdním obědě na Rychtě je zaujal velký bublifuk a večer byl zakončen stezkou odvahy.

       I středeční program byl zajímavý. Hned ráno žáky čekala hra zaměřená na potravní řetězce. A celý pobyt byl zakončen povídáním o nevšedních mazlíčcích. Chameleon, želva, kobra i další živočichové se těšili velkému zájmu. Šesťáci těžko hledali odpověď na otázku, co bylo nejlepší.

       Všichni se vrátili nabiti novými dojmy a zážitky.

     • Mokré vysvědčení
      • Mokré vysvědčení

      • 4. 7. 2023
      • Petra Drábková

       Na konci června byl poslední plavací den pro druháky. Všech 10 lekcí zvládli s přehledem a na vysvědčení se bylo radost podívat, protože všichni plavci dostali velkou 1. Dnešní lekce byla náročná, protože byla plná závodů. Děti plavaly štafety všech stylů, které se během lekcí naučily. O pořádné povzbuzování nebyla nouze a na bazéně tak bylo velmi rušno.

     • Zvířátko ve třídě
      • Zvířátko ve třídě

      • 4. 7. 2023
      • Petra Drábková

       Snaha a aktivita se vyplatí! Za nasbírané pochvaly si děti mohly vybrat odměny v podobě kartiček s několika možnostmi. A tak si někteří vzali kartičku s názvem „Zvíře do třídy“. V jeden den se nám tak ve třídě sešel křeček, králík a také poník. Ten teda nebyl ve třídě, ale užili jsme si ho venku.

       Děti představily svoje domácí mazlíčky nejen ve třídě, ale vzbudily zájem po celé škole. A jako bonbónek bylo hřebelcování, čištění kopyt a závěrečná jízda na poníkovi.

     • Čtecí strom ve 2. třídě
      • Čtecí strom ve 2. třídě

      • 4. 7. 2023
      • Petra Drábková

       Celý školní rok se druháci snažili zdokonalovat ve čtení a to tím, že si vybírali knížky, které je zaujaly a bavily, aby jich přečetli co nejvíce. Díky jejich píli se jim podařilo zaplnit celý náš čtecí strom sovičkami, které získali za každou přečtenou knihu.

       Moc chci všechny pochválit za velké pokroky. JEN TAK  DÁL...

     • Pasování prvňáčků na čtenáře
      • Pasování prvňáčků na čtenáře

      • 4. 7. 2023
      • Věra Vlková

       Nechce se tomu ani věřit, ale první rok našich nejmladších žáků už končí. Důkazem bylo i pasování prvňáčků do řádu čtenářů. Žáci byli králi představeni. Potom před ním a královnou musely dokázat, že si pasování opravdu zaslouží. Poté, co každý přečetl část pohádky, společně odříkali Slib čtenáře.

       Následovala ta očekávaná chvíle. Každý pokleknul a král ho pasoval mečem mezi čtenáře. Jako upomínku každý obdržel dekret, který mu má tento slavnostní den a jejich slib připomínat.

     • Kamarádi z ptačí říše
      • Kamarádi z ptačí říše

      • 4. 7. 2023
      • Eliška Kořenková

       Česká společnost ornitologická každoročně vybírá jeden druh ptáka, který se pro daný rok stane Ptákem roku. Udělením tohoto čestného titulu se snaží představit široké veřejnosti druhy více či méně známé, často však druhy, které mohou být nějakým způsobem ohroženy například kvůli úbytku vhodných přirozených hnízdišť.

       Pro rok 2023 byl vybrán polák velký – celkem nenápadný vodní pták podobný kachně. Přiblížit tuto iniciativu snaží také společnost Líska, do jejíž výzvy Kamarádi z ptačí říše jsme se se čtvrťáky v jaře zapojili. Za úkol bylo zjistit informace o ptákovi roku a výtvarně či literárně toto téma zpracovat. Čtvrťáci propojili kresbu a různé drobné literární útvary do velké koláže. Navíc měli možnost využít nabyté znalosti také v přírodovědě v tématu zaměřeném na ekosystém rybník, do něhož polák velký patří.

       Na začátku června dostali za svoji práci drobnou odměnu v podobě lízátek, nálepek s obrázky ptáků, přehledu na našem území častých ptačích druhů a třeba také podložky s přehledem dalších akcí Lísky.

     • Závěr školního roku u sedmáků
      • Závěr školního roku u sedmáků

      • 4. 7. 2023
      • Světlana Divilková

       Poslední červnový týden měli sedmáci hodně pestrý. V pondělí navštívili Domov pro seniory v Lukově, kde si s klienty zahráli deskovky. V úterý pro ně byl připraven preventivní program Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. Celé středeční dopoledne strávili na výšlapu z Lukova, kolem letiště Štípa, k větrnému mlýnu na Větřáku a potom ke kostelu ve Štípě. A prohlédli si také interiér větrného mlýna, kde je majitel seznámil s historií mlynářské rodiny i technickými zajímavostmi stavby. Ve čtvrtek se žáci vydali do Zlína na film Flash do Golden Apple Cinama, kde v předsálí potkali svou bývalou spolužačku Sofii Moroz. Týden utekl jako voda a v pátek už se mohlo rozdávat vysvědčení.

     • Cyklistika, turistika i koupání na Rusavě
      • Cyklistika, turistika i koupání na Rusavě

      • 25. 6. 2023
      • Hana Marušáková, Julie Julinová

       V úterý 20. června jsme vyjeli na kolech směrem na Rusavu. Jeli jsme z Kašavy přes Držkovou a Hutě, až na Jestřabí. Cesta sice byla na konci hodně do kopce a většina z nás už nemohla, ale zatli jsme zuby a dojeli až do cíle. Čekal nás krásný kemp s krásným výhledem. Tam jsme si rozebrali chatky a vybalili věci. 

       Dopoledne jsme si trochu odpočinuli a po výborném obědě nás čekal skvělý program. Ten byl sice také náročný, ale zato plný suprových her a velmi zábavný. Po konci programu jsme si opět odpočinuli, následně jsme šli nasbírat dříví k táboráku. 

       Další den jsme si sbalili věci, které nám potom odvezli obecním autem. Nechali jsme si jen batohy a  potřebné věci. Šli jsme na snídani a poté si dali výšlap na Pardus. Tam jsme se pokochali krásným výhledem a šli zase zpátky. Vzali jsme kola a opustili kemp. Zastavili jsme se na koupališti na Rusavě, kde jsme si dali oběd a zažili spoustu zábavy. Po náročné, ale úspěšné cestě jsme dorazili zpět do Kašavy. 

       Všichni jsme si výlet moc užili.

       P.S. Ještě bych chtěla poděkovat paní učitelce Divilkové a Maděrové, že naplánovaly tak skvělý výlet a celou dobu na nás dohlížely. 

        

     • Páťáci se práce nebojí
      • Páťáci se práce nebojí

      • 23. 6. 2023
      • Barbora Malíšková, Martina Vaculová

       Na Farmářský trh žáci páté třídy připravili výborné dýňové sušenky. V pondělí 12. 6. se sešli po vyučování ve školní jídelně a rozdělili se do skupinek. Děti do mísy pečlivě připravily všechny suroviny, těsto pořádně zamíchaly a na plech tvořily sušenky. Ty po upečení vážily a balily do ubrousku. Páťáci můžou být na sebe velmi pyšní, neboť se všechny sušenky prodaly a na děti za to čeká odměna.

       Kromě pečení děti zvládají také práci u zvířat. Ve středu 14. června jsme se vydali na vycházku do Vlčkové na Ranč v Sedle. Paní Škapíková pomocí lístečků rozdělila děti do skupin. Každá skupina měla na starost jinou práci, např. vyčistit boxy u koní, nakrmit králíky, prasátka, kuřata, vykydat stáje, atd. Práce dětem utekla rychle, protože spolupracovaly. Díky ochotě paní Škapíkové se pár zájemců za odměnu svezlo na koni. Moc děkujeme!

       Dopoledne na ranči jsme ukončili opékáním špekáčků a poté šli procházkou zpátky do Kašavy.

     • Farmářský den
      • Farmářský den

      • 23. 6. 2023
      • Zdeňka Krmášková

       V úterý 13. června se uskutečnil již třetí ročník Školního farmářského dne. Hlavními tématy projektového dne byl původ jídla, význam sezónních a místních surovin pro přípravu pokrmů.

       Dopolední část byla zaměřena na práci dětí a vrstevnické učení. V okolí školy bylo rozmístěno 18 stanovišť, na kterých si děti mohly prohloubit své znalosti v oblasti zdravé výživy, zdravého životního stylu i první pomoci. Vyzkoušely si šifrování, poznávaly ryby, obiloviny i koření. Velmi zajímavá byla i stanoviště, na kterých si děti mohly ověřit své znalosti o lese i o léčivých bylinách. Na dalších stanovištích si děti mohly vyzkoušet svoji zručnost v paličkování a barvení přírodními barvivy. Nabízela se i práce s lupenkovou pilkou, výroba štípaných holubiček a předení na kolovrátku. Bylo tu k vyzkoušení mnoho netradičních řemesel.

       Díky krásnému slunečnému počasí si to všichni užili a v poledne odcházeli obohaceni o nové zážitky.

        

       Odpolední program se přesunul na náves. Tato část dne byla prezentací výstupů práce dětí rodičům a široké veřejnosti.

       Ve dvě hodiny se rozjel trh a žáci zde nabízeli své výrobky. Ke koupi tu byly různé sušenky, perníčky, pagáčky, pažitkáč, palačinky, zdravá lízátka, plátěné sáčky, netřesk, bylinné sirupy a spousta dalších výrobků. Každá třída i školní družina se na tento den velmi pečlivě připravila. Stánky byla vyzdobeny poutači a reklamami. Výrobky žáků doplnili i místní farmáři a drobní podnikatelé. Zájemci si mohli zakoupit vynikající dobroty Od srdéčka, koláčky od Adamů, produkty ze Zdravé výživy, z květinářství, šité hračky, štípané holubičky i drobné dřevěné výrobky.

       Za povšimnutí stála i návštěva cukrárny. Všichni zájemci si mohli ověřit svoji zručnost při práci s pedigem, vyřezávání lupenkovou pilkou, paličkování či práci na kolovrátku. Odpoledne bylo zpestřeno i kulturním vystoupením. Nejprve se předvedly děti z mateřské školy. Poslechnout jsme si mohli i pěvecký sbor Slunéčko. Své umění předvedl i Kašavjánek, Zumbička a Zumba. Na závěr celého dne zahrál na cimbál a krásně zazpíval Jakub Esterka.

       Nádherné slunečné počasí doplnilo velmi příjemnou atmosféru. Kdo přišel, určitě nelitoval.

       Velké poděkování patří nejenom Lísce Vsetín, se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje, ale i všem účastníkům, kteří přispěli k pohodě celého dne.

     • Plavecké závody
      • Plavecké závody

      • 22. 6. 2023
      • Eva Lorencová

       I v letošním roce uspořádala Plavecká škola Zlín závody o Stříbrný věnec.  Soutěže se účastní žáci třetích ročníků zlínských i mimozlínských škol.

       Naši školu reprezentovali Natálie Drábková (prsa), Barbora Gavendová (kraul), Tereza Hýžová (znak), Mikuláš Holík (znak) a Ondřej Chudárek (kraul).

       Do finále se dostala a krásné třetí místo vybojovala Barbora Gavendová, tímto jí gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší školy.

     • Zábavná Kroměříž
      • Zábavná Kroměříž

      • 22. 6. 2023
      • Barbora Malíšková, Martina Vaculová

       V pátek 16. června jsme se s pátou třídou vypravili do Kroměříže. Čekala nás prohlídka zámecké části Sala terrena, kde se dětem nejvíce líbily uměle vytvořené jeskyně. Díky skvělému panu průvodci si odnesly i nové vědomosti. Poté jsme se „vyškrábali“ nahoru do věže, z které byl nádherný výhled na Kroměříž. I když měli někteří strach z výšek, tak to perfektně zvládli a udělali jsme si společnou fotku. Z věže jsme viděli celé náměstí a také zrcadlové bludiště, což byla naše další zastávka.

       V bludišti se dětem moc líbilo a přes všechna varování někteří odcházeli s boulí na čele. Velmi vtipná byla pokřivená zrcadla, která měnila tvar těla. Po hodině mezi zrcadly si zájemci koupili oběd v rychlém občerstvení a vrátili jsme se prozkoumat podzámeckou zahradu. Zaujala nás paví rodinka s mláďátky i další opeření obyvatelé zahrady.

       Posledním zážitkem z celého dne byla zpáteční cesta, neboť jsme jeli vlakem. I když to bylo náročné, věříme, že si děti výlet užily. 😊

     • Vycházka na Marušku a do Hošťálkové
      • Vycházka na Marušku a do Hošťálkové

      • 22. 6. 2023
      • Zdeňka Krmášková

       Ve středu 14. června se šesťáci vydali na rozhlednu Maruška. Vyhlídka z rozhledny do okolí byla překrásná. Po svačině zamířili do Hošťálkové, aby si doplnili přírodovědné znalosti.

       Turisté zvolili docela svižné tempo. V Hošťálkové se jim podařilo najít záchrannou stanici, kterou vede paní doktorka Kamila Křupalová. Všechny nadchlo prostředí, zvířata v prostorných čistých voliérách a výbězích, ale také milá paní veterinářka. Ochotně návštěvníkům věnovala svůj čas, celou stanicí všechny provedla a seznámila je s často smutnými osudy svých zvířecích svěřenců. Dozvěděli se, že tato záchranná stanice velkou část svého rozpočtu hradí z příspěvků dárců. Výlet byl zakončen návštěvou cukrárny na zámku v Hošťálkové.

       I díky zmrzlině a krásnému počasí se tento malý výlet vydařil.

     • Výlet do Kroměříže
      • Výlet do Kroměříže

      • 22. 6. 2023
      • Petra Drábková, Eliška Kořenková, Eva Lorencová

       Dlouho očekáváným okamžikem každého školního roku je vždy výlet. Druháci, třeťáci a čtvrťáci se na něj tentokrát vydali společně. V pondělí 12. června je čekala cesta do Kroměříže, kde na ně čekala spousta krás tohoto letos sedmsetšedesátiletého města.

       Program zahájili v Květné zahradě. Každý si tam našel něco, co ho nadchlo – skleník s exotickými rostlinami, kolonádu, bludiště nebo třeba fontánu s lekníny. Hodina na prohlídku rozhodně nestačila…

       V dalším bludišti, tentokrát zrcadlovém, se pak mnozí na chvíli opravdu ztratili. Někteří si odvezli i bouli na čele, protože cestu mezi zrcadly hledali příliš vehementně 😊.

       Z Podzámecké zahrady si většina bude jistě pamatovat pávy a krásný Platanový háj.

       Počasí přálo, a tak si žáci mohli vychutnat i vyhlášenou kroměřížskou italskou zmrzlinu. I když byl program náročný, vraceli se všichni moc spokojení a plní zážitků. Někteří už teď ví, že se do Kroměříže vydají brzy znovu – třeba aby pomohli najít poklad biskupa Bruna. 

     • SPARTAN – závod pro odvážné
      • SPARTAN – závod pro odvážné

      • 9. 6. 2023
      • Zdeněk Vlk

       22 odvážlivců reprezentovalo naši školu na netradičním závodu Podřevnické ligy, který se konal dne 7. 6. 2023 v Želechovicích. Jednalo se o překážkový závod SPARTAN 2023, ve kterém si sportovci z pěti základních škol poměřili své schopnosti v běhu, obratnosti, vytrvalosti i odvahy.

       Závodníci ve startovních vlnách probíhali trať v délce 1 kilometru, na které museli zdolávat nejrůznější překážky – podlézačky, skákání v pytli, balanční kladiny, vodní skluzavku, nošení pneumatiky, lanové centrum, plazení v bahně apod. Především „bahenní koupel“ si žáci náležitě užívali…

       Mám radost především z toho, že všichni naši závodníci běželi opravdu naplno, čímž jsme pro naši školu i bez nejstarších deváťáků vybojovali krásné 3. místo.

       Nejlépe se dařilo v jednotlivých kategoriích Dominiku Mahďákovi (1. místo), Marianě Klosové (3. místo), Radimu Mahďákovi (3. místo) Jakubu Hradilovi (5. místo), Sabině Daňkové (6. místo) a Matúšovi Džatkovi (6. místo).

       Všem našim běžcům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a za nasazení při nelehkém závodu.

     • Poznávací výlet do Fryštáku
      • Poznávací výlet do Fryštáku

      • 9. 6. 2023
      • Eva Lorencová

       V pondělí 5. června se třeťáci vypravili na malý výlet do Fryštáku. Autobusovou linkou vyjeli směr Lukov již před osmou hodinou. Vyzkoušeli si, jak se cestuje s přestupem. Pro některé to byla premiéra.

       Na fryštáckém náměstí si děti prohlédly nejstarší dochovanou budovu Hrubou hospodu, historickou stavbu kostela sv. Mikuláše, sochu sv. Jana Nepomuckého. Dozvěděly se z vyprávění paní učitelky o tom, jaká práva městečko získalo ve středověku a jak se těžce dříve trestaly zločiny. Poslech vyprávění o významných rodácích se dětem vyplatil, protože všechny získané vědomosti mohly děti uplatnit v krátkém testu. Jak se říká v jednom přísloví „nejprve práce a potom zábava“.

       Další program už probíhal na dětském hřišti. Tam si děti užily všechny atrakce a vyběhaly se tak, že jim pořádně vytrávilo. Celá třída využila pozvání paní učitelky a u ní na zahradě si připravila pizzu. Každá skupina tu svou, oblíbenou.  A že jim opravdu chutnalo dokazují fotografie připojené k tomuto článku.

       Výlet se opravdu vydařil, počasí přálo a žáci si mohli vychutnat opožděný dárek ke Dni dětí.

     • Den dětí v Laser game Zlín
      • Den dětí v Laser game Zlín

      • 3. 6. 2023
      • Světlana Divilková

       Den dětí, který tradičně připadá na 1. června, oslavili sedmáci v Laser game aréně ve Zlíně. 

       Nebylo důležité, kdo vyhraje! Hlavním cílem bylo užít si společně čtvrteční odpoledne. A to se nám podařilo.

       Plocha arény má okolo 500 metrů čtverečních a prostor arény je velmi členitý. Napínavá atmosféra je umocněná výraznou hudbou a speciální mlhou. Všude je spousta chodeb, kde se lze schovat, překážky různých tvarů, stylů a výšek, takže se za ně dokáže skrýt opravdu každý. Souboj týmů v aréně úspěšně zvládl i pan zástupce Tomáš Juříček, kterému děkujeme za doprovod!